angol-magyar fordítás erre a szóra: do

EN

"do" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "do".

Angol-magyar szótár

Példamondatok a(z) "do" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishThe exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nem értem, hogy egyes képviselőtársaim miért nem akarják megvédeni a halászokat.
EnglishWe do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Nem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
EnglishHuman beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
Az emberek nem feltétlenül akkor költöznek tovább, amikor azt előre eltervezték.
English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishWhat could I do, I thought, to stop thinking of putting that pistol to my head?
Mit tehetnék, hogy ne kelljen állandóan a koponyámra célzó pisztolyra gondolnom?
EnglishI do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
Nem az a benyomásom, hogy a CEPOL-nál időközben bármilyen javulás történt volna.
EnglishWe're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
Van egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Nézzük az önök előtti sort, és kezdjük önnel uram: egy, kettő, három, négy, öt.
EnglishThat was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
Ez egy nagyon magyaros tett volt, amit bárki tanúsíthat, aki emlékszik 1956-ra.
EnglishWhen you think about -- you know, creativity has a lot to do with causality too.
Ha belegondolnak -- tudják a kreativitásnak elég sok köze van a kauzalitáshoz is.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishSurely that white, pious church angel he was marrying would do nothing to help.
Az a fehér, ájtatos, templomi angyalka, akit elvett, bizonnyal nem fog segíteni.
EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishI am in love with you but you don't have to do anything about it, Uncle Michael.
Szerelmes vagyok beléd, Michael bácsi, de neked semmit sem kell tenned ez ügyben.