angol-magyar fordítás erre a szóra: derivative

EN

"derivative" magyar fordítás

EN derivative
volume_up
{főnév}

derivative (és: progeny)

Szinonimák (angolul) a(z) derivative szóra:

derivative

Példamondatok a(z) "derivative" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishInflation is actually stimulated by derivative financial market products.
Valójában a származékos pénzpiaci termékek gerjesztik az inflációt.
EnglishIt would mean authorising or inventing a wine derivative, at a time when we are fighting financial derivatives.
Engedélyezzük, illetve feltaláljuk a borszármazékokat, miközben küzdünk a pénzügyi derivatívák ellen.
EnglishIn the past, derivative instruments played an important role by transferring risk in the economy.
írásban. - (PT) A múltban a származékos pénzügyi termékek fontos szerepet játszottak a gazdaságban a kockázatelosztás terén.
EnglishOn 20 October 2009, the Commission began a programme of action in favour of efficient, solid derivative markets.
A Bizottság 2009. október 20-án cselekvési programot indított a hatékony és szilárd származékos piacok érdekében.
EnglishJust insects to be elimi­nated with Zyklon-B gas, a derivative of pesticide research by the Ger­man chemical industries.
Rovaroknak, akiket ki kellett irtani a Zyklon-B gázzal, a német vegyipar által előállított rovarirtó szerrel.
EnglishAs Carlo Ciampi maintains, the tumultuous development of derivative products is free from any kind of control.
Amint azt Carlo Ciampi máig is állítja: a derivatív termékek nagy visszhangot keltő fejlődése mentes mindenféle ellenőrzéstől.
EnglishMr Langen's report proposes a set of measures that aim to make the derivative financial product market more transparent.
írásban. - (IT) Langen úr jelentése több, a származékos pénzügyi termékek átláthatóságának javítását célzó intézkedést javasol.
EnglishLaudanum is a derivative of opium.
EnglishYou people are derivative.
EnglishYou people are derivative.
English'Well, but less derivative.'
EnglishIt's derivative.
EnglishWe know that wage-earners and workers are having losses connected to putting money into hedge-fund speculating in this derivative market.
Tudjuk, hogy a bérből élőknél és a munkásoknál veszteségek merülnek fel azért, mert pénzüket az e származékos papírpiacon spekuláló fedezeti alapba tették.
EnglishIf the tax is collected in London for a derivative transaction that is uncosted, to somewhere else in the world, who says where to spend it?
Ha az adót Londonban szedik be egy beárazatlan származtatott ügylet után, amelynek végpontja a világ valamely másik része, ki mondja meg, hogy azt hol kell elkölteni?
EnglishThe carvings on the frame were derivative of those on the crystal, further suggesting that the crystal itself and whoever carved it are older still.
Az állvány faragásai a kristály faragásának a továbbfejlesztett változatai, ami arra enged következtetni, hogy kristály, és annak készítői még az állványnál is régebbiek.
EnglishTo a landlubber human, a neo-dolphin speaking underwater sounded more like an avant-garde orchestra tuning up, than someone speaking a derivative of the English language.
Laikus ember fülének a neodelfinek vízalatti beszéde leginkább egy hangoló avantgárd zenekar kakofóniájának hangzott, némi rövidített angollal tűzdelve.
EnglishAnother important area touched upon also in Dr Swinburne's report is to improve the functioning and regulation of commodity derivative markets in line with G20 principles.
Dr. Swinburne jelentése kitér meg egy fontos területre, a származékos termékek piacai működése szabályozásának a G20-elvekkel összhangban történő javítására.
EnglishThis constitutes a contribution to the discussions conducted within the G20 both on the volatility of commodity prices and on the supervision of derivative markets.
Ez hozzájárul a G20 szervezeten belül lefolytatott megbeszélésekhez, mind az árucikkek árainak volatilitása, mind pedig a származékok piacának felügyelete tekintetében.