angol-magyar fordítás erre a szóra: to confuse

EN

"to confuse" magyar fordítás

EN to confuse
volume_up
{ige}

The report confuses everything: health, taxation and so on.
A jelentés mindent összezavar: az egészségügyet, az adózást stb.
When someone can't see how one choice is unlike another, or when there are too many choices to compare and contrast, the process of choosing can be confusing and frustrating.
Ha valaki nem látja, hogy egyik választás miben különbözik a másiktól, vagy ha túl sok választást kell összevetni, a választás folyamata összezavar és frusztrál.
You're confusing me with all these rucksacks, Mrs. Oliver complained.
Egészen összekever a hátizsákokkal mondta Mrs. Oliver panaszosan.
She was confusing two different crucial events.
Összekever két, döntő fontosságú eseményt.
Maga összetéveszt engem valakivel!

Példamondatok a(z) "to confuse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, you should not confuse the problems of other states with those of Ireland.
Nem szabad azonban más államok és Írország problémáit összekeverni egymással.
EnglishWe must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!
Nem szabad összekevernünk egy bűnöző tetteit egy egész ország politikájával!
EnglishTamurello intended to confuse and weaken Murgen by destroying his scion Shimrod.
Tamurello össze akarja zavarni és meggyengíteni Murgent sarja, Shimrod elpusztításával.
EnglishWe must not confuse financial education with information supplied to consumers.
Nem szabad összetévesztenünk a pénzügyi képzést a fogyasztóknak adott tájékoztatással.
EnglishThe texts he'd gotten from Professor Laverty seemed only to confuse matters more.
A Laverty professzortól kapott szövegek pedig csak még jobban összezavarták a dolgokat.
EnglishIf we confuse different objectives we will not achieve any of them properly.
Ha összecseréljük a különböző célkitűzéseket, egyiket sem tudjuk megvalósítani rendesen.
EnglishGordon kept shouting and blowing the whistle to try to confuse the ambushers.
Gordon megállás nélkül kiabált és fújta a sípját, hogy még jobban összezavarja a támadókat.
EnglishMost people confuse evil with their own trivial lusts and perversions.
A legtöbb ember összekeveri a gonoszt a maga triviális bujaságával és perverzióival.
EnglishMaharet would charm her, confuse her, drive her away from the mystery in the name of love.
Maharet megigézné, összezavarná, eltérítené a titoktól, a szeretet nevében.
EnglishWe must not confuse continued progress in the same direction with doing nothing more.
A folyamatos egyirányba haladást ne keverjük össze azzal, hogy már semmi mást nem teszünk.
EnglishOnly Americans could be so stupid as to confuse poisonous mushrooms with safe ones.
Csak az amerikaiak lehetnek annyira ostobák, hogy összekeverjék a mérgező gombát az ehetővel.
EnglishAnswer the question, and do not try to confuse us with verbiage.
Válaszolj a kérdésekre, és ne próbálj összezavarni minket holmi üres fecsegéssel!
EnglishThe man had wanted to confuse Saul into following him-to lead Saul to a quiet place and...
Fel akarta kelteni Saul érdeklődését, hogy maga után csalja valami nyugodt helyre, ahol
EnglishNevertheless, care should be taken not to confuse one thing with another.
Mindazonáltal ügyelnünk kell arra, hogy ne tévesszük össze a dolgokat.
EnglishHowever, we must not confuse this with a strategy of confrontation.
Azonban ezt nem szabad összekevernünk valamiféle konfrontációs stratégiával.
EnglishFifth, he'll seize the opportunity to further confuse the jury.
Ötödször: megragadná a lehetőséget, hogy még jobban összezavarja az esküdteket.
EnglishWe must not, therefore, confuse subjective assessments with facts.
Így hát nem szabad összekevernünk a tényeket a szubjektív megállapításokkal.
EnglishBut maybe it was only fear of one he couldn't seduce, couldn't confuse, couldn't win over.'
Mosolyra húzta vékony ajkát, megvillantatva fénylő, hamis gyöngyfogsorát.
EnglishIt is not addressed to Parliament but to the Commission and we should not confuse them.
Nem a Parlamenthez, hanem a Bizottsághoz nyújtják be, és a kettőt nem szabad összekevernünk.
EnglishMost people seem to confuse a beach with a public rubbish dump!
- A legtöbb ember összetéveszti a tengerpartot a nyilvános szemétlerakodó hellyel.