angol-magyar fordítás erre a szóra: effort

EN

"effort" magyar fordítás

EN effort
volume_up
{főnév}

It is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Ez hatalmas, bámulatos erőfeszítés, de ez nemzeti erőfeszítés.
The effort required in order to draft and approve them is considerable.
Jelentős erőfeszítés szükséges ezek megfogalmazásához és jóváhagyásához.
This is why the international effort, particularly the European effort, is so important.
Ezért oly fontos a nemzetközi, különösen az európai erőfeszítés.
effort (és: force)
This in turn undermines conservation and effort management initiatives.
Ez pedig aláássa a védelmet és az erőkifejtés-szabályozási kezdeményezéseket.
On Amendment 10, the chapter rightly refers to a limitation of fishing effort.
A 10. módosítás esetében a fejezet helyesen hivatkozik a halászati erőkifejtés korlátozására.
Nobody has suggested increasing fishing efforts.
Senki sem javasolta a halászati erőkifejtés növelését.
However, no global agreement can be reached if no one is willing to lead this worldwide effort.
Azonban nem érhető el globális megállapodás, ha senki sem hajlandó e világszintű törekvés élére állni.
There are many ways to cope with improved efforts there.
Számos előremutató törekvés látható ezen a területen.
(HU) Mr President, Commissioner, Minister, efforts to reduce the freedom of the media are a general European phenomenon.
A médiaszabadság korlátozására való törekvés általános európai jelenség.
effort (és: pains, trouble)
His efforts are crowned with success if his name is perpetuated in the memory of his fellow men by being associated with an insect.
Ha pedig a neve, akár a rovar nevéhez fűződve is, sokáig megmarad az emberek emlékezetében - a fáradozás nem volt hiábavaló.

Példamondatok a(z) "effort" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishElminster stumbled and with an effort caught his balance, cradling the spellbook.
Elminster megtántorodott, de visszanyerte egyensúlyát, a varázskönyvet markolta.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishA collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
Valamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
EnglishInstead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Inkább mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy a folyamat békés legyen.
EnglishHis mouth kept opening and shutting in a violent effort to become articulate.
A szája kinyílt és becsukódott a heves erőfeszítéstől, hogy érthetően beszéljen.
EnglishIt was agonizingly difficult, and at last he made himself cease the vain effort.
Borzasztóan kínlódott vele, és hamarosan fel is hagyott a hiábavaló erőfeszítéssel.
EnglishBut now, with a spasmodic effort, she squirmed free and groped for the pebble.
Hirtelen azonban összeszedte minden erejét és a kavics után kezdett kaparászni.
EnglishIt was the greatest effort he had ever made, but stiffly, stubbornly, he raised it.
A legnagyobb erőfeszítése volt életében, ám nehézkesen, konokul mégis felemelte.
EnglishTake me to her, said the Savage, making an effort to speak in an ordinary tone.
Vezessen hozzá mondta a Vadember, s összeszedte magát, hogy köznapi hangon szóljon.
EnglishTackling the crisis has cost a great deal of effort and this is still continuing.
A válsággal való küzdelem rengeteg erőfeszítésbe került, és ez a folyamat még tart.
EnglishThe fall of Trantor, Hari said, cannot be stopped by any conceivable effort.
- Nincs olyan erő - mondta Hari -, amely meg tudná akadályozni a Trantor bukását.
EnglishHe did, I think, make an effort not to get embroiled with Elsa to begin with.
Különben azt hiszem, mindjárt az elején megpróbálta tisztázni a dolgot Elsával.
EnglishRest, she bade him when he had dressed, for the effort had taxed him greatly.
Pihenj még egy kicsit mondta Morgaine, amint a férfi nagy nehezen felöltözött.
English'Let him go out with his Red Lama,' said the horse-dealer with visible effort.
- Hát hadd induljon el a lámával - szólt a lócsiszár, látható idegenkedéssel.
EnglishSutherland said in an effort to break the ice.
Szép a házatok, Mitch jegyezte meg Mr. Sutherland, megpróbálva megtörni a jeget.
EnglishShe made no effort to struggle, but a momentary alarm showed in her huge eyes.
Vezetője nem tiltakozott, de a hatalmas szempárban egy pillanatnyi rémület villant.
EnglishThe EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Az EU és a tagállamok összehangolt erőfeszítést tettek a probléma megoldására.
EnglishThe Commission acknowledges that Parliament is already engaged in this effort.
A Bizottság méltányolja, hogy a Parlament már részt vesz ebben a törekvésben.
English. . if you put this kind of effort into anything else, you could be a wealthy being.
Lab ha valami értelmes dologba fektetnél ennyi energiát, gazdag ember lehetnél.
EnglishYet the captain showed not the least anxiety, and made no effort to reach land!
Pedig a kapitány nem árul el semmiféle nyugtalanságot, és nem igyekszik a part felé.