EN

bum {főnév}

volume_up
1. általános
2. anatómia
bum (és: bottom)
bum (és: buttocks)
bum
volume_up
popó {fn} [gyerm.]
bum
volume_up
popsi {fn} [gyerm.]
bum (és: butt)
volume_up
segg {fn} [vulg.]
Na mi van, új segg-tesód van?
HU

bum {főnév}

volume_up
1. "hajó része", tengerészet

Példamondatok a(z) "bum" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'The only question is whether you're going down piggyback or bum over teakettle.
Csak az a kérdés, hogy a hátamra kapaszkodik-e, vagy pedig a fenekén akar leszánkázni.
EnglishI asked: Is your Sacred Majesty going to bum any other poets besides Homer?
És mondd, szent felség, más költők műveit is máglyára vetteted, nemcsak Homerosét?
EnglishDegarmo said: Usually the bum tries to give her boy friend a bit more alibi than that.
A legtöbb nő lelkesebben igyekeznék a barátja alibijét igazolni, mint maga.
EnglishAnother bum steer on that West Twentyninth Street killing yesterday.
Újabb hamis nyom a tegnapi gyilkossági ügyben, tudja, a Huszonkilencedik utcában.
EnglishI believed that I was the ugliest, dirtiest little old bum in Manhattan.
Azt hittem, én vagyok a legrondább, legkoszosabb kis öreg csavargó Manhattan szigetén.
EnglishYou horrid old German woman, he said, I'll bum your German house down!
"Te szörnyű germán boszorkány" kiáltotta a kisfiú "felgyújtom ronda germán házadat!"
EnglishI'll help you get rid of this bum, and then we can have some fun.
Segítek neked megszabadulni ettől a bunkótól, és aztán remekül erezhetnénk magunkat.
EnglishClausen was a bum, Hicks a stupid lout, Orrin Quest a nasty-minded creep.
Clausen kis ócska csavargó volt, Hicks ostoba, faragatlan fráter.
English'But you must bum a few of the single pages, Paul - as a symbol of your understanding.'
Csak néhány oldalt kell egyenként elégetnie, Paul, jelképesen, hogy az egyetértését bizonyítsa.
EnglishFirst there was a small clay brazier in which might bum a palm load of coals, no more.
Először is egy apró cserép szénserpenyő, amiben talán egy maroknyi szenet ha el lehetett égetni.
EnglishSome water came up and hit my bum, and that was when the phone went.
Felcsapott egy kis víz, rá a seggemre, és akkor szólalt meg a telefon.
EnglishBut that hardly proves I had a motive to bum his offices.
De ez aligha bizonyíthatja azt, hogy elegendő indítékom lett volna a gyújtogatásra.
EnglishTake it back to Atella and half-bum it in the amphitheatre there!
Vigyétek vissza Atellába, és égessétek el félig az amphitheatrumban.
EnglishShow your bum at the faculty tea next week and perhaps those priests can give you comfort!
Riszáld meg a feneked a jövő heti tantestületi teán, és talán azok a papok meg tudnak vigasztalni!
EnglishIf you don't have a Crestview number in Hollywood you're a bum.
Ha önnek nincs titkos telefonszáma Hollywoodban, akkor ön egy nulla.
EnglishAnd in that box or the like of it, you must seal yourself by day or the sun's light shall bum you to a cinder.
Abba vagy ahhoz hasonlóba bújj nappalra, különben a nap fénye el fog hamvasztani.
EnglishAnd it's fellows like me that don't go on the bum with it, I said.
S a magamfajták nem mennek tönkre a nemzettel együtt. feleltem.
EnglishGive me one good reason why this man, who obviously is not a street bum, would be doing this.
Mondj nekem egy elfogadható okot, amiért ez a férfi, aki nyilvánvalóan nem csavargó, ezt csinálná.
EnglishThey had bribed every wino and street bum who claimed to be an informant.
Az FBI lefizette az összes csavargót és részeges hajléktalant, aki azt állította magáról, hogy informátor.
EnglishAnd the blonde cutie, tittering down at him, half shocked and half delighted, wriggled her neat little bum.
A kis szőke is kuncogott, és meglepetten, de azért jólesőn riszálta csinos kis seggét.

Szinonimák (angolul) a(z) bum szóra:

bum