angol-magyar fordítás erre a szóra: colossal

EN

"colossal" magyar fordítás

EN colossal
volume_up
{melléknév}

A leak of colossal proportions had been uncovered by that broken-down war-horse from One.
Kolosszális arányú kiszivárogtatást véltek felfedezni az egész ügyben.
Colossal battles stood frozen at climactic moments, shaped in glowing stone and holoid crystal.
A ragyogó fénykövek és holokristályok belsejében kolosszális csatajelenetek látszottak.
Her colossal thinking machine could be so petty, too.
Kolosszális gondolatgépe nagyon kicsinyes is tudott lenni.
Could Dr Rathbone be some kind of colossal fraud?
Rathbone óriási csaló?
The majority of the British people realise that this is a colossal waste of money.
Az emberek többsége felismeri, hogy ez egy óriási pénzkidobás.
I have a colossal bag of fine dark chocolates in the car.
Egy óriási zsák ét csoki van az autómban.

Szinonimák (angolul) a(z) colossal szóra:

colossal

Példamondatok a(z) "colossal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe colossal arrogance in Athalantar, Elminster said softly, is held by magelords.
- Athalantarban a hihetetlen nagyképűség - mondta Elminster halkan - a máguslordoké.
EnglishIn the summer period, its financial effects on producers are colossal.
A nyári időszakban rendkívül súlyos ennek a termelőkre tett pénzügyi hatása.
EnglishWhat colossal arro-gance, to think Mystra would just give you something when you asked for it!
Micsoda hihetetlen nagyképűség azt hinni, hogy Mystra ad valamit amikor csak kéred!
EnglishColossal tectonic pressures would cause continents to buckle, fracture, fold.
A hatalmas szerkezettani változások a kontinenseket meghajlítják, eltörik, esetleg összehajtogatják.
EnglishHe closed his eyes; he saw the colossal statues of Abu Simbel again.
Lehunyta a szemét; ismét maga előtt látta Abu Szimbel kolosszusait.
EnglishI don't know, he said, whether I'm making the most colossal fool of myself.
- Lehetséges - mondta -, hogy bolondot csinálok magamból.
EnglishBehind a colossal sycamore desk, the centre and focus of the room, sat Mr.
A monumentális jávorfa íróasztal, a szoba közép- és gyújtópontja mögött ült maga Mr. Fortescue.
EnglishThat would bring a quite colossal improvement in aid effectiveness.
Ez hatalmas javulást eredményezne a támogatások hatékonyságában.
EnglishHari strode across the tortured landscape of storm and ruin, toward a colossal thunderhead.
Hari tudta, Dorson kívül is létezett néhány hunianiform robot.
EnglishWe were as near to the colossal statues as one should get, I suppose.
Olyan közel jártunk a kolosszusokhoz, mint amennyire, gondolom egyáltalán meg lehet közelíteni őket.
EnglishTimes Literary Supplement: The solution is of the colossal ingenuity we have been conditioned to expect.
Amint önre terelődött a gyanú, könnyű volt megszerezni a bizonyítékokat.
EnglishIsn't that where the colossal statues are of Ramses the Second?''
Ez az a hely, ahol II. Ramszesz hatalmas kőszobrai állnak?
EnglishClearly, there is a colossal job to be done to spread what is to be asked of people in a fair way.
Természetesen hatalmas feladat, hogy tisztességes módon közöljük az emberekkel, hogy mit kérünk tőlük.
EnglishThere was a blood bath in central Rendor of colossal proportions.
Rendor középső részén hatalmas vérfürdőket rendezett.
EnglishThat night Nicolas and I celebrated with a colossal drunk.
Hatalmas ivászattal ünnepeltük meg azt az éjszakát.
EnglishYour hold on this land is so tight that no other men in it have the luxury of colossal arrogance.
Annyira szorosan tartjátok kézben ezt a földet, hogy rajtatok kívül senki sem dicsekedhet hihetetlen nagyképűséggel.
EnglishThey passed out of the temple doors, stopping as he looked back and up at the colossal figures seated there.
Áthaladtak a templom kapuján, megtorpanva, mialatt tetőtől talpig végigmérték az itt őrködő gigászi alakokat.
EnglishThis whole business is a colos­sal loser for them, but I'm not sure they understand the implications of their actions.
Ez az egész ügy nagy veszteséget jelenthet számukra, de attól tartok, hogy ők ezt képtelenek felfogni.
EnglishThree colossal dreadnaughts, like gleaming scarab beetles, floated more or less at rest, relative to the freighter.
Három roppant méretű csatahajó úszott a Brujához képest mozdulatlanul, mint három fényeshátú szkarabeusz.
EnglishDan cranked up his window while the guard returned to the booth, and the colossal gates swung inward with ponderous grace.
Dan feltekerte az ablakot, az őr visszament a házába, és a hatalmas kapu meglepő kecsességgel feltárult.