angol-magyar fordítás erre a szóra: common sense

EN

"common sense" magyar fordítás

EN common sense
volume_up
{főnév}

Science, as opposed to technology, does violence to common sense.
A tudomány, a technológiával ellentétben, a józan ész határait feszegeti.
This is more than a question of justice; it is a question of common sense.
Ez nem csupán igazságosság kérdése, ezt diktálja a józan ész.
But on this occasion, common sense took precedence over bu­reaucratic caution.
A józan ész győzedelmeskedett a bürokrácia felett.

Szinonimák (angolul) a(z) common sense szóra:

common sense

Példamondatok a(z) "common sense" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
A magyarok a középpontba helyezik nemzeti identitásukat, államukat és az összefogást.
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Emiatt a felülvizsgálati záradéknak az irányelvbe való belefoglalása ésszerű gondolat.
EnglishNow write her something of gratitude and common sense, and swear to me as well
Azokat mind összetrombitálta ez ellen az ember ellen, és a te védelmedre.
EnglishThese common sense proposals aim to protect the most vulnerable members of our societies.
E józan javaslatok célja az, hogy megvédjék társadalmunk legsebezhetőbb tagjait.
EnglishThe car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
Úgy tűnik, hogy a gépjárműipar nem feltételezi a vásárlókról, hogy józanul gondolkodnak.
EnglishProposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
Egy átfogó irányelvre irányuló javaslat szükségszerű és egyszerűen a józanész diktálja.
EnglishHe had not said this, but it was apparent to anyone with eyes and common < sense.
Nem mondta, de bárki láthatta rajta, akinek volt szeme és józan értelme.
EnglishCommon sense broke out, and everyone returned back to the seating area.
Józan ésszel fontolóra vették a dolgot, aztán mindenki visszament a helyére.
EnglishSpicer relied on common sense, which was often at odds with the law.
Spicer a józan eszére támaszkodott, ami sokszor nem fért össze a törvényekkel.
EnglishThis legislation needs urgent attention, and more common sense is needed.
Ennek a jogi területnek azonnali figyelemre és jóval több józan rálátásra van szüksége.
EnglishHowever, we have to combine ambition with realism and common sense.
A nagyra törő céloknak azonban realizmussal és józan ésszel kell párosulniuk.
EnglishIt's them that haven't no common sense that make trouble on this island.
Itt a szigeten csak azok csinálnak bajt, akiknek elment a józan eszük.
EnglishTherefore, a common sense approach is needed to these questions.
Ezeket a kérdéseket tehát inkább hétköznapi, józan ésszel kell megközelíteni.
EnglishThis contradicts common sense and the basic interests of the environment.
Ez ellentmond a józan észnek, és az alapvető környezeti érdekeknek.
EnglishI would respond to the Minister with a call for more common sense.
Azzal válaszolnék a miniszter úrnak, hogy én pedig több józan észt kérek.
EnglishCommon sense told her to go, go while she still had a chance, and common sense was very strong.
A kíváncsiság viszont azt tanácsolta, hogy maradjon és kukucskáljon be...
EnglishThis is therefore a victory for the pacta sunt servanda principle, for diplomacy and for common sense.
Így győzött tehát a pacta sunt servanda elve, a diplomácia és a józan és nevében.
EnglishWe therefore need common sense and prudence on this issue.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban tehát józanészre és megfontoltságra van szükség.
EnglishJane was a person of cool common sense, but she shivered suddenly.
Jane hűvösen józan gondolkozású lány volt, deerre kissé megborzongott.
EnglishCommon sense suggested, nonetheless, that Jacob-Let him die-remained the primary target.
A józanész mégis azt diktálta, hogy Jacob az elsődleges célpont.