EN

encouragement {főnév}

volume_up
encouragement (és: incitement)
It is also a positive encouragement to increase fathers' involvement in caring for children.
Ez egyben bátorítás is, hogy ösztönözze az apák részvételét a gyermekgondozásban.
With regard to the Lisbon Treaty, there is not enough diplomatic encouragement for ratification.
A Lisszaboni Szerződést illetően, hiányzik a megfelelő diplomáciai bátorítás a ratifikáláshoz.
Több bátorítás nem is kellett Briannek.
There was neither encouragement nor discour- agement in her tone.
Sem buzdítás, sem lebeszélés nem érződött a hangjából.
she'd said to David, who hadn't needed any more encouragement, or direct orders, by that time at all.
mondta Davidnek, akinek addigra nem kellett buzdítás vagy parancs.
The resolution we are debating today is an encouragement to the Turkish Government to keep going down that route whatever it does.
Az állásfoglalás, melyről ma vitázunk egy buzdítás a török kormánynak, hogy haladjon tovább azon az úton, amelyre már rálépett.

Példamondatok a(z) "encouragement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThrough the forest murk, he heard Vader barking, whin ing as if in encouragement.
Ekkor a távolban felhangzott Vader ugatása, mintha csak kis gazdáját bátorítaná.
EnglishHe gave her a smile of encouragement, but it was tissue-thin, unconvincing.
McGee ekkor kinyújtotta a kezét, amit Susan rövid gondolkodás után el is fogadott.
EnglishWe give encouragement for this in the report, and it has been expressed well there.
A jelentésben ezt bátorítjuk, és ezt határozottan kifejezésre is juttattuk.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Ezért remélem, hogy ennek megvalósítását erőteljesen bátorítani fogják.
EnglishAnd we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Meg kell adnunk minden támogatást e helyről: Európa malmai lassan őrölnek, de őrölnek.
EnglishIt is also a positive encouragement to increase fathers' involvement in caring for children.
Ez egyben bátorítás is, hogy ösztönözze az apák részvételét a gyermekgondozásban.
EnglishThe family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
A családnak megnyugvást, támogatást és bátorítást kellene nyújtania.
EnglishThe captain of the fleet-support ship lofted his cap and waved encouragement.
A Homana kapitánya meglengette sapkáját, és bátorítólag átintegetett.
EnglishBangladesh deserves our encouragement as it seeks a democratic future.
Banglades megérdemli bátorításunkat a demokratikus jövőre való törekvésében.
EnglishWe could use a win this time, to give us encouragement to continue in the game, said Sorak.
"Most nyerhetnénk, hogy bátrabban folytathassuk a játékot," vélekedett Sorak.
EnglishBecause you were grave and silent, and gave me no encouragement.
- Mert maga komoly volt és hallgatag, s nem volt hozzám egyetlen bátorító szava.
EnglishCrouched behind the Brothers Fox, Madame Olcott whispered words of encouragement to them.
Madame Olcott hátulról a Fox testvérek fölé hajolt, és bátorítólag a fülükbe sugdosott.
EnglishFriends were supportive initially: phone calls of encouragement, invitations to dinner.
A barátok eleinte támogattak: bátorító telefonok, vacsorameghívások.
EnglishIndeed, we have had encouragement from the European Court of Justice to legislate.
Még az Európai Bíróságtól is bátorítást kaptunk a jogalkotásra.
EnglishThat is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
Az önkéntességnek és az önkéntes szervezeteknek ezért van szükségük bátorításra és támogatásra.
EnglishI would like to thank Mr Cashman and Mr Busuttil for their comments and encouragement.
Köszönöm Cashman úr és Busuttil úr észrevételeit és bátorítását.
EnglishWe will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
E tekintetben baráti támogatásunkról biztosítjuk majd őket, de tisztában vagyunk a veszélyekkel.
EnglishSerbia has received encouragement with the vote on the Stabilisation and Association Agreement.
Szerbia a stabilizációs és társulási megállapodásról szóló szavazással ösztönzést kapott.
EnglishThe, girl heard it, too, and gripped his arm tightly in encouragement.
A lány is meghallotta, és bátorítóan megszorította a férfi karját.
EnglishThey had hung from the rigging and hollered encouragement to one or the other.
Hamar két táborra szakadtak, és személyes szimpátiájuk alapján ki az egyiknek, ki a másiknak szorított.

Szinonimák (angolul) a(z) encouragement szóra:

encouragement
English