angol-magyar fordítás erre a szóra: to comprehend

EN

"to comprehend" magyar fordítás

EN

to comprehend [comprehended|comprehended] {ige}

volume_up
This legal procedure, and the question of what implementing or delegated act means, takes quite some effort for citizens, for EU citizens, to comprehend.
Ez a jogi procedúra, amelyet állampolgár legyen a talpán, uniós polgár legyen a talpán, aki megért, hogy mi az, hogy végrehajtási, vagy felhatalmazási aktus.
Is there ever a loneliness in you, Master, that pushes you to tell someone, anyone, to have a friend of your own mettle, to confide your heart to one who can comprehend?
Mester, te sose érzed magad egyedül, ami arra sarkantyúz, hogy elmondhasd valakinek, akárkinek, egy véredből való barátnak, hogy kiönthesd a szívedet valakinek, aki megért?

Példamondatok a(z) "to comprehend" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMost of all, it was too complex for one man or even twenty to comprehend it all.
A Columbus Group elnöke tisztában volt a saját képességeivel s azok határaival is.
EnglishThe tall borderman did not reply, unable to comprehend this sudden change of mood.
A magas határvidéki nem válaszolt, nem értette ezt a hirtelen hangulatváltozást.
EnglishCan it be, Lord, asked Hishah very softly, that you yourself do not comprehend?
Lehetséges volna, uram - kérdezte Hishah nagyon halkan -, te magad sem érted?
EnglishFrom Him nothing is to be hoped; I cannot comprehend Him, and He cannot pity me.
Tőle nem várhatok már semmit; nem értem meg többé, és Õ nem szánhat többé.
EnglishIt seems that even they do not comprehend the full significance of that blessing.
Úgy tűnik, még ők maguk sem értik ezen áldás jelentését és jelentőségét.
English'This stuff comes from a place we can't even begin to comprehend,' Curt said.
- Ez az anyag olyan helyről jön, amelyet mi még el sem kezdtünk felfogni - mondta Curt.
EnglishAnd the light shineth in darkness: and the darkness did not comprehend it.
Két asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
EnglishLord, in humankind you have made something that even you do not fully comprehend!
Uram, az emberiséggel olyasmit alkottál, amelynek horderejét még Te sem fogod föl teljesen!
EnglishI cannot comprehend the neglect of a family library in such days as these.
- Nem tudom megérteni, ha valaki manapság elhanyagolja családi könyvtárát.
EnglishThis was the deed that his predecessor Dorsk 80 would never be able to comprehend.
Ezt a feladatot az elődje, Dorsk 80 nem lett volna képes végrehajtani,
EnglishYou begin to comprehend me, do you? cried he, turning towards her.
- Szóval kezdi megérteni a jellememet - kiáltotta Bingley, s a lány felé fordult.
EnglishBut I wish I were able to comprehend the Council's choice in this matter.
-Elnézést a viselkedésemért, de szeretném megérteni, a Tanács döntését.
EnglishImpossible, you comprehend, for me to mention the matter of murder to members of the family.
- Sehogy sem visz rá a lélek, hogy szóba hozzam a gyilkosságot a család tagjai előtt.
EnglishI perfectly comprehend your feelings, and have now only to be ashamed of what my own have been.
Tökéletesen értem az érzelmeit, s most csak szégyenkezhetem amiatt, amit én éreztem.
EnglishI put my name forward at 17:00 and cannot quite comprehend the procedure.
Én 17.00 órakor adtam le a nevem, és nem egészen értem az eljárást.
EnglishIf they were wrong, it could hurt America in ways too vast to comprehend.
Ha tévednek, akkor az olyan sokba kerülhet még Amerikának, hogy ép ésszel fel se lehet fogni.
EnglishShe's completely insane, and people in her condition cannot comprehend their circumstances.'
Teljesen őrült, és ebben az állapotban semmit nem tud a körülményeiről.
EnglishIt would be years before Garp would fully comprehend this, too.
Utoljára komoran bólintott, és odaszólt kótyagos szőke feleségének: - Japi.
English'Not in the least,' the Baron declared again, do I comprehend you.'
- A leghalványabb értelmét sem látom mindannak, amit ön mond - jelentette ki újra a báró.
EnglishI would give you what advice I could in your struggle to comprehend the nature of your magic.
Minden támogatást megadok neked a bűverőd természetének megértéséért folytatott harcodhoz.