Példamondatok a(z) "countenance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOh, how well I knew this fashion of painting; oh, how well I knew this countenance.
Ó, milyen jól ismertem ezt a stílust, ó, milyen jól ismertem ezt az ábrázatot!
EnglishNicholas arrived mid-meal with a soft hello to the group and a troubled countenance.
Nicholas a reggeli közepén futott be, s gondterhelt képpel üdvözölte társait.
EnglishOh, what a vile temper we have for such an angelic countenance, he said mildly.
Ej, de csúf természetünk van ehhez az angyali ábrázathoz mondta elnézően.
EnglishNothing but concern for Elizabeth could enable Bingley to keep his countenance.
Bingleyt csak az Elizabeth iránti tapintat óvta, hogy el ne mosolyodjék.
EnglishHis countenance rather gained in austerity; and he scarcely opened his lips.
Mr. Bennet arca még szigorúbbá merevedett, s alig nyitotta ki a száját.
EnglishThin though it was, he thought Pearly's countenance had somehow richened.
Akármilyen vékony volt is Pearly, valahogy mintha töményebbnek tűnt volna.
EnglishI saw profound scepticism and a trace of suspicion on the inspector's countenance.
Láttam, hogy a felügyelő arcán mélységes hitetlenkedés, sőt a gyanú halvány jele tükröződik.
EnglishCasmir, noting Lady Desdea and her set countenance, divined the purpose of the visit.
Casmir, látva Lady Desdeát és az udvarhölgy arckifejezését, megsejtette a látogatás okát.
EnglishThen a grin overspread his weaselly countenance and he tapped his forehead significantly.
Aztán menyétképén szétömlött a vigyor, és jelentőségteljesen megkocogtatta a homlokát.
EnglishHe spoke of apprehension and anxiety, but his countenance expressed real security.
Félelmet és bizonytalanságot emlegetett ugyan, de arcán a feltétlen biztonság kifejezése ült.
EnglishKempsey stopped weeping and turned his sodden countenance to Foyle.
Kempsey abbahagyta a vinnyogást, és könnyáztatta képét Foyle felé fordította.
EnglishHis countenance, voice, and manner had established him at once in the possession of every virtue.
Wickham arca, hangja, modora rögtön minden erény birtokosává avatta őt szemében.
English'But I considered the countenance of that priest and I think he is learned.
- De annak a papnak az arcát megnéztem és azt hiszem, tanult ember.
EnglishAnd it struck me that were she to be made a vampire, she would have this flawless countenance.
Belém hasított a gondolat, hogy ilyen makulátlan lenne akkor is, ha vámpírrá tennék.
EnglishWe cannot countenance any ambiguity on the part of the European Union.
Nem szentesíthetünk semmilyen kétértelműséget az Európai Unió részéről.
EnglishThe Intelligence man waddled up the Spanish Stairs, a gross cook with a larcenous countenance.
Az elhárítás embere egy tolvaj külsejű, hájas szakács képében kacsázott fel a lépcsőn.
EnglishIf you knew Urdli as I do, you would know that he would never countenance working with me.
Ha ön annyira ismerné Urdlit, ahogyan én, akkor tudná, hogy ő sosem dolgozna együtt velem.
EnglishShe thrust with the pebble into the blank countenance, but met only emptiness.
Madouc a kavicsot belenyomta oda, ahol az arcot sejtette, keze azonban csak ürességgel találkozott.
Englishbroad countenance, though handsome enough, also looked if it had been chiseled from rock.
Jóllehet, aránylag jóképű volt, széles arca is úgy festett, mintha sziklából vésték volna ki.
EnglishMust I find a hag to show you your mortal countenance now if I had let you alone?'
Keressek egy vén banyát, hogy megmutassam, milyen lennél halandóként most, ha akkor magadra hagylak?

Szinonimák (angolul) a(z) countenance szóra:

countenance