EN

enforceable {melléknév}

volume_up
Will the decisions of the authority currently being established be enforceable?
A jelenleg megszületőben lévő hatóság döntése érvényesíthető lesz-e?
One that could never be put in writing, but one that was terribly enforceable nonetheless.
Olyat, amelyet nem lehet írásban lefektetni, de mégis mindenképpen érvényesíthető.
The responsibility is evident; it is individual and as such it also has to be enforceable.
Tiszta sor, hogy egyéni felelősségről van szó, amely mint ilyen érvényesíthető is kell, hogy legyen.
enforceable

Példamondatok a(z) "enforceable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEnforceable or just a gentleman's agreement, Mr Pinero will know what we want.
Jogtalan követelés, vagy csak szóbeli megegyezés, Pinero tudni fogja, mit akarunk.
EnglishSimilarly, the GSP schemes should be given proper teeth and be enforceable.
Hasonlóképpen a GSP-t is kötelező erejűvé kellene tenni, hogy valóban hatékony legyen.
EnglishOne that could never be put in writing, but one that was terribly enforceable nonetheless.
Olyat, amelyet nem lehet írásban lefektetni, de mégis mindenképpen érvényesíthető.
EnglishWill the decisions of the authority currently being established be enforceable?
A jelenleg megszületőben lévő hatóság döntése érvényesíthető lesz-e?
EnglishThe Greens and their supporters are putting it about that the targets are not enforceable.
A Zöldek és támogatóik azt terjesztik, hogy ezek a célkitűzések nem hajthatóak végre.
EnglishIt needs clear and enforceable rules within the new comitology.
E téren tehát világos és végrehajtatható szabályokra van szükség az új komitológián belül.
EnglishThe responsibility is evident; it is individual and as such it also has to be enforceable.
Tiszta sor, hogy egyéni felelősségről van szó, amely mint ilyen érvényesíthető is kell, hogy legyen.
EnglishBut that's mostly enforceable... for your garden variety Latino stick-up men... which you boys don't appear to be.
De ez amolyan... latin gengsztereknek való... és ti fiúk nem tűntök ilyennek nekem.
EnglishThe rule of law, the rights of property and enforceable contracts are all seriously challenged in Croatia.
Horvátországban a jogállamiság, a tulajdonjogok és az érvényesíthető szerződések komoly kihívásnak vannak kitéve.
EnglishWe need concrete, enforceable and binding targets, both for household and industrial waste.
Konkrét, érvényesíthető és kötelező célkitűzésekre van szükség, mind a háztartási, mind pedig az ipari hulladékokkal kapcsolatban.
EnglishHow will the United States and the European Union guarantee that these rights are enforceable in specific terms?
Hogyan fogja az Egyesült Államok és az Európai Unió garantálni, hogy ezek a jogok a konkrét szabályozás során betarthatóak legyenek?
EnglishAs the resolution rightly suggests, the strategy will fall short of ensuring that the stated objectives are enforceable.
Ahogy az állásfoglalás helyesen kimondja, a stratégia nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a meghatározott célkitűzések érvényesíthetőségét.
EnglishThat is to say, if an act is merely probative in its country of origin, it cannot be considered an enforceable act.
Ez azt jelenti, hogy ha egy dokumentum a származási országában csak a bizonyítás célját szolgálja, az más országban nem tekinthető végrehajtható rendelkezésnek.
EnglishOf course, banks can only take netting agreements into account in risk assessment if these agreements are enforceable in law.
Természetesen a bankok a nettósítási megállapodásokat csak akkor vehetik figyelembe a kockázatértékelésben, ha ezek a megállapodások a törvény szerint végrehajthatók.
EnglishA return to budgetary discipline should not just be a non-binding target; it must be verifiable and, if necessary, enforceable at a European level.
Nem elég, ha a költségvetési fegyelem helyreállítása nem kötelező erejű cél; annak ellenőrizhetőnek és szükség esetén európai szinten végrehajthatónak kell lennie.
EnglishYet what matters to everyone at all events is the end result: having rights that are enforceable in favour of the parties concerned on both sides of the Atlantic Ocean.
Mindenesetre, ami mindenkinek számít, az a végeredmény: az érintettek számára kedvező és érvényesíthető jogok az Atlanti-óceán mindkét partján.
EnglishIt is very important to introduce enforceable standards on the protection of personal data, which would guarantee the protection of fundamental human rights and freedoms.
Nagyon fontos olyan betartatható előírásokat bevezetni a személyes adatok védelmére, amelyek garantálnák az alapvető emberi jogok és szabadságjogok védelmét.
EnglishWhat is important, however, is that we can guarantee that the civil rights contained in the future agreement are enforceable, and are enforceable in favour of everyone concerned.
Azonban az fontos, hogy az összes érintett számára kedvező módon legyünk képesek garantálni a jövőbeni megállapodásban rögzített polgári jogok betarthatóságát.
EnglishAnd the historian in him knew that laws against abortion had never been enforceable, because no relationship existed quite like the relationship between a mother and her unborn child.
Történész létére azt is tudta, hogy a magzatelhajtást tiltó törvényeket sohasem lehetett betartatni, mert a kapcsolat az anya és a magzat között semmilyen más kapcsolathoz sem fogható.

Szinonimák (angolul) a(z) enforcer szóra:

enforcer
enforced