angol-magyar fordítás erre a szóra: enormous

EN

"enormous" magyar fordítás

EN enormous
volume_up
{melléknév}

Interfering with these dumps could result in an enormous ecological disaster.
E fegyverhalmok megbolygatása hatalmas ökológiai katasztrófához vezethet.
In today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
A mai világban a tömegtájékoztatás hatalmas, egyre növekvő befolyással bír.
These are the priorities of a government that is facing an enormous social crisis.
Ezek a prioritásai egy olyan kormánynak, amely hatalmas társadalmi válság elé néz.
. - (SV) The demographic challenge faced by Europe is enormous.
. - (SV) A demográfiai kihívás, amellyel Európa szembesül, óriási.
We have enormous amounts of competition to deal with, especially from Asia.
Óriási versennyel kell megküzdenünk, különösen Ázsiával kapcsolatban.
There was an enormous crowd; and it was not composed only of the people of Wisconsin.
Óriási nézősereg verődött össze, persze nem csupán wisconsiniak.
This is an enormous political task facing us in relation to developing countries.
Roppant nagy politikai feladattal kell tehát szembenéznünk a fejlődő országokkal kapcsolatban.
In connection with renewable energies in particular, this is an enormous challenge.
Ez különösen a megújuló energiák kapcsán roppant nagy kihívás.
There is, in fact, enormous frustration among Belgian railway workers.
A belga vasúti dolgozók körében valójában roppant nagy frusztráció uralkodik.
enormous
volume_up
irdatlan {mn}
The expense of such an operation would be enormous.
Egy ilyen akció költségei irdatlan nagyok lennének.
It was an enormous banner, long and narrow and rolled up tight.
Irdatlan nagy transzparens volt az, keskeny és hoss-zú, és szorosan össze volt tekerve.
The puppeteers offer an enormous guarantee in case one does.
A bábosok irdatlan kártérítést ajánlottak fel arra az esetre, ha egyszer is megtörténne.

Szinonimák (angolul) a(z) enormous szóra:

enormous
English

Példamondatok a(z) "enormous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe European Union can make an enormous difference here through credit guarantees.
Az Európai Unió rengeteget változtathat ezen a téren a hitelgaranciákon keresztül.
EnglishFrom overhead there came a din like the sound of an enormous firecracker exploding.
Cuki felnézett, és látta, hogy Malingóra már nem jelent veszélyt a borzongász.
EnglishThus one of my concerns is the enormous confidence we have in ourselves in Europe.
Innen fakad egyik aggodalmam: Európában, mi túlságosan is bízunk önmagunkban.
EnglishShe looked like a child suddenly, a child wrestling with an enormous puzzle.
Hirtelen olyannak látszott, mint egy gyermek, aki nehéz kirakójátékkal viaskodik.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
Propagandára, saját reklámra már így is rengeteget költött az Európai Unió.
EnglishThe square block was still cordoned and by now an enormous crowd had gathered.
A tömböt még kordon vette körül, és mostanára már a tömeg is összeverődött.
EnglishBut if we happen to be Alphas, our bottles are, relatively speaking, enormous.
De ha történetesen Alfák vagyunk, a palackjaink, viszonylagos értelemben, hatalmasak.
EnglishThe lines formed enormous totemic symbols, but only for an observer flying high overhead.
A vonalak gigászi totemalakokká álltak össze, de csak magasan föntről szemlélve.
EnglishAs Mr Flautre said, what we can do is a help but the needs are enormous.
Ahogyan Flautre asszony fogalmazott, segíthetünk ebben, de az igények hatalmasak.
EnglishAlain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
Alain Lamassoure rengeteg mindent elért, ideértve az alkotmány ügyét is.
EnglishI hope we will win this bet, because the cost of losing will be enormous.
Remélem, ezt a fogadást megnyerjük, mert ha elveszítjük, az sokba fog kerülni.
EnglishWendall Rohr and his gang of trial lawyers breathed an enormous sigh of relief.
Wendall Rohr és ügyvédtársai viharosat sóhajtottak megkönnyebbülésükben.
EnglishI wonder if it was as enormous as it seemed to me when I was a little lad.
Kíváncsi vagyok, ma is olyan hatalmasnak látszik-e még, mint kölyökkoromban.
EnglishI do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
Nem tudom, hogy az intelligens autónak szüksége lesz-e erőteljes promócióra és reklámra.
EnglishThat would be of enormous importance to me and I hope you are able to do so tonight.
Ez rendkívül fontos lenne számomra, és remélem, ma este ez módjukban áll.
EnglishI should have had to pay Caroline an enormous amount if she had gone Mah Jong.
Rengeteget kellett volna fizetnem Caroline-nak, ha madzsong lett volna.
EnglishHe appeared enormous as, girded only in the short linen kilt, he walked around my room.
Óriásinak tűnt egy szál rövid vászonszoknyájában, ahogy körüljárta a szobát.
EnglishGa, ga ga, said Betty with enormous satisfaction, and beat with a spoon on the table.
Ga-ga-ga mondta Betty nagy megelégedéssel, és egy kanállal dobolni kezdett az asztalon.
EnglishWe have received an enormous number of petitions complaining about precisely this practice.
Rettenetesen sok petíciót kaptunk, amelyek éppen ezt a gyakorlatot panaszolják.
EnglishSparhawk drew his sword, suddenly feeling an enormous pride for his friend.
Sparhawk is előhúzta a kardját, és közben nagyon büszke volt a barátjára.