EN exertion
volume_up
{főnév}

The wind was gusty, and chilled the sweat of fear and exertion on his face and spine.
Erős szél fújt, szinte ráfagyasztotta a fiú homlokára és hátára a félelem és az erőfeszítés verítékcseppjeit.
Alacrity and Royt relaxed from their exertions, morosely watching the forest fall away below.
Alacrity és Floyt ellazult a kemény erőfeszítés végeztével, és rosszkedvűen nézték az erdőt maguk alatt.
One night, while I was in bed with my master, the exertion proved too much for him, and he collapsed upon me.
- Egyik éjszaka, amikor ágyba bújtam a gazdámmal, úgy látszik, túl nagynak bizonyult számára az erőfeszítés, mert egyszer csak összecsuklott rajtam.
exertion (és: use, utilization)
exertion (és: strain, straining)
She was shaking from head to foot, hour upon hour of exertion and hurt taking its toll.
A lány egész testében reszketett, a megerőltetés és fájdalom végtelen órái éreztetni kezdték hatásukat.

Szinonimák (angolul) a(z) exertion szóra:

exertion

Példamondatok a(z) "exertion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSore from his exertion the night before, he sat up and rubbed his legs.
Az éjszakai megerőltetéstől elnehezült tagokkal felült, és megdörzsölte a lábát.
EnglishBut, indeed, she was worth some exertion, and he would make her pay for her impudence.
De végül is megér némi fáradozást, és majd meglakol még az arcátlanságáért.
EnglishTake it easy, the heavy man in the uniform said, puffing from his exertion.
Nyugalom mondta a nagydarab egyenruhás, szuszogva az erőlködéstől.
EnglishThe adrenaline burning through me needed exertion to keep it controlled.
A bennem forrongó adrenalin miatt gyötrelmes volt uralkodnom magamon.
EnglishThe girl stilled her exertion, twisted her head to stare at Turjan.
A lány felhagyott az erőlködéssel, felvetette a fejét, és Turjánra meredt.
EnglishExertion in this unaccustomed altitude made him afraid he'd vomit.
Annyira kimerült a szokatlan magasságtól, hogy attól félt, elokádja magát.
EnglishHe enjoyed the exertion of climbing, the release of tension in his muscles.
Most élvezte, hogy végre használhatja görcsbe merevedett izmait.
EnglishWith some exertion, Grimm convoluted his hideous face into what Floyt presumed to be a smile.
Némi erőfeszítéssel Grimm egy mosolynak szánt grimaszba torzította rettentő pofázmányát.
EnglishCasmir at last halted, breathing hard both from passion and exertion.
Casmir végül megállt, hangosan fújtatva a dühtől és a kimerültségtől.
EnglishThe exertion and the heat left them, one and all, sheathed in sweat.
A futásnak és a melegnek köszönhetően természetesen mind megizzadtak.
EnglishFor anyone in need of exercise, 2 Gs is plenty of exertion.
Ha bárkinek testmozgásra lenne szüksége, a 2 g rendkívül nagy erőkifejtést jelent.
EnglishHe'd begun to pant with the exertion of holding her down, his shirt sticky on his back.
A férfi zihálni kezdett az erőfeszítéstől, inge hátához tapadt.
EnglishShe was not sweating, though her jeans and shirt were still wet from exertion and humidity.
Nem izzadt, bár farmerja és inge még mindig nedves volt a testmozgástól és a párás levegőtől.
EnglishHe did not want to be panting and shaking from exertion when the climactic moment arrived.
Nem szeretett volna lihegni és reszketni a kimerültségtől, amikor elérkezik a kritikus pillanat.
EnglishThe combination of the hard floor and his previous day's exertion made his muscles ache.
A kemény padlón alvás, párosulva az előző napi megerőltetéssel, rettenetesen meggyötörte az izmait.
EnglishShe made lewd overtures to all those around her, her face turning purple with exertion, then fainted.
Cédaként kellette magát, az erőlködéstől bíborlila arccal, majd elájult.
EnglishThe five withdrew in exhaustion, panting and sweating freely with the exertion, their bodies cut and battered.
Az öt ember zihálva, verejtékezve, összevagdosva-zúzva, kimerülten visszavonult.
EnglishOn the other hand the exertion of moving might be too much for me.
Viszont az utazás izgalma talán túlságosan sok szánomra.
EnglishShe was wheezing and breathless with exertion and, mostly, with fear.
Zihált a kimerültségtől, de leginkább a félelemtől.
EnglishIt sat staring at her, panting as though from exertion.
Aztán csak ült, és a nre bámult, mint akibl kihúzták a dugót.