EN

due {határozószó}

volume_up
Thus, I can say that I voted for this report exactly due to the integrated approach of immigration.
Így elmondhatom, hogy megszavaztam ezt a jelentést, pontosan a bevándorlás integrált megközelítése miatt.
They rode on through the moon-drenched night, moving almost due east.
Szinte pontosan keleti irányba tartva lovagoltak át a holdfényes éjszakán.
In due course, exactly on time, a person bumped into him.
Pontosan a megbeszélt időben beleütközött valaki.

Példamondatok a(z) "due" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuch conditions are mainly due to poor eating habits and an unhealthy lifestyle.
Ezeket elsősorban a rossz étkezési szokások és az egészségtelen életmód okozza.
EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz beadott javaslatokat figyelembe vettem.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Ez részben a hibák és mulasztások, részben csalás és hűtlen kezelés következménye.
EnglishThese opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Ezek az ellenzéki gyűlések - a kormány tilalma ellenére - három napig tartanak.
EnglishThis is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.
Ennek oka, hogy túl sok a támogatásokra vonatkozó szabály, és azok túl bonyolultak.
English- are due to amendment in the nomenclature of the Customs Cooperation Council, or
- a Vámegyüttműködési Tanács nómenklatúrájának módosításából fakadnak, illetve
EnglishIt is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
Egyszerűen abból a tényből fakad, hogy a tagállamok nagymértékben ellenzik azt.
EnglishThis bill can be discounted, and I shall meet it punctually at the due date.
Tessék, itt a váltó, nyugodtan értékesítheti, becsületesen ki fogom egyenlíteni.
EnglishThe Goddess will not fail us while a single worshipper gives her what is due.
Az Istennő nem hagy minket el, amíg legalább egyetlen hívő megadja neki, ami jár.
EnglishIt was known that she was due to come to this school, Meadowbank, this term.
Azt is tudták többen, hogy a hercegnő erre a félévre idejön a Minerva intézetbe.
EnglishI think that thanks are also due to the Commission and our committee secretariat.
Úgy vélem, hogy a Bizottságot és a bizottsági titkárságot is köszönet illeti.
EnglishHe has been a good boy up to now, and will be a sturdy and decent man in due time.
Mind ez ideig jó gyerek volt, és idővel derék, tisztességes ember lesz belőle.
EnglishHe would say no more and in due course they arrived at the Boulevard des Capucines.
Hát, van elképzelésem Többet nem árult el útban a Boulevard des Capucines felé.
EnglishThere was a stronger, more virile intimacy due to my crude act of hours ago.
Pár órája tanúsított bárdolatlanságom erősebbé, férfiasabbá tette kapcsolatunkat.
EnglishThe Colonel was thought to be a rising star, due for a posting to the West.
Az ezredes csillagja szépen ívelt felfelé, várható volt, hogy Nyugatra helyezik.
English...that Europe's incapacity to do anything is due to UNPROFOR's internal problems?
...Európa azért képtelen bármit is tenni, mert az UNPROFOR belső problémákkal küzd?
EnglishThese savings are due to increased competition via common standards and processes.
A megtakarítások az egységes szabványoknak és eljárásoknak köszönhetően érhetők el.
EnglishIt failed to resolve the important questions due to the absence of key players.
Nem tudott választ adni a legfontosabb kérdésekre a kulcsrésztvevők távolléte miatt.
EnglishMr Meyer, with all due respect, there are some things that we do not agree on.
Meyer úr, minden tiszteletem az Öné, de vannak dolgok, amelyekben nem értünk egyet.
EnglishHe has been in the service for forty yearsa bit moreand is due to retire in December.
Valamivel több mint negyven éve van a szolgálatnál, decemberben megy nyugdíjba.

Szinonimák (angolul) a(z) due szóra:

due