EN

corresponding {melléknév}

volume_up
His intellectual eminence carries with it corresponding moral responsibilities.
Intellektuális kiválósága együtt kell hogy járjon a megfelelő erkölcsi kötelességtudattal.
You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME.
Ezt követően módosíthatja az %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
A Bizottság ennek megfelelő nyilatkozatot fog benyújtani a Tanácsnak a jegyzék számára.
corresponding (és: concordant, harmonious)
corresponding

Példamondatok a(z) "corresponding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME.
Ezt követően módosíthatja az %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
EnglishThe corresponding resolution was adopted by the European Parliament on 23 March 2006.
Az Európai Parlament az erről szóló állásfoglalást 2006. március 23-án fogadta el.
EnglishFinds your Hangul input in the dictionary and replaces it with the corresponding Hanja.
Kikeresi a bevitt hangult a szótárban, és az ennek megfelelő handzsára cseréli.
EnglishIf you want to play, use the corresponding menu entry to join (or type 'join %4').
Ha játszani szeretne, használja a megfelelő menüpontot (vagy írja be, hogy: 'join %4').
EnglishIf you want to play, use the corresponding menu entry to join (or type 'join %5').
Ha játszani szeretne, használja a megfelelő menüpontot (vagy írja be, hogy: 'join %5').
EnglishReturns the number corresponding to an error value occurring in a different cell.
Egy másik cellában fellépő hibaértéknek megfelelő számot ad eredményül.
EnglishWe can also include two more charges corresponding to the gravitational force.
Mert bele vehetünk még két további töltést is, amelyek a gravitációs erőnek felelnek meg.
EnglishHis intellectual eminence carries with it corresponding moral responsibilities.
Intellektuális kiválósága együtt kell hogy járjon a megfelelő erkölcsi kötelességtudattal.
EnglishIt will also give a corresponding statement to the Council for its records.
A Bizottság ennek megfelelő nyilatkozatot fog benyújtani a Tanácsnak a jegyzék számára.
EnglishReturns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays.
Két mátrix megfelelő elemei négyzetének különbségösszegét számítja ki.
EnglishNow we just have to hope that the Member States take corresponding measures.
Most már csak abban kell bíznunk, hogy a tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket.
English(or use the corresponding menu entry to leave or continue the match)
(vagy használja a megfelelő menüpontot a kilépéshez vagy a játszma folytatásához)
EnglishLists the existing AutoText categories and the corresponding paths.
Felsorolja a létező szöveg-o-mata kategóriákat és a hozzájuk tartozó útvonalakat.
EnglishBut these four charges corresponding to three forces are not the end of the story.
De ez a három erőnek megfelelő négy töltés még nem a történet vége.
EnglishDoing so would increase the likelihood of a corresponding positive response from Parliament.
Ezáltal nőne a valószínűsége a Parlament részéről adott hasonlóan pozitív válasznak.
EnglishCorresponding applications were rejected by the majority, and that was that.
A többség elutasította az ennek megfelelő alkalmazásokat, és ennek látjuk itt az eredményét.
EnglishIf you don't have a login, you should create one using the corresponding menu option.
Ha még nem kapott nevet, regisztrálja magát a megfelelő menüpontban.
EnglishYou can select file, translation database or corresponding msgstr.
Kiválasztható egy fájl, a fordítási adatbázis vagy a megfelelő msgstr szöveg.
EnglishThere have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.
Vita folyt a különböző szolgálati utakról és a kapcsolódó dokumentumokról.
EnglishThe payments are set at the level of EUR 126.5 billion, corresponding to 1.01% of GNI.
A kifizetéseket 126,5 milliárd euró szinten határozták meg, ami a GNI 1,01%-ának felel meg.

Szinonimák (angolul) a(z) corresponding szóra:

corresponding
correspondence
correspondent