EN engineer
volume_up
{főnév}

engineer
Your observation is noted, Comrade Engineer, Bondarenko replied with a chuckle.
Figyelemreméltó a megfigyelése, mérnök elvtárs válaszolta kuncogva Bondarenko.
Kirk's a biochemist and environmental engineer, Killgore explained.
- Kirk biokémikus és környezetvédelmi mérnök - magyarázta Killgore.
Heavy jamming on all emergency frequencies, the flight engineer reported.
- Mindegyik vészfrekvenciát zavarják - jelentette a fedélzeti mérnök.
engineer (és: machinist, operator)
And it very much regrets the accidental death of Engineer Singh.
Mélységesen sajnálja Singh gépész véletlenül bekövetkezett halálát.
Aft of the captains cabins was the smaller suite for the first officer, and aft of the chief engineer dwelt the chief steward.
A kapitány lakosztálya mögött helyezkedett el az elsőő tiszt kisebb lakosztálya, s a gépész mögött a főősteward lakott.
Minden gépész tud róla, uram.
That would be very kind of you, Comrade Engineer.
Nagyon kedves lenne magától, mozdonyvezető elvtárs.
The engineer bowed, and his brown monkey daemon retreated behind his legs at the sight of the golden monkey with the chained hands.
A mozdonyvezető meghajtotta magát, az aranymajom láttán barna majom daimónja behúzódott mögé.
engineer (és: machinist, operator)
engineer

Példamondatok a(z) "engineer" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn a second he was through it, pushing the engineer backward onto the flight deck.
Egy másodperc alatt átjutott rajta, s a mérnököt visszalökdöste a pilótafülkébe.
EnglishAfter that a retired engineer, handsomely re-warded, had completed their education.
Ezután egy szép summával jutalmazott, nyugdíjas gépmester fejezte be oktatásukat.
EnglishTwo of them ran to find Chief Calla-ghan close to the Myi8 engineer tanks.
- Még tíz perc, és tiszta lesz az út - szólt le nekik Lyle a vezértank tornyából.
EnglishThey tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.
Olyan baktériumokat próbáltak létrehozni, amelyek a vese szerepét töltik be.
EnglishWhoever had come up with that idea had been a genius of a military engineer.
Ez is ragyogó ötlet volt a Bondarenko számára ismeretlen hadmérnök részéről.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Nos a csoportomban mi próbáljuk visszafejteni azt, ahogy az ember a mozgását irányítja.
EnglishOn the TV screen next to the chief engineer's console sat a photograph of Cosmos-1810.
A főmérnök asztala melletti képernyőn pedig a Kozmosz-1810-es képe látszott.
EnglishNobody else knew it yet, but he, too, by God, was an industrialist and an engineer.
Nem sejtette még senki, de Isten az atyám Alexander is nagyiparos volt és gépészmérnök.
EnglishWe found this cyborg trying to pass himself off as an engineer at one of our Mars bases.
Találtunk még egy robotot aki mérnöknek adta ki magát az egyik Mars bázisnál.
EnglishThis was no way to utilize a promising young engineer, Morozov thought.
Nem ez a módja, hogy egy ígéretes, ifjú mérnököt hasznosítsanak, gondolta Morozov.
EnglishThe engineer flipped twenty-three back on, and then turned off twenty-one.
A főmérnök visszakapcsolta a huszonhármast, és kikapcsolta a huszonegyest.
English- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
Tisztelt elnök asszony! Négy hónappal ezelőtt Pakisztánban elraboltak egy lengyel mérnököt.
EnglishThe computer engineer reached into his pocket and pulled out his cellular phone.
A számítógépmérnök a zsebébe nyúlt, és elővette a mobil telefonját.
EnglishIn the command center, the engineer again isolated the power to the castle and shut it off.
Az irányítóközpontban a főmérnök ismét rákattintott a kastély áramellátására.
EnglishI've ordered an immediate investigation into the death of Assistant ChiefEngineer Singh.
Azonnali nyomozást rendeltem el Singh főgépészhelyettes halálának ügyében.
EnglishHis wife say's he's a construction engineer, but that's all she seems to know about him.
A felesége szerint építész, de úgy látszik, ennél többet nem is tud róla.
EnglishThe moment a hand appeared in camera twenty-three's field of view, the engineer flipped it off.
Ahogy megjelent egy kéz a huszonhármas kamera látómezejében, rögtön kikapcsolta.
EnglishShe formed slowly next to him as his engineer's consciousness let go .
A jelenlét lassan formálódott a mérnöktudatát hátrahagyó Creideiki mellett.
EnglishThats what I told the Royal Engineer when I responded to his first missive.
Ezt mondtam a Királyi Főépítésznek, amikor válaszoltam első üzenetére.
EnglishFromm had also been the chief engineer in Erich Honecker's most cherished military project.
Fromm volt a főmérnök Erich Honecker legdédelgetettebb katonai projektjében.