EN

consent {főnév}

volume_up
One is the issue of the 'presumption of consent' system and the 'presumption of the lack of consent' system.
Az egyik kérdés a "beleegyezés vélelmezésének” rendszere és a "beleegyezés hiánya vélelmezésének” rendszere.
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
A skóciai helyzetről beszélő képviselőtársam szerint a feltételezett beleegyezés megoldja a problémát.
Persze csak beleegyezés után.
Such consent cannot, however, be given for a period exceeding 12 months.
E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg.
The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
A hozzájárulás nem érinti a megerősített együttműködés megvalósításával kapcsolatos specifikus intézkedéseket.
Most organs are taken from deceased donors on the grounds of prior consent (the opt-in approach) or presumed consent (the opt-out approach).
A legtöbb szerv elhunyt donoroktól származik előzetes hozzájárulás vagy feltételezett hozzájárulás alapján.

Példamondatok a(z) "consent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSite collects personally identifiable information with only your implicit consent
A webhely kizárólag az Ön hallgatólagos beleegyezésével gyűjt személyes információt
EnglishBy common consent it appeared to be the fair girl, whose name, it seemed, was Janet.
Úgy látszik, a szőke lány mellett döntöttek, akit, mint kiderült, Janetnek hívtak.
EnglishRyan, for obvious reasons, did not consent to an autopsy being performed on Gifford.
Ryan, magától értetődő okokból, nem engedélyezte, hogy Giffordot felboncolják.
EnglishYou are bound to sew what I will consent to wear; otherwise your work will be wasted.
- Nem, olyat varrjanak, amit szívesen viselek, máskülönben munkájuk kárba vész!
EnglishWith your consent I propose to go to him now and offer to resign in your favour.
Engedelmeddel Augustushoz megyek, és felajánlom, hogy a javadra lemondok.
EnglishSuch consent cannot, however, be given for a period exceeding 12 months.
E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg.
EnglishWe have made that decision because we know that the people would withhold their consent.
Azért döntöttünk így, mert tudjuk, hogy az emberek nem adnák a hozzájárulásukat.
EnglishFor this reason, my group will give its consent to enhanced cooperation.
Ezért képviselőcsoportom jóváhagyását adja majd a megerősített együttműködésre.
EnglishThe agreement will become definitive once the European Parliament has given its consent.
A megállapodás akkor lesz végleges, ha az Európai Parlament a beleegyezését adta.
EnglishAnd you did not attempt to interrogate him without his mother's presence or consent?
- És nem próbálták meg édesanyja távollétében, illetve beleegyezése nélkül kihallgatni?
EnglishGwenhwyfar said stiffly, Morgaine married Uriens with her own consent.
- Morgaine a maga jószántából lett Uriens asszonya - mondta mereven Gwenhwyfar.
EnglishParliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
A parlamenti egyeztetés és jóváhagyás nem lehet visszamenőlegesen alkalmazott eszköz.
EnglishGawaine said gruffly, Who would be made knight by me when Lancelet would consent to do it?
- Ki kívánná, hogy én üssem lovaggá, ha Lancelet hajlandó? - dörmögte Gawaine.
EnglishBut just for yourself - I will undertake not to publish without your consent.
Csak hogy ön lásson tisztán... - ígérem, hogy az ön hozzájárulása nélkül nem teszem közzé.
EnglishWould he ever consent to wearing one of his masks as they made love?
Vajon beleegyezne Dan, hogy felvegye valamelyik maszkját, amikor szeretkeznek?
English'But I shall not,' says Robin, 'unless you will give your consent.'
De én nem becsülhetem mondta Robin , ha csak a beleegyezésedet nem adod hozzá.
EnglishA transfer of funding requires the consent of all the Commissioners.
A források átcsoportosításához valamennyi biztos beleegyezésére szükség van.
EnglishBy unspoken consent the three men stopped their horses to watch.
Anélkül, hogy megbeszélték volna, mindhárman megállították lovukat és figyelték.
EnglishI'll emphasise again that these men acted without my consent or my knowledge.
Újra hangsúlyoznom kell, hogy ezek az emberek a beleegyezésem és tudomásom nélkül cselekedtek.
EnglishTo consent to be the servant of others who have likewise fawned, and lied, and flattered?
Azok uszályába szegődnöm, akik hazudtak, hunyászkodtak, hason csúsztak?

Szinonimák (angolul) a(z) consent szóra:

consent