angol-magyar fordítás erre a szóra: to do away with

EN

"to do away with" magyar fordítás

volume_up
to do away with {i.} [idióma]

EN to do away with
volume_up
{ige} [idióma]

Példamondatok a(z) "to do away with" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
Félre kell tennünk a szűklátókörűséget, legyen szó innovációról vagy politikáról.
EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Elnök úr! Szerintem jó lenne most már megszüntetni azt a fogalmat, hogy "európai pénz”.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Nem kell megfosztani magunkat az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségétől sem.
EnglishBesides, I wouldn't do away with this baby no matter who the father was.
Különben is, én semmiképpen sem hajtatnám el ezt a babát, mindegy, ki az apja.
EnglishWe have to do away with relicts such as the agricultural policy, for example.
Meg kell szabadulnunk a múlt örökségeitől, például az agrárpolitikától.
EnglishAbove all for the sake of efficiency we must do away with revolutionary chaos.
Legfontosabb feladatunk, hogy a hatékonyság érdekében felszámoljuk a forradalmi zűrzavart.
EnglishIt was becoming essential to do away with the administrative set-up linked to invoicing.
Alapvetővé vált, hogy eltöröljük a számlázáshoz kapcsolódó adminisztratív rendszert.
EnglishThere's an unwritten rule in -what we do away from Memphis stays away from Memphis.
Van egy íratlan szabály a cégnél: amit Memphistől távol teszünk, távol is marad Memphistől.
EnglishThey wouldn't have troubled to kidnap her if they'd meant to do away with her, said Adam.
Ha meg akarták volna ölni, nem fáradtak volna az elrablásával. mondta Adam.
EnglishYou want us to do away with bureaucracy and complicated procedures.
Azt akarja, hogy vessünk véget a bürokráciának és a komplikált eljárásoknak.
EnglishHe ended by trying to do away with anyone who annoyed him in the slightest degree.
A végén már megpróbált mindenkit eltenni láb alól, aki a legcsekélyebb mértékben is bosszantotta.
EnglishThat represents expensive duplication of work, which the agreement will fortunately do away with.
Ez költséges, dupla munkát jelent, amellyel ez a megállapodás szerencsére leszámol.
EnglishEven if the corpse is the corpse of Edmund's widow, why should any of us wish to do away with her?
Még ha valóban Edmund özvegye volt is, miért akarná bármelyikünk is eltenni láb alól?
EnglishNobody would love her or hate her enough to want to do away with her.
Senki sem szerette vagy gyűlölte annyira, hogy végezni akarjon vele.
EnglishTo do away with Louis would be foolish, as he is without question the more malleable of the pair.
Louis-val végezni ostobaság lenne, mert kettőjük közül kétségtelenül ő a formálhatóbb.
EnglishPlease fill this school bag and do away with this nonsense.
Kérem, töltse meg ezt az iskolatáskát, és szüntesse meg ezt a lehetetlen helyzetet.
EnglishWhat motive could there be for Nurse Hopkins to do away with Mary Gerrard?
Miért akarta volna Hopkins nővér meggyilkolni Mary Gerrardot?
EnglishThere was certainly no apparent motive for Miss Waterhouse to do away with little Edna Brent.
Tudniillik, hiányoznia kell olyan indítéknak, mely a gyilkossággal összekapcsolhatná az embert.
EnglishSecondly, we are trying to do away with certain inconsistent and sometimes even arbitrary measures.
Másodszor, megpróbálunk leszámolni bizonyos következetlen és olykor önkényes intézkedéssel.
EnglishSo let us make it simple, keep it simple, but let us not do away with this Solidarity Fund.
Tehát tegyük egyszerűvé, tartsuk meg egyszerűnek, de nehogy felszámoljuk ezt a Szolidaritási Alapot!