EN

eligible {melléknév}

volume_up
It struck Kim as curious that no shrine stood in so eligible a spot: the boy was observing as any priest for these things.
Kimnek feltűnt, hogy egy ilyen alkalmas helyen nem áll oltár; úgy ügyelt az efféle dolgokra, mint egy szigorú pap.
Mr President, it is appalling that of two eligible candidates, one Hungarian and one British, the British candidate was selected.
Elnök úr, felháborító, hogy két alkalmas jelölt, egy magyar és egy brit jelölt közül a brit jelöltet választották ki.
At present, a country which is not eligible for GSP+ from 2009 will have to wait until the introduction of the next regulation in 2012 in order to reapply.
Jelenleg az az ország, amely nem alkalmas a GSP-pluszra 2009-től, annak 2012-ig, a következő rendelet bevezetéséig kell várnia, hogy újra jelentkezhessen.
Lastly, an exporter is eligible for the DEPBS benefits regardless of whether it imports any inputs at all.
Végül az exportőr megfelelő a VJIR-kedvezményre, függetlenül attól, hogy importál- e egyáltalán valamilyen input anyagot.
I should not be surprised, said Darcy, if he were to give it up as soon as any eligible purchase offers.
- Nem lepődnék meg - mondta Darcy -, ha megválna a háztól, mihelyt megfelelő ajánlatot kap.

Példamondatok a(z) "eligible" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishand to be eligible for the administration or management posts of a trade union.
"és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is".
EnglishIndeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.
A 34 támogatható országból ugyanis évente csak 12-t vesznek fel e programba.
EnglishOne of the 'eligible actions' of the European Refugee Fund (ERF) is resettlement.
írásban. - (PT) Az Európai Menekültügyi Alap "támogatható intézkedéseinek” egyike a letelepítés.
EnglishThe damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
A kár 4,6 milliárd EUR-ra becsülhető, tehát jogosult a kártérítésre.
EnglishYou won't be eligible for health insurance or other fringes until you've been here for a year.
Csak egyéves munkaviszony után jogosult betegbiztosításra és egyéb mellékjuttatásokra.
Englishshall be eligible for a monthly unemployment allowance under the conditions laid down below.
havi munkanélküli juttatásban részesül a következőkben megállapított feltételek alapján.
EnglishCongratulations, Deeds, you're now the most eligible bachelor in New York.
Gratulálok, Deeds, maga a legkivánatosabb agglegény New York-ban.
EnglishBut before long we had dozens of manuscripts from eligible SFAs.
Rövid időn belül mégis több tucat nyilvánvaló ÖFSZ-kéziratra tettünk szert.
EnglishManufacturerexporters supplying the ultimate exporter are eligible for ALS for intermediate supplies.
A végső exportálót kiszolgáló gyártóexportőrök jogosultak időközi beszerzési EER-re.
EnglishThe whole system is essentially a racket for those not eligible for legitimate immigration.
A rendszer egésze nem más, mint megpróbáltatás a legális bevándorlásra nem jogosultak számára.
English(51) To be eligible for benefits under this scheme, a company must export.
(51) Az e rendszer szerinti kedvezményezettségre való jogosultsághoz a vállalatnak exportálnia kell.
EnglishA military life is not what I was intended for, but circumstances have now made it eligible.
Nem a katonai pályára szántak, a körülmények kényszerítettek erre.
EnglishAnd tonight we'll watch as one of our three lucky suitors... woos our beautiful, eligible suitor-ette.
Ma este három szerencsés versenyző közül egy... elnyeri bájos kisasszonyunk kegyeit.
EnglishEach exporter is eligible for several of the subsidy programmes.
Minden egyes exportőr jogosult egyes támogatási program használatára.
EnglishThe list of persons eligible to do this in the United Kingdom makes for fairly interesting reading.
Igen érdekes elolvasni az Egyesült Királyságban az erre feljogosított személyek listáját.
EnglishI must also mention that the Republic of Moldova is eligible for both grants and loans.
Azt is meg kell említenem, hogy a Moldovai Köztársaság egyaránt jogosult segélyekre és kölcsönökre is.
EnglishYour definition of the persons eligible to participate in conjugal visits leaves something to be desired.
A hitvesi látogatás tekintetében számba jöhető személyek meghatározása nem kielégítő.
EnglishTo be eligible, the organisations should pursue activities in at least three EU Member States.
A támogathatósághoz a szervezeteknek legalább három EU-tagállamban kell tevékenységet folytatniuk.
EnglishI should not be surprised, said Darcy, if he were to give it up as soon as any eligible purchase offers.
- Nem lepődnék meg - mondta Darcy -, ha megválna a háztól, mihelyt megfelelő ajánlatot kap.
EnglishHow many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?