EN

competency {főnév}

volume_up
The Czech Presidency is aware that the organisation of health systems falls fully within the competency of Member States.
A cseh elnökség tudatában van annak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek megszervezése teljes mértékben tagállami hatáskör.
It is regrettable that the report does not lay down methods of settling conflicts of competency, determining which state should exercise jurisdiction.
Sajnálatos, hogy a jelentés nem tartalmaz az illetékesség összeütközésének megoldására vonatkozó módszereket, amelyek meghatároznák, hogy mely állam gyakorolja a joghatóságot.

Példamondatok a(z) "competency" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere was some sort of competency hearing, and when it was over they parked him at juniper Hill.
Hanem valami szakértői vizsgálatnak alávetették, aztán került a Borókadombra.
EnglishWe need to know whether the European Union will have the powers and the competency to play a role.
Tudnunk kell, hogy az Európai Uniónak lesz-e ereje és hatásköre, hogy szerepet játsszon mindebben.
EnglishWhat sort of effect will EU exclusive competency on bilateral investment have on Member States?
Milyen hatással lesz majd az EU kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatos kizárólagos hatásköre a tagállamokra?
EnglishThe Czech Presidency is aware that the organisation of health systems falls fully within the competency of Member States.
A cseh elnökség tudatában van annak, hogy az egészségügyi ellátó rendszerek megszervezése teljes mértékben tagállami hatáskör.
EnglishWe applaud this competency because the defence of legality and public ethics falls not just to the state, but to everyone.
Örömmel fogadjuk ezt a hatáskört, hiszen a törvényesség és a közéleti etika védelme nemcsak az állam felelőssége, hanem mindenkié.
EnglishMoreover, it is an example of a sensitive approach to the delimitation of competency in this area between the Union and the Member States.
Ezen felül, jó példa az Unió és a tagállamok közötti, e területen történő hatáskörök meghatározásának érzékeny megközelítésére.
EnglishWe are obliged, within the scope of our competency, to give help towards high-level health protection across the entire European Union.
Kötelességünk, hogy hatáskörünkön belül elősegítsük, hogy az Európai Unió egész területén magas szintű egészségvédelem jöjjön létre.
EnglishWhat we did discuss was where it is the competency of European legislators and where it is the competency of national legislators.
Amin vitatkoztunk az az, hogy hol húzódik az európai jogalkotásnak a kompetenciája és hol húzódik a nemzeti jogalkotásnak a kompetenciája.
EnglishHowever, national banks should be the last place where appointments are made on the basis of political rather than competency criteria.
Ugyanakkor a nemzeti bankok esetében a legkevésbé elfogadható, hogy a kinevezések politikai alapon, és ne kompetenciák megléte alapján történjenek.
EnglishAlthough we may disagree with this amendment, it is fully within the competency of the Hungarian Parliament and EU representatives should respect it.
Bár esetleg nem értünk egyet ezzel a módosítással, teljes mértékben a magyar parlament hatáskörébe tartozik, és az uniós képviselőknek ezt tiszteletben kell tartaniuk.
EnglishIt is regrettable that the report does not lay down methods of settling conflicts of competency, determining which state should exercise jurisdiction.
Sajnálatos, hogy a jelentés nem tartalmaz az illetékesség összeütközésének megoldására vonatkozó módszereket, amelyek meghatároznák, hogy mely állam gyakorolja a joghatóságot.
EnglishScientific research is one of the bases of the European strategy for economic development, ensuring competency, development of the social area and environmental protection.
A tudományos kutatás az európai gazdaságfejlesztési stratégia egyik alapköve, amely biztosítja a hozzáértést, a társadalmi fejlődést és a környezetvédelmet.
EnglishIn so doing, the competency for these financing instruments was fully transferred to the Commission and to the High Representative, and with her, to the European External Action Service.
Ezzel a finanszírozási eszközök kompetenciája teljes egészében átkerült a Bizottsághoz és a főképviselőhöz, és rajta keresztül pedig az Európai Külügyi Szolgálathoz.

Szinonimák (angolul) a(z) competency szóra:

competency
English
competence
English