EN

coil {főnév}

volume_up
1. általános
2. elektronika
She tossed a long, heavy coil of rope to the turf between her feet.
Egy hosszú, nehéz tekercs kötelet dobott lábai elé.
From the harness box at the back of the pergola he brought a coil of strong rope.
A baldachin végében lévő szerszámdobozból egy tekercs erős kötelet vett elő.
In the dark space between it and the wall lay a coil of rope, a violet and green rope.
Közte és a fal közti sötét zugban kötéltekercs hevert, egy ibolya- és zöld színű tekercs.

Példamondatok a(z) "coil" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFrom the harness box at the back of the pergola he brought a coil of strong rope.
A baldachin végében lévő szerszámdobozból egy tekercs erős kötelet vett elő.
EnglishHe felt it coil and writhe inside him, filling his lungs, stealing into his blood.
Érezte, egyre gyűlik, bensőjében felkavarva, tüdejét megtöltve, vérébe beszivárogva.
EnglishShe was seated on a coil of rope, her back to the iron plates of the bows.
Karikába rakott kötélcsomón üldögélt, hátát az orrtőke vaslemezeihez támasztotta.
EnglishTrevelyan, drawing a large coil from under the bed.
-Innen - mondta Trevelyan doktor, és egy hosszú, összetekert kötelet húzott ki az ágy alól.
EnglishThe rattling had almost completely stopped, just a few snakes continuing to coil.
A csörgés majdnem teljesen abbamaradt, csak néhány kígyó maradt továbbra is összetekeredve.
EnglishIn the dark space between it and the wall lay a coil of rope, a violet and green rope.
Közte és a fal közti sötét zugban kötéltekercs hevert, egy ibolya- és zöld színű tekercs.
EnglishThere indeed at the bottom was a coil of the silken-grey rope made by the folk of Lórien.
Meg is találta a gondosan összetekert ezüstszürke kötelet, Lórien népének keze munkáját.
EnglishAnd once he had that clear in his head, Sandy handed the coil of rope to Huddie and went on in.
Amint ezt tisztázta magával, odaadta a kötéltekercset Huddienak, és bement.
EnglishI was reacting too much as if the `mortal coil' had not been shaken off.
Túl erősen reagálok még, mintha nem vetettem volna le a porhüvelyt.
Englishthe building, to the scores of fan-coil units that heated the many rooms.
A fűtéssel egybeépített hűtőrendszer központi egysége is itt volt.
EnglishAnd tell them to dress your hair high with your gold coil, will you not, foster-mother?
- És mondd meg nekik, hogy tűzzék fel a hajad az aranykarikáddal, ugye megteszed, nevelőanyám?
EnglishRemove your cloak and your weapons, he said as he carried the coil to the edge.
Vegyétek le a köpenyt, tegyétek le a fegyvereiteket! mondta, s a kötelet a szakadék széléhez cipelte.
EnglishHe stood up and caught the coil of rope that came out of the misty darkness.
Felegyenesedett, és pont elkapta a ködből felé repülő kötelet.
EnglishLetting them coil around their neck to prove their faith in God?
Hagyva, hogy a nyakukban tekeregjenek, így bizonyítva hitüket Istenben?
EnglishThe coil of the chain burst again, leaving another hanging body behind.
- A lánc egy része az előbbihez hasonlóan felrobbant és újabb fejetlen testet hagyott maga után.
EnglishWhenever current flows through the coil, this becomes an electromagnet.
Valahányszor áram folyik át a tekercsen, elektromágnessé válik.
EnglishLost in his thoughts, he sat down upon a coil of rope, and went to sleep.
Ilyen álmodozások közt leült egy kötélcsomóra, és elaludt.
EnglishWhen they reached the mound, Tynian took his coil of rope and laboriously led the way up the steep side.
Amikor elérték a halmot, Tynian fogta a kötelet, és óvatosan felmászott a domb tetejére.
EnglishFor that be thankful, hawkman, for perhaps a part of the unraveling of this coil may lie with him.
Légy érte hálás, sólyomember, mert lehet hogy az ő segítségével valahogyan kibogozhatjuk a fonalakat.
EnglishShe tossed a long, heavy coil of rope to the turf between her feet.
Egy hosszú, nehéz tekercs kötelet dobott lábai elé.

Szinonimák (angolul) a(z) coil szóra:

coil