angol-magyar fordítás erre a szóra: endless

EN

"endless" magyar fordítás

EN endless
volume_up
{melléknév}

Seemingly endless boredom, instants of blinding terror... endless boredom again.
Végtelen unalom, néhány pillanatnyi szívszorító rémülettel megspékelve... aztán megint a végtelen unalom.
Endless trenches, quicklime- covered corpses, bulldozers poised to fill in dirt.
Végtelen árkok, oltatlan mésszel leöntött hullák, földet túrni készülő buldózerek.
Disembodied voices echoing up to him as if along an endless, cloudy hallway.
Testetlen hangok visszhangzanak, mintha hosszú, végtelen folyosóról hallaná őket.
Leaves swirled through the hall like dry, endless rain.
Levelek repdestek körbe a termen, mint száraz, szűnni nem akaró eső.
Glancing through the curtains, he could see one of the seemingly endless political canvassers talking to the people at No.
Kipillantva azt látta, hogy a 9-be ismét érkezett egy, a szűnni nem akaró politikai agitátorok közül.

Szinonimák (angolul) a(z) endless szóra:

endless

Példamondatok a(z) "endless" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHis principal memories were of scuttling through endless corridors in the caves.
Legtisztábban arra emlékezett, hogy véghetetlen folyosókon botorkált a barlangban.
EnglishIn the patient study of that endless breaking, Joe Carpenter gradually grew calm.
A soha véget nem érő mozgást figyelve Joe Carpenter fokozatosan lecsillapodott.
EnglishYet she still talked to him, still carried on the endless case for the defense.
Ennek ellenére még mindig vitázott vele, mondta mondta a végeérhetetlen védőbeszédet.
EnglishI gawked at the endless supply of chocolate and mints and jawbreakers in the bag.
Ámulva turkáltam a számtalan csokiszelet, mentolos cukorka, nápolyi és nyalóka között.
EnglishThe mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
Az értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
EnglishThat means she'll point with her spade and maintain an endless line of chatter.
Ez azt jelenti, hogy ide-oda mutogat az ásójával, és megállás nélkül jártatja a száját.
EnglishNon-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.
A kényszermunka legnagyobb előnye, hogy az árutípus esetében végtelenek a készletek.
EnglishThe endless hard rock underfoot soon sent shocks through the spine with each step taken.
Folyton sziklás talajon kellett járni, a rázkódás pedig károsította a gerincet.
EnglishI couldn't except in terms of the endless exchange of energy and Matter.
- Sehogy, ha csak nem folyamodtam anyag és energia örök cseréjének parabolájához.
EnglishTired of the wizards endless mouthing, Malingo shook his prisoner back and forth.
Malingó elunta az állandó szájalását, és alaposan megrázta a varázslót.
EnglishShe wore white flannel gowns all day long and drank endless cups of hot tea.
Egész nap hosszú fehér flanelpongyolát viselt, és nyakalta a forró teát.
EnglishThe six non-painters offered endless advice and opinions to those with the brushes.
A hat kibic egyfolytában szóval tartotta a festőket, és osztogatta nekik a jó tanácsaikat.
EnglishPlease try to control the endless stream of directives from this place.
Kérem, próbálják megfékezni az irányelvek végeláthatatlan áramlását erről a helyről.
EnglishHe could hear them again, coming at him through the bushes shouting their endless cry: Stoi.
Megint hallotta őőket, ahogy közelednek felé a bozóton át, szüntelenül kiáltozva:
EnglishThe endless repetition and circumlocutions of the day had worn on her.
Az asszonyt már elnyűtte a teljes napja tartó magyarázkodás és ismételgetés.
EnglishWhat I need is erotic exercise in large doses sustained over an endless period of time.'
Erotikus testedzésre van szükségem, nagy adagokban, meghatározatlan ideig.
EnglishThe clasp was sturdy and it took them several endless minutes to break through.
A nyelv erős volt, végeérhetetlen percekig tartott, míg bejutottak.
Englishhe would say to her if she ceased for so much as a minute her endless commentary.
Név! mondta, amint Julie egy percnyi szünetet tartott véget nem érő kommentárjai között.
EnglishMust it all be sublimated to this endless and sickening love of Russia?
Muszáj mindent ebbe az örökös, szirupos orosz patriotizmusba fullasztani?
EnglishHe cut off the endless talk and ordered the Specials to fall in behind him.
Véget vetett a beszélgetésnek, és a különítményesekre parancsolt, sorakozzanak fel mögötte.