EN

competence {főnév}

volume_up
That is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
Ez a javaslatom, mivel a bővítési hatáskör nem európai hatáskör.
Competence for accession lies with the States and with the peoples of those States.
A bővítési hatáskör a tagállamok és a tagállamok népeinek hatásköre.
The Eurofederalists say that signing visa agreements is a European competence.
Az Euro-föderalisták azt mondják, hogy a vízum-megállapodások aláírása európai hatáskör.
That would be an equally manufactured competence and impossible to justify.
Ez ugyanígy önkényes illetékesség lenne, amelyet lehetetlenség igazolni.
The Commission should not defend such a breach of competence on the part of this institution.
A Bizottságnak nem szabad védelmet nyújtania az illetékesség ilyen megsértéséhez az intézmények részéről.
Can he confirm that under Lisbon, tax competence is a matter for each Member State?
Meg tudja erősíteni, hogy a Lisszaboni Szerződés szerint az adóügyi illetékesség minden tagállam sajátja?
She radiated competence, efficiency, and intelligence.
Áradt a nőből a szakértelem, a hatékonyság és az intelligencia.

Példamondatok a(z) "competence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMust you now acknowledge that the Dodger may indeed be of exceptional competence?
Most már elismered, hogy Svindler valóban különleges szakértelemmel rendelkezik?
EnglishHis brother had revealed, on occasion, frightening competence and ruth-lessness.
Fivére időnként félelmetes hatékonyságról és kegyetlenségről tett tanúbizonyságot.
EnglishAs far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
Ahogy én látom, nem hoz létre közösségi kompetenciát a védelmi kereskedelemben.
EnglishThis programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
Ez a program bővíteni fogja az EU hatáskörét a menekültek és a menedék kérdésében.
EnglishI believe that the EU does not have competence in this area; nor should it have.
Úgy vélem, az EU-nak nincs hatásköre ezen a területen, és nem is kellene, hogy legyen.
EnglishLet us have no heroics, no proud gallantries: only competence and toughness.
Nincs szükségünk hősökre és hősies tettekre, csak hozzáértésre és keménységre.
EnglishEnergy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Az energia olyan terület, ahol az EU-nak és a tagállamoknak közös a hatásköre.
EnglishHe helped her to discover new reserves of energy, new areas of competence in herself.
Joel segített neki abban, hogy új energiákat és szakértelmet fedezzen fel magában.
EnglishI believe that soil protection should remain within the competence of Member States.
Úgy gondolom, hogy a talajvédelemnek a tagállamok hatáskörében kell maradnia.
EnglishProviding such information is, again, the competence of the Member States.
Az ilyen jellegű információszolgáltatás szintén a tagállamok hatáskörébe tartozik.
EnglishI think it is too early to be discussing disaster prevention as a European competence.
Azt hiszem, korai lenne a katasztrófamegelőzést uniós hatáskörként tárgyalni.
EnglishThe Eurofederalists say that signing visa agreements is a European competence.
Az Euro-föderalisták azt mondják, hogy a vízum-megállapodások aláírása európai hatáskör.
EnglishWe must offer added value in the form of experience, effectiveness and competence.
Fel kell kínálnunk hozzáadott értéket tapasztalatok, hatékonyság és hozzáértés formájában.
EnglishHilary Thomas radiated a brisk self-confidence and quiet competence much as Clemenza did.
Hilary Thomasból ugyanaz az önbizalom és értelem sugárzott, mint Clemenzából.
EnglishThat of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Ez természetesen a szlovén parlament hatáskörébe való beavatkozást jelent.
EnglishOf course, subsidiarity means that this is not a European competence.
Természetesen, a szubszidiaritás értelmében ez nem tartozik európai hatáskörbe.
EnglishSpectrum management is the exclusive competence of each Member State.
A spektrumgazdálkodás az egyes tagállamok kizárólagos illetékességébe tartozik.
EnglishCombating tax fraud falls largely within the competence of the Member States.
Az adócsalás elleni küzdelem jórészt a tagállamok hatáskörébe tartozik.
EnglishSo this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.
Tehát ez egy próbálkozás arra, hogy egy kiskapun hatáskört csempésszenek be.
EnglishWe do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Mi nem kívánjuk elvonni a tagállamoktól ezt a hatáskört, ezt a jogkört.

Szinonimák (angolul) a(z) competence szóra:

competence
English
competency
English