angol-magyar fordítás erre a szóra: courier

EN

"courier" magyar fordítás

EN courier
volume_up
{főnév}

A diplo- matic courier was first off, helped that way by a flight attendant.
Egy diplomáciai futár szállt ki belőle elsőként egy légiutas-kísérő társaságában.
Down in his cabin, tense, for evident reasons, Courier Two was waiting for midnight.
A kabinjában nyilvánvaló okokból idegesen a kettes számú futár várta az éjfélt.
By evening, the courier was heading west with a new CARDINAL report.
Este pedig a futár már Nyugatra tartott a KARDINÁLIS új jelentésével.
courier (és: guide)

Szinonimák (angolul) a(z) courier szóra:

courier
English

Példamondatok a(z) "courier" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe courier you sent to follow Keepiru should be near the wreck shortly, though.
De a futárnak, akit Kipiru után küldtünk, már a roncs közelében kéne lennie.
EnglishThe rezident thanked the courier for this and two other packages and went to work.
A rezidens megköszönte a futárnak ezt és a másik két csomagot, és munkához látott.
EnglishThen affix my seal, subscribe my signature and send off this despatch by fast courier.
A végére nyomd rá a pecsétemet, írd alá helyettem, és küld el egy gyorsfutárral!
EnglishThe courier was on the top floor, near the office of the Ambassador, Sir John Kenny.
A hírnök szobája a legfelső szinten volt, a nagykövet, Sir John Kenny irodája mellett.
EnglishVaneyev's daughter was acting as a spy for the West— well, a courier to be precise.
Vanejev lánya a Nyugat számára kémkedett nos, pontosabban szólva futárkodott.
EnglishA courier from Godelia arrived at Falu Ffail, carrying a dispatch from King Dartweg.
Egy hírnök érkezett Falu Ffailbe Godeliából, Dartweg király üzenetével.
EnglishThe physician set out the next day in company with the courier who took Augustus's letter.
Ez az orvos már másnap elindult a küldönc társaságában, aki Augustus levelét vitte.
EnglishSince I knew the courier, I was the logical choice to act as relay.
Mivel én ismertem a futárt, logikusnak tűnt, hogy engem válasszanak közvetítőnek.
EnglishHis reply went to the Telegraphs Moscow office by courier the same day.
Válaszát még ugyanaznap küldönccel vitették a Telegraph moszkvai irodájába.
EnglishThere were no plans to contact the courier for at least that long.
Nem szerepelt a tervek között, hogy addig kapcsolatot teremtsenek a küldönccel.
EnglishThe courier, his joviality dampened by King Casmir’s manner, bowed and departed.
A hírnök, akinek kedvét elvette Casmir király mogorvasága, gyorsan meghajolt, és távozott.
EnglishI didn’t want to wait until Mirth got a clean tape to me by courier.
Minh megígérte, hogy futárral azonnal elküld egy tisztább másolatot, majd letette a kagylót.
EnglishWe are now after a suspected courier who was running defense data.
Most is egy embert keresünk, aki feltehetőleg küldönc, és védelmi adatokat közvetít.
EnglishCourier Four was due in four days, and the meet was to be in the West End of London.
A negyedik futárnak négy nap múlva kellett érkeznie, és a londoni West Enden volt a találkozó.
EnglishInterrogation of the dry-cleaner revealed to us that he is the next step in the courier chain.
A vegytisztítós a kihallgatása során felfedte, hogy ő a következő láncszem.
EnglishThe courier was a fearful man, but he feared only what had to be.
A küldönc tulajdonképpen ijedős ember volt, de félni csak attól tudott, amitől kell.
EnglishThe courier picked it up, and the white paper of the cigarette was his flag of surrender.
A küldönc szinte felkapta, és a cigaretta fehér papírja egyben megadásának zászlója is volt.
EnglishThese people sent a letter by courier informing her she'd been fired.
- Futárral küldtek egy levelet, amelyben közlik, hogy ki van rúgva.
EnglishThere was even a story about it on the front page of the Bergenfield Courier, with a picture.
Még cikket is írtak róla, ami a bergenfieldi Courier első oldalán jelent meg, fotóval együtt.
Englishthe Imperial courier called out, handing it to him.
Üzenet nemes testvéredtől! jelentette be harsány hangon a császári küldönc, amikor átadta a levelet.