angol-magyar fordítás erre a szóra: charity

EN

"charity" magyar fordítás

EN charity
volume_up
{főnév}

A jótékonyság megöli a barátságot.
Is the father of my son a well of charity to give to all who ask?'
Hát a fiam apja jótékonyság kútja, hogy mindenkinek adjon, aki kér?
Remember what the rabbis and what Augustine said about how Scripture should be governed by the principle of charity.
Emlékezzünk arra, amit a rabbik és Ágoston mondott, hogy a Szentírást a jótékonyság elve alapján kell irányadónak tekinteni!
charity (és: compassion, pity)
As representatives of the Church, charity is one of our primary duties.'
Az egyház képviselőiként a könyörület az egyik legfőbb kötelességünk.
With Arthur at her side and her banner flying above Arthur's camp, she felt love and charity for everyone, even for the bard.
- Az oldalán ott ült Arthur, lobogója ott lobogott Arthur tábora fölött, és Gwenhwyfart szeretet és könyörület töltötte el mindenki, még a bárd iránt is.
charity (és: benefaction)
charity (és: dole, handout)
charity (és: philanthropy)
charity (és: mercy)

Példamondatok a(z) "charity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCrazily, the back of his mind had turned to Charity with childish resentment.
Képtelen módon valami gyerekes sértettséggel, hirtelen Charity jutott az eszébe.
English'Hi, Holly,' Charity said, and her voice was so thin she could hardly hear it.
Holly! szólt Charity, s a hangja olyan erőtlen volt, hogy szinte maga sem hallotta.
EnglishIf we love one another, God abideth in us: and his charity is perfected in us.
Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.
EnglishCharity Camber had her morning coffee and then called Alva Thornton in Castle Rock.
Charity Camber kiitta reggeli kávéját, majd felhívta Alva Thorntont Castle Rockban.
EnglishAlthough she knew it was over now, Charity stood there yet awhile longer.
S bár tudta, hogy a közjátéknak vége, Charity még egy darabig ott állt és nézte.
EnglishThat closing it would be what his mother called a Christian Act of Charity.
Ez a becsukás olyasmi lenne, amit az anyja Keresztyéni Könyörületességnek nevezne.
EnglishAneki's charity had been like a gift from God, an offering of a long, comfortable life.
Aneki nagylelkűsége szinte isteni ajándékként hosszú, kényelmes életet kínált.
EnglishBut he that keepeth his word, in him in very deed the charity of God is perfected.
De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.
EnglishI've been funneling money out of the charity into a private account, just to get us by!
Lopkodom a pénzt a jótékonyságiból egy magán számlára, csak hogy kijöjjünk!
EnglishMy faithful followers, we will be invincible if we are inseparable in our charity.
Ha nem tágítunk a rajongásunkban, akkor verhetetlenek vagyunk, híveim.
EnglishAnd the Lord direct your hearts, in the charity of God and the patience of Christ.
Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!
EnglishIf I mention the Cancer Society, every charity in town will be calling me.
Ha bekerül az értesítésbe a Rákellenes Társaság neve, az összes adakozó engem fog hívni.
EnglishGod is ... beyond being deceived, that much I can say with charity.
- Isten... hogy kíméletesen fogalmazzak, túl van azon, hogy be lehessen csapni.
EnglishTwenty villages knew the Sahiba - her failings, her tongue, and her large charity.
Húsz falu ismerte a sahibát - gyarlóságait, nyelvét és bőkezűségét.
EnglishBut I have somewhat against thee, because thou hast left thy first charity.
De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél.
EnglishThe charity gala at Grosvenor House just before the New Year? he asked.
A jótékonysági gálaest a Grosvenor House-ban, szilveszter előtt? kérdezte.
English'Charity, my Lords, Charity,' he begged in a broken-hearted voice.
Könyörüljenek meg rajtam, jó uraim, könyörüljenek rebegte szívszaggató hangon.
EnglishFor if, because of thy meat, thy brother be grieved, thou walkest not now according to charity.
De ha testvéred elszomorodik az ételed miatt, nem jársz el a szeretet szellemében.
EnglishGod is charity: and he that abideth in charity abideth in God, and God in him.
Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
EnglishBut above all these things have charity, which is the bond of perfection.
Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.