angol-magyar fordítás erre a szóra: drum

EN

"drum" magyar fordítás

HU

EN drum
volume_up
{főnév}

1. általános

2. zene

drum
volume_up
dob {fn}
These marched mindlessly away, each man hearing a snare drum in his head.
Ezek gépiesen elvonultak, ki-ki a fejében pergő dob szavára.
We ought to have a drum, said Maurice, then we could do it properly.
Egy dob kellene mondta Maurice , akkor rendesen meg lehetne csinálni a dolgot.
Then suddenly the drum was revolving faster, easier.
Hirtelen gyorsabban kezdett pörögni a dob.
drum
Elkezdődött a dobolás és a tánc.
They'll be going to meet the trader, said Halk, low-voiced even though the drumming and clashing would have drowned any other sound.
A kalmár elé mennek suttogta Halk, jóllehet a dobolás meg a csattogás minden más hangot elnyomott.
The abrupt cessation of the drumming was never the relief that it ought to have been, however, because often the silence signaled imminent attack.
És a dobolás hirtelen megszakadása nem a veszély elmúlását, épp ellenkezőleg, a küszöbön álló támadást jelentette.

Példamondatok a(z) "drum" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSome happy servant had gone out to commune with the night and to beat upon a drum.
Egy boldog cseléd jött ki a házból, hogy mulasson az éjszakával és a dobot verje.
EnglishSimon threw away caution and pounded, his assault on the wood that of a drum.
Simon minden óvatosságot félretéve, óriási dübbenéssel nekirontott az ajtónak.
EnglishThey placed something in her hand-a drum, taut skin stretched over a hooped frame.
Mintha a távolból jönne a hang, Morgaine hallotta, amint a keze ütni kezdi a dobot.
EnglishA tank rumbled by, the sound of its tracks muffled like the distant tattoo of a drum.
Kint eldübörgött egy tank, a lánctalpak zöreje tompa, akár a távoli dobpergés.
EnglishBut the engine was not labouring and the line was coming in steadily on the drum.
A csörlő azonban nem erőlködött, a kötél egyenletesen tekeredett a dobra.
EnglishBut it should not have been thrown away with the junk-nor the drum either.
De azért nem lett volna szabad eldobni az ócskavas közé sem ezt, sem a dobot.
EnglishHer heart became like a drum, thumping in her chest, and in her head.
A szíve hevesen dobogott, és nemcsak a mellkasában, hanem a fejében is érezte.
EnglishHe began to sing the travel chant, and Han picked up the beat with the drum.
Elkezdte kántálni az utazódalt, Han pedig dobon verte hozzá a ritmust.
English'Like being inside a drum, the way those damned rubber slabs pounded the hull.'
Azok az átkozott gumilapok olyan dühödten püfölték a hajótestet, hogy majdnem meg-süketültünk.
EnglishAt the end of each sentence in the prayer, the Black Fuehrer gave the muffled drum a thump.
Az ima minden mondata után a Fekete Führer tompán dobbantott egyet a dobon.
EnglishThe separate noises of the fire merged into a drum-roll that seemed to shake the mountain.
Egy-egy éles pattogás között oly vad dobpergéssel zúgott, hogy a hegy is beleremegett.
EnglishTo the slow beat of the drum the black galley forged into the broken water.
A dobverés lassú ütemére a fekete gálya a megtört víztükörre siklott.
EnglishAt last the Druids had all come before him, touched the Eilt Drum, and gone on.
Az összes druida odajött, megérintette az Eilt Druint és elment.
EnglishThe fingers of his right hand began to drum nervously on the desk.
S jobb kezének ujjai folytatták az ideges dobszólót az íróasztal peremén.
EnglishIf they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.
Ha ezt jókor teszi, a fekete doboz felgyúl, és a pandamaci ráüt a dobra.
EnglishWhen he had gone about twenty paces he stopped and shone his light on to a small iron drum.
Amikor vagy húsz lépést tettünk, megállt, és zseblámpáját egy kicsiny vasdobra irányította.
EnglishAn escort of Thyran troops tramped up, banging the inevitable drum.
Az elmaradhatatlan dobszó mellett fölzárkózott egy thyrai különítmény.
EnglishDrum- mond will get screwed when he submits his hefty bills for legal services.
Drummond is kap majd egyet, amikor benyújtja a tetemes összegről szóló számlát jogi szolgáltatásaiért.
EnglishThe sound of the snare drum was really just in his head, coming from his antenna:
A pergődob szavát természetesen az antennája közvetítette:
EnglishThe antenna also would give him orders and furnish drum music to march to.
Az antenna továbbá mindig megparancsolja, mit kell tennie, és dobpergéssel is szolgál meneteléshez.