EN

correspondence {főnév}

volume_up
correspondence (és: mailing)
But after that my correspondence with them was easier, for it became entirely impersonal.
Később már egyszerűbb volt a levelezés, mert teljesen személytelenné vált.
A COPY OF EACH DOCUMENT SHALL BE SENT TO THE COMMISSION ; ALL CORRESPONDENCE SHALL BE CONFIDENTIAL ;
Minden dokumentum másolata elküldésre kerül a bizottsághoz; az egész levelezés bizalmas;
Typed neatly onthe tabwas CORRESPONDENCE, MAINE BUREAU OF TAXATION.
A levélgyűjtő borítójára nyomtatott betűvel, takarosan ráírták: LEVELEZÉS MAINE ÁLLAM ADÓHATÓSÁGÁVAL.
In the Irish case we can measure that by the degree of correspondence, or total lack of it, between the Lisbon Treaty and the arguments invoked against it.
Az ír példán mérhető a Lisszaboni Szerződés és az ellene felhozott érvek közötti egyezés foka, vagyis annak teljes hiánya.
And so this shows it's not 99 percent, but it's roughly 90 percent correspondence at a reasonable cutoff, so everything in the cloud is roughly correlated.
Ez azt mutatja, hogy nem 99%, hanem durván 90% egyezés van egy ésszerű határon belül, tehát a felhőben minden nagyjából összefüggésben van.
The correspondence between Suldrun’s case and her own was much too close for comfort.
A hasonlóság Suldrun és az ő esete között túlságosan nagy volt, hogy figyelmen kívül hagyhassa.

Példamondatok a(z) "correspondence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne of my tasks was to open and sort out all of Sir Claud's correspondence.
- A feladataim közé tartozott, hogy felbontsam és szétválogassam Sir Claud leveleit.
EnglishI dismissed Tommy Tucker from my thoughts, and turned to my correspondence.
Tommy Tuckert igyekeztem kiverni a fejemből, és a levelezésemmel kezdtem foglalkozni.
EnglishI could not have kept up a bogus correspondence between the Elders and Aaron.
Nem hamisíthattam volna huzamosabb ideig valamiféle levelezést Aaron és a vének között.
EnglishWe were not able to discuss it by letter either, as all our correspondence is inspected.
Levélben sem tehettünk említést a díjról, mert az összes levelezésünket átvizsgálják.
EnglishBut after that my correspondence with them was easier, for it became entirely impersonal.
Később már egyszerűbb volt a levelezés, mert teljesen személytelenné vált.
EnglishI have been in correspondence with Commissioner Verheugen for seven years now on this issue.
E kérdéssel kapcsolatban hét éve állok levelezésben Verheugen biztos úrral.
EnglishIt's so nice to finally be able... to connect a face with a name after all our correspondence.
Örülök, olyan hosszú levelezés után...végre személyesen is találkozhatunk.
EnglishMiss I^ewis sniffed through her nose and gathered together various scattered correspondence.
Miss Brewis nagyot szipákolt, és összeszedte a szétszóródott leveleket.
EnglishHe had expected to be amused by junk mail and personal correspondence.
Arra számított, jól elszórakozik majd a színes prospektusokkal és a személyes irományokkal.
EnglishHis head went back down to his working correspondence while his staffers got on the phones.
Visszahanyatlott a munkájához, miközben stábja a telefonokat intézte.
EnglishHere we have a German Commissioner and a German car company and correspondence between them.
Van egy német biztos és egy német autógyár, közöttük levelezés folyik.
EnglishCartons of clippings and correspondence on the pinewood floor.
Újságkivágásokkal teleragasztott kartonok és levelek hevertek a fenyőpadlón.
EnglishSo for the subway in New York, I saw a correspondence between riding the subway and reading.
A New York-i metróban összefüggést figyeltem meg a metróval való utazás és az olvasás közt.
EnglishCollins's correspondence for any consideration.
Bármennyire utálok levelet írni, a világért sem hagynám abba a levelezést Collinsszal.
EnglishThe correspondence between Suldrun’s case and her own was much too close for comfort.
A hasonlóság Suldrun és az ő esete között túlságosan nagy volt, hogy figyelmen kívül hagyhassa.
EnglishNothing strange about that, I suppose; it's simple genetics, a correspondence that runs in the blood.
Gondolom, ebben nincs semmi különös; egyszerű genetika, a közös vér az oka.
EnglishThe second he filed in the `Secret Correspondence' file and locked it into the wall-safe.
A másodpéldányt a Titkos Levelezés" feliratú dossziéba helyezte, és a fali páncélszekrénybe zárta.
EnglishAfter a three-month hiatus, the correspondence had begun again, hesitantly.
Három hónapos szünet után újból elkezdődött a tapogatózás.
EnglishA COPY OF EACH DOCUMENT SHALL BE SENT TO THE COMMISSION ; ALL CORRESPONDENCE SHALL BE CONFIDENTIAL ;
Minden dokumentum másolata elküldésre kerül a bizottsághoz; az egész levelezés bizalmas;
EnglishBureau of Taxation correspondence in one pile, his own replies in another.
Az adóhivatal levelei egy csomóba, az ő válaszai másikba.

Szinonimák (angolul) a(z) correspondence szóra:

correspondence
correspondent
corresponding