EN deposit
volume_up
{főnév}

1. általános

deposit (és: margin, setting, trust, lay-by)
It was one of those twopenny no-deposit libraries beloved of book-pinchers.
A könyvmolyok kedvence, egyike a kétpennys, letét nélküli könyvtáraknak.
The amount of the denaturing deposit shall be one unit of account per 100 kg of sugar.
(1) A denaturálási letét összege minden 100 kg cukor után egy elszámolási egység.
The deposit shall be released immediately.
(2) A letét haladéktalanul visszafizetendő.
deposit (és: insert, insertion, lining, filler)
The dates and amounts of the last three deposits, sir?
A három legutóbbi betét időpontját és összegét kérem, uram.
The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it.
Ha első alkalommal megszegik az ígéretet, az országot egy kamatozó betét befizetésére kötelezik, mint ahogyan neveztük.
Chris passed the security guard and a row of cages with signs for Deposits and Mortgages, descending the stairs at the back.
Chris elhaladt a biztonsági őr és egy sor üvegkalitka mellett, amelyek ablakán Betét és Hitel felirat díszelgett, majd a terem hátsó végébe érve lement a lépcsőn.
deposit (és: band, coat, coating, layer)
deposit (és: build-up, crust, foot, sludge)
This deposit, the geology team explained to the cameras, was worthy of a tale from mythology, the gar­den, perhaps, of Midas himself.
A lerakódás, magyarázta a geológuscsapat a kameráknak, mitológiai történetekbe illő, mondhatni Midasz király kertjével vetekszik.

2. geológia

deposit

Példamondatok a(z) "deposit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Ezzel együtt tovább kell dolgoznunk a betétbiztosítási rendszerek tökéletesítésén!
EnglishThe letter you found in the safe-deposit box in that San Francisco bank.
Azt a levelet, amelyet abban a San Francisco-i bankban talált a széfkazettában.
EnglishNo interest shall be paid to the party giving a security in the form of a cash deposit.
Annak a félnek, amely a biztosítékot készpénzletét formájában adja, nem jár kamat.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában (
EnglishI told you we'd deposit the money in a Swiss bank account, Tarrance said.
Már mondtam, hogy egy svájci bankban fogjuk elhelyezni a pénzt válaszolta Tarrance.
EnglishHe'd used the alias on his pilot's license, had paid a deposit and bought insurance.
Chris álnévre kiállított pilótaengedélyt használt, kifizette a letétet és a biztosítást.
EnglishThese companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.
Ezek a vállalatok a betétbiztosítási rendszer hatókörén belül tovább növekedhetnek.
EnglishA savings account, a checking account, and a safe-deposit box, Preston said.
Egy takarékszámla, egy folyószámla és egy széffiók - magyarázta Preston.
EnglishThe Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
Salamon-szigetek letétbe helyezi a Loméi Egyezményhez történő csatlakozást igazoló okmányokat.
EnglishJoshua asked, thinking about the strange letter in the safe-deposit box.
A vámpírok? - kérdezte Joshua és eszébe jutott az a furcsa levél a bank páncéltermében.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Vannak letéti garanciáink a kisbetétesek számára, de még az igen nagy betétesek számára is.
EnglishCheck the safe-deposit box every morning at ten, every afternoon at three.
Nézzen be a széfbe minden délelőtt tízkor, és minden délután háromkor.
EnglishThe lease was canceled overnight; the firm forfeited the deposit.
A bérleti szerződést egyik napról a másikra felmondták, a kaucióról is lemondtak.
EnglishSpicer arranged the secret deposit through their lawyer in Neptune Beach.
Spicer az ügyvédjük közreműködésével titkos letétbe helyezte az összeget Neptune Beachen.
EnglishA twenty-percent deposit secured him the motorcycle, but not to take away.
20 százalék előleget tett le a motorkerékpárért, de még nem vitte el.
EnglishWhat happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
Ami nyáron történt, az több kérdést is felvet a betétbiztosítási rendszerekkel kapcsolatban.
EnglishOkay, we require a three- hundred-dollar deposit and the first month's rent in advance.
Le kell tennie egy háromszáz dolláros foglalót, és előre kérjük az első havi bérleti díjat.
English' 'This may be the biggest deposit since the one in Colorado, and the purity is surprising.
Lehet, hogy ez a legnagyobb depozit a coloradói óta, és meglepően tiszta.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (debate)
A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában (vita)
EnglishAs yet no common figure for the deposit guarantee has been set.
Mivel még mindig nem lett közös érték megállapítva a betétbiztosítási garanciára.