angol-magyar fordítás erre a szóra: collapse

EN

"collapse" magyar fordítás

EN collapse
volume_up
{főnév}

collapse (és: cataclysm, crash, debacle, ruin)
Greece is going to feel the effects of today's economic collapse for many years to come.
Görögország még évekig fogja nyögni a mostani gazdasági összeomlás hatásait.
This means that national economies are being threatened with collapse.
Ez azt jelenti, hogy a nemzeti gazdaságokat az összeomlás veszélye fenyegeti.
So let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
Ne feledkezzünk hát meg arról, hogy ki fizeti meg legkeményebben az összeomlás árát.
collapse (és: faint, faintness, swoon, syncope)
Gifford appeared to collapse suddenly, but still Rowan held her.
Giffordot az ájulás kerülgette, de Rowan megtartotta.
Before long, what with the heat and the jolting, half of them were in a state of collapse and several vomited on the floor.
A hőségtől és az állandó zötykölődéstől a betegek fele csakhamar az ájulás küszöbére jutott, és többen a padlóra hánytak.

Szinonimák (angolul) a(z) collapse szóra:

collapse

Példamondatok a(z) "collapse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut don't you think all this frankness has also caused a collapse of eloquence?
De nem gondolja, hogy ez a nyíltság egyben a szabatosság hanyatlását is okozza?
EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishThis signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
Ez a jel egyfajta garancia lenne az euróövezet összeomlásának veszélyével szemben.
EnglishThe choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
A választást a rövid távú áldozat és az állomány kihalása között kell megtenni.
EnglishThe problem, as you know, is that they fear a potential economic collapse.
A legnagyobb bajuk az, hogy a gazdaságuk összeomolhat, ha nem tesznek valamit.
EnglishAnother substantial jolt would surely cause a collapse, burying the wreck completely.
A hegyfal rozogának tűnt; egy ekkora lökésre nyilván maga alá temette volna a hajót.
EnglishIf there is a lesson to be learned from the financial collapse it is that.
Ha van tanulság, amit le lehet vonni a pénzügyi összeomlásból, akkor ez az.
EnglishYou know that a black hole may form from the collapse of a massive star?
Azt tudja, hogy a fekete lyukak a nagy tömegű csillagok összeomlásakor keletkeznek?
English'We're going to have to collapse that aqueduct so that Martel can't get through.'
Be kell omlasztanunk a csatornát, hogy Martel ne tudjon átjönni rajta.
EnglishThere had been no more disruptive news leaks about an imminent collapse of the empire.
Azóta egyetlen hír sem szivárgott ki a "Birodalom közelgő összeomlásáról".
EnglishDeploy my weapon, and your enemies-- however great-- will collapse from within.
Használják a fegyveremet, és az ellenségeik, legyenek bármilyen erősek, hamar elpusztulnak.
EnglishI didn't dare worry that the entire roof might collapse and crush me.
Amiatt nem is mertem aggódni, hogy az egész tető összeomolhat, és agyonüthet.
EnglishI felt her body collapse against me for an instant; then her attention locked on Akasha.
Egy pillanatra megroskadt, majd minden figyelmét Akasára összpontosította.
English'Is there some way you can collapse that aqueduct without actually being in the cellar?'
Be tudod omlasztani azt a csatornát anélkül, hogy lemennél a kazamatákba?
EnglishAny gravity generator I've ever heard of would collapse itself at that level.
Bármilyen gravitációs generátor, amiről valaha is hallottam, magába roskadna ezen a szinten.
EnglishThe greatest empire on Earth was allowed on that horrible day to collapse.
Hagyták, hogy a föld első birodalma összeomoljon ezen a szörnyű napon!
English`Well, we ought to drink the champagne at least,' Rowan said, 'before we collapse.'
Legalább a pezsgőt igyuk meg javasolta Rowan , mielőtt összeesnénk.
EnglishIt is significant especially now, in the face of economic collapse.
Különösen jelentőségteljes most, amikor gazdasági összeomlással kell szembenéznünk.
EnglishThough his own legs wanted to collapse, Kyp struggled forward to grab his friend.
Bár lába remegett, Kyp a barátjához sietett, hogy segítsen neki.
EnglishThe collapse in prices clearly shows the inadequacy of support measures.
Az árak zuhanása egyértelműen a támogatási intézkedések megfelelőségének hiányát mutatja.