EN

convenient {melléknév}

volume_up
Hebel was just a convenient example for the rest of us-particularly me.
Hebellel mindössze kényelmes példát lehetett statuálni valamennyiünknek, főleg nekem.
Satan is a convenient explanation for the spreading evil around us.'
A Sátán a kényelmes magyarázat a körülöttünk terjedő gonoszságra.
The wallet subsytem allows a convenient and secure way to manage all your passwords.
A noteszkezelő alrendszer jelszavak kényelmes, de biztonságos módon történő eltárolására szolgál.
He straightened up, looking around for convenient horizons.
Aztán felegyenesedett s körülnézett, lát-e valahol megfelelő rétegszintet.
The notion of Divine inspiration was a convenient way out.
Ellenben az isteni sugallat ötlete máris egy megfelelő magyarázatot kínált nekik.
És pont a megfelelő időben tette hozzá Sephrenia.
When it's convenient for me, he would like to visit my office and go through my file.
Amikor alkalmas nekem, örömmel venné, ha megengedném, hogy átnézze a periratokat.
Of course there were no convenient canoes lying about.
Alkalmas kenuk persze nem álltak rendelkezésükre.
Now she began to lean her shopping bags against my legs, as though I were a convenient fireplug.
Már támasztotta is a szatyrait a lábszáramnak, mintha holmi alkalmas lámpaoszlop volnék.

Példamondatok a(z) "convenient" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs soon as it's convenient, I want a meeting with you and your bridge staff.
Majd ha tud rám időt szakítani, szeretnék beszélni önnel és a híd személyzetével.
EnglishIt would be as well if you could make it convenient not to return before evening.
Köszönöm szépen, örülnék, ha úgy intézné a dolgát, hogy estig elmaradhasson.
EnglishI do not doubt that you would find Orthanc commodious, and my departure convenient.
Nem kétlem, hogy Orthancot kényelmesnek, s a tanácsomat kedvedre valónak találnád.
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
És az nem kézreálló, amit egy órán át vezetsz, majd nyolc órán át töltesz.
EnglishWhen it's convenient for me, he would like to visit my office and go through my file.
Amikor alkalmas nekem, örömmel venné, ha megengedném, hogy átnézze a periratokat.
EnglishMarlowe, if it's convenient.
A tábornok úr szeretne beszélni önnel ma délelőtt, Mr. Marlowe, ha megfelel az időpont.
EnglishThis time, Demarchia was not a destination, but a convenient launching-off point.
A Demarchia ezúttal nem végállomás volt, hanem egy megfelelőnek ígérkező kiindulópont.
EnglishWhere it was very convenient for the boys to find, said Miss Marple thoughtfully.
- Ahol a fiúk könnyen megtalálhatták - mondta Miss Marple elgondolkozva.
EnglishThen he climbed the edge of the platform and sat in the green shade on a convenient trunk.
Aztán felkapaszkodott a fennsík szélére, s a zöld árnyékban leült egy fatörzsre.
EnglishEn route, he tossed the garbage bag full of bloody paper towels in a convenient Dumpster.
Útközben bedobta a véres papírtörülközőket tartalmazó zsákot egy utcai szemetesbe.
English'It would be so much more convenient if you could do your own talking, wouldn't it?'
Nem lenne egyszerűbb, ha inkább felállna, és megmondaná neki személyesen?
EnglishIt would certainly be a very convenient solution as far as the family was concerned.
Hát igen, a család szempontjából ez mindenesetre kedvező megoldás lenne.
EnglishThere was a convenient chair next to Miss Prescott and Miss Marple made for it and sat down.
Miss Prescott mellett egy alkalmatos szék állt: Miss Marple odament és beleült.
EnglishHebel was just a convenient example for the rest of us-particularly me.
Hebellel mindössze kényelmes példát lehetett statuálni valamennyiünknek, főleg nekem.
EnglishWhat you're saying in effect is - that all these deaths were convenient deaths.
Vagyis azt akarod mondani, hogy az említett halálesetek mindegyike megkönnyebbülést jelentett.
EnglishA very convenient way to travel, liberating from the hustle of the airports.
Igen kellemes módja az utazásnak, amely megszabadítja az embert a repülőterek nyüzsgésétől.
EnglishNiniane had simply given her the most convenient and secluded of the rooms available.
Niniane egyszerűen a legkellemesebb és legelzártabb szobát adta neki.
EnglishIf so, what could be a more convenient place than that little summerhouse?
Ha igen, akkor mi lehetne kézenfekvőbb hely, mint az a kis nyári lak?
EnglishFor a time he had tried to forget her: it was more convenient that way.
Már egy ideje azon igyekezett, hogy elfelejtse a lányt: ez lett volna a legkényelmesebb.
EnglishMy train arrives at Chipping Cleghom at 6.15 if that's convenient?
A vonatom 6.15-kor érkezik Chipping Cleghornba ez az időpont ugye megfelelő?