EN

counsel {főnév}

volume_up
- Bölcs tanács - mondta az öregember bólogatva.
A Bölcs Tanács pályája fikarcnyit sem módosult.
Végül a Bölcs Tanács szólalt meg.
A clever counsel would tear it all to rags, said he.
-Egy ügyes ügyvéd darabokra szaggathatja az egészet.
I'd like to see counsel in chambers, Hale says, rising and quickly disappearing behind the bench.
Kérem az ügyvéd urakat az irodámba mondja Hale, azzal feláll, és gyorsan eltűnik a pulpitus mögött.
An experienced counsel could make great play with the sob stuff--so young a girl, unfortunate upbringing--and she's beautiful, you know.
Egy gyakorlott ügyvéd szemkápráztató parádét rendezhetne egy kis lelki masszázzsal, oly ifjú még, sanyarú gyermekkor, és ráadásul nagyon szép kislány.
He remembered now that the marriage counseling had distracted him from the lumberyards.
Csak aztán a Házassági Tanácsadás eltérítette a Fűrésztelepektől.
But he was suffering a crisis of confidence about marriage counseling.
De most a házassági tanácsadás bizalmi válságát élte.
I have had the good of Christian teaching and priestly counsel and I choose not to go, she said sharply.
- Részem volt a keresztény tanítás és a papi tanácsadás minden jó tulajdonságában, s úgy határoztam, nem megyek - felelte élesen Gwenhwyfar.
We shall take counsel with our associates anon and you shall have our decision by tomorrow afternoon.
Megtanácskozzuk a dolgot a társainkkal, és holnap délutánig tudatjuk önnel a tanácskozás eredményét.
She had not heard the end of the Prosecuting Counsel's speech.
Nem hallotta, hogy az ügyész befejezte a vádismertetését.
HU

kitüntetik a King's counsel címmel

volume_up
1. jog
kitüntetik a King's counsel címmel (és: kitüntetik a Queen's counsel címmel)

Példamondatok a(z) "counsel" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAh, my lady and my Goddess, I beg you, take counsel of Avalon before you act!
- Úrnőm és Istennőm, könyörögve kérlek, tanácskozz Avalonnal, mielőtt cselekednél!
EnglishMy lawyer here, the learned counsel for the defense, is a Mr. Alvin Dobrowitz.
Az itteni ügyvédem, a védelem tanult képviselője, egy bizonyos Mr. Alvin Dobrowitz.
EnglishOnce again, I counsel you to disregard these illusions as coming from the devil.
Ismételten azt tanácsolom, vesd el ezeket a képzelgéseket, amelyek az ördögtől valók.
EnglishYoud get a middle-class, middle-aged jurythe crown counsel would see to that.
Maga középkorú, középosztálybeli esküdtek elé kerülne, a közvádló gondoskodna róla.
EnglishJames, you are always the voice of sober counsel, the DCI observed with a smile.
Maga a megtestesült józanság, James jegyezte meg mosolyogva a főigazgató.
EnglishIn the morning I will tell you my findings; then you must counsel King Aillas.
Reggel közlöm veled, mit sikerült kiderítenem, aztán tanácskozhatsz Aillas királlyal.
EnglishIf she believed this, then she would think my counsel bad; she would question herself.
Ha ezt hiszi, akkor rossznak fogja tartani a tanácsomat kételkedni fog önmagában.
EnglishGandalf I know too well to have much hope that he seeks help or counsel here.
Gandalfot túlságosan is, hogy azt reméljem, tanácsért vagy segítségért jött.
English'Do not judge the counsel of Gandalf, until all is over, lord,' said Aragorn.
- Ne ítélj, Uram, Gandalf tanácsairól, amíg az egésznek nincsen vége - mondta Aragorn.
EnglishFrankly, I'd say you gentlemen have had enough legal counsel to last you many years.
Õszintén szólva, uraim, maguk annyi jogi tanácsot kaptak, ami biztosan évekig kitart.
EnglishSince Gareth had gone there was no one alive to whose counsel Gwydion would listen.
Gareth távozása óta nem akadt ember, akinek a szavára Gwydion adott volna.
EnglishThey waited their turn to seek our counsel or sometimes merely to see us.
Kivárják a sorukat, hogy tanácsokat kérhessenek, vagy csak találkozhassanak velünk.
EnglishThey bred with us; they gave us offspring; we gave them counsel and knowledge.
Párzottak velünk, gyermekeket adtak nekünk, amit mi tanácsokkal és tudással viszonoztunk.
EnglishThe court file listed eight as counsel of record for the plaintiff, and nine for the defense.
A benyújtott akták szerint a felperest nyolcan, a védelmet kilencen képviselik.
EnglishAnd if anything went badly wrong, they'd go to Reverend Yu for counsel and advice.
Gond esetén pedig bármikor Jü tiszteleteshez fordulhattak tanácsért.
English'Three suns already have risen on our chase and brought no counsel ' said Gimli.
- Már háromszor virradt a hajszánkra hajnal, de tanácsot még egyszer se hozott - mondta Gimli.
EnglishI have but given good counsel in peril, and made use of the speed of Shadowfax.
Csak jó tanáccsal szolgáltam veszedelem idején, s jó hasznát vettem Keselyüstök gyors lábának.
EnglishBeyond the bar, another thirty or so would soon crowd around the counsel tables.
A korláton túl, az ügyvédek asztalai körül hamarosan további harminc-egynéhány fő szorong majd.
EnglishMordred, they call Gwydion, which means Evil Counsel in their tongue.
- Mordred, így nevezik Gwydiont, ami Gonosz Tanácsot jelent az ő nyelvükön.
EnglishWe're now counsel for the second-largest furniture store in Memphis.
Mi vagyunk a második legnagyobb memphisi bútorüzlet-hálózatjogi képviselői.

Szinonimák (angolul) a(z) counsel szóra:

counsel