EN creep
volume_up
{főnév}

1. szleng

creep (és: stinker, wart)
'I don't have to listen to your shit, you little four-eyes creep!'
- Nem hallgatom ám én a te hülyeségeidet, te görény!
- Ja, anyu szerint egy görény.
creep (és: grime, muck, squalor, stain)
He's just a slimy little creep who doesn't know how to deal with women.
Ez csak egy kis gennyes mocsok, aki nem tud kommunikálni a nőkkel.

Szinonimák (angolul) a(z) creep szóra:

creep

Példamondatok a(z) "creep" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA funny tenseness had begun to creep over him, a feeling that things were happening.
Alan maga is megdöbbent, mikor rájött, hogy ez igaz vagy legalábbis annak hiszi.
EnglishHe shook it furiously, saw the second hand feebly creep a few degrees and stop again.
Dühösen megrázta, a másodpercmutató lassan előbbre mászott, aztán megint megállt.
EnglishThe tub's stumpy legs slowly began to creep across the tile floor toward Dana.
A kád tömzsi lábai felemelkedtek a csempézett padlóról és Dana felé léptek.
EnglishOwen dropped the Humvee's transmission into low range and began to creep up the ditch.
Owen kisebb sebességbe kapcsolta a Hamvit, és kezdett kifelé araszolni az árokból.
EnglishRemember that, Nettle, and you'll be Just fine when the doubts start to creep in.
S ha ezekről el nem felejtkezel, lesz miben megnyugvást találnod, amikor elfog a kétség.
EnglishShe shook the match slowly, watching the small flame creep along the wood.
Lassan megrázta a gyufát, és figyelte a kis lángot, amint végigkúszik a fán.
EnglishAround quarter past five, the first light began to creep into the sky and over the land.
Hajnali negyed hatkor felkúszott az első fénysugár az égboltra s a föld fölé.
EnglishThe chauffeur put the limousine in gear, made it creep through the sea of raging flesh.
A sofőr sebességbe tette a kocsit, lassan kúszott át az emberi hús háborgó tengerén.
EnglishThey could feel the foulness creep over him and into him until there was nothing else.
Érezték, amint az ocsmányság megmássza társukat, majd eltölti, míg nem marad benne más.
EnglishTo Falls' immense surprise, a hint of a smile began to creep across Sands' face.
Falls legnagyobb megdöbbenésére a parancsnok szája szélén mintha egy kis mosoly bujkált volna.
EnglishNo servant would creep to the door and listen from concealment, for they would be seen.
Így egyetlen szolga sem tudott az ajtóhoz lopózni és hallgatózni, mert meglátták volna.
EnglishWhoever the creep is, whatever his motivations are, he's not well-balanced.
Igen - mondta Tina -, de bárki legyen is, bármilyen motivációval, nem normális az illető.
EnglishThen his face cleared and a red flush began to creep up from the collar of his shirt.
Aztán megértette, és az inge gallérjától felfelé lassan elvörösödött.
EnglishShe was Roger's Lyra, full of grace and daring; she didn't need to creep along like an insect.
Ismét Roger kecses és vakmerő Lyrája lesz; minek araszolna tovább féreg módra?
EnglishHe wasn't sure he'd be able to move now, even if his hunter did creep into the trap.
Egyáltalán, meg bírna moccanni, ha üldözője belesétálna a csapdába?
EnglishSensing a fight, they began to creep forward, growling and brandishing their axes.
Harcot sejtve megragadták a fegyvereiket, és közelebb araszoltak.
EnglishHe allowed the flavoids to creep upon his palate like death marchers with cleated boots.
Hagyta, hogy az ízanyagok szöges bakancsú hullaszállítóként meneteljenek felfelé az ínyén.
EnglishIt fascinated her, and she felt her tongue creep into the corner of her mouth.
Míg megbűvölten nézte, Chris nyelvével megnyalta a szája sarkát.
EnglishI feel like a perfect idiot, Susan said, feeling a blush creep into her cheeks.
- Teljesen idiótának érzem magamat - mondta Susan elvörösödve.
EnglishI certainly hope you d - Be quiet, you little creep, the other voice snarled back.
Kuss legyen, te vészmadár, csattant fel dühösen a másik hang.