EN

buckle {főnév}

volume_up
1. általános
buckle
volume_up
csat {fn} (övön)
THE BUCKLE-OPENING FORCE SHALL BE MEASURED AND ANY FAILURE OF THE BUCKLE NOTED .
A csatot nyitó erőt mérik és a csat bármilyen meghibásodását feljegyzik.
THE BUCKLE MAY INCORPORATE THE BELT ADJUSTING DEVICE ;
A csat tartalmazhatja továbbá az övbeállító berendezést;
NO OTHER PART OF THE BUCKLE SHALL BE OF THIS COLOUR .
A csat egyetlen másik része sem lehet ilyen színű.
The buckle that held them suddenly burst into sparks and was gone.
A hüvelyt rögzítő kapocs felszikrázott, és szertefoszlott.
Each fastened buckle was a nail in the coffin of Mister Cale the butler.
Minden egyes kapocs újabb és újabb szöget jelentett Erevis, a komornyik koporsójában.
The paddlers will be in rubber, leather, wool undervests, and so on, and all buckles will be plastic.
Az evezőősök gumi-, bőőr- vagy gyapjúmellényt viselnek majd, minden csat, kapocs műűanyagból lesz.
Deeply engraved on the back of the buckle was the name HOBART FLOYT.
Az övcsat belső felén erősen bevésve ez állt: HOBART FLOYT.
2. gasztronómia

Szinonimák (angolul) a(z) buckle szóra:

buckle

Példamondatok a(z) "buckle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTHE BUCKLE SHALL BE RELEASED BY PRESSING EITHER A BUTTON OR A SIMILAR DEVICE .
A csatot vagy egy gomb vagy egy hasonló eszköz megnyomásával lehessen kioldani.
EnglishCan't you look outside yourself for two seconds - and just buckle down and help me?
Nem tudnál egy kicsit magadon kívül mással is foglalkozni és leülni és segíteni nekem?
EnglishTHE BUCKLE , WHEN TESTED IN ACCORDANCE WITH 2.7.6.3 SHALL OPERATE NORMALLY .
A 2.7.6.3. pont szerint megvizsgált csatnak szabályszerűen kell működnie.
EnglishTHE BELT ASSEMBLY SHALL BE DETACHED FROM THE TEST TROLLEY WITHOUT THE BUCKLE BEING OPENED .
Az övberendezést leszerelik a vizsgálókocsiról anélkül, hogy a csatot kinyitnák.
EnglishIsolated groups began to break through, and the Elven flanks began to buckle.
Kisebb csoportok feljutottak a sziklára, és az elf szárnyak meginogtak.
EnglishHis belt buckle dug into her forehead; her lips touched the oily leather of his belt.
Farmernadrágját a gazdaság pora és a gépek olaja puhította ragacsossá.
EnglishTHE ADJUSTING DEVICE MAY BE EITHER PART OF THE BUCKLE OR A RETRACTOR ;
Az övbeállító berendezés része lehet a csatnak vagy egy övvisszahúzónak;
EnglishI tried to raise my hips, working to ease the buckle over the sill.
Próbáltam fölemelni a csípőmet, hogy kiszabadítsam a párkány alól a csatot.
EnglishTHE BUCKLE SHALL BE SO DESIGNED AS TO BE EASY TO USE AND TO GRASP .
A csatot úgy tervezik meg, hogy azt könnyen lehessen használni és megfogni.
Englishhe asked as Kurik began to buckle the black armour over his lord's padded tunic.
Kurik közben már elkezdte felcsatolni a fekete páncélt ura párnázott tunikájára.
EnglishBuckle.
Van egy rendes, tartós kapcsolata, úgy-e? kérdezte Mrs. Buckle.
EnglishBy the time he refastened his harness buckle, he was near total exhaustion.
Mire sikerült bekapcsolnia a biztonsági övét, teljesen kimerült.
EnglishShe had even begun to dress herself and buckle her own shoes on her feet.
Nem szeretett sokáig ölben lenni, és mindent maga akart csinálni.
EnglishColossal tectonic pressures would cause continents to buckle, fracture, fold.
A hatalmas szerkezettani változások a kontinenseket meghajlítják, eltörik, esetleg összehajtogatják.
EnglishVisbhume, lacking coin, was compelled to surrender the silver buckle from his shoe for the passage.
Közölték Visbhume-mal, hogy csak pénzért hajlandóak átvinni a túlsó partra.
EnglishMeanwhile, she had unbuttoned the top of her dress, and now she slipped the buckle of the belt.
Eközben a lány kigombolta a ruha felső részét, majd kicsatolta az övét.
EnglishQuickly, Shada pulled off her buckle and got to work as Karoly kept up the noise.
Shada villámgyorsan lerántotta az övét, és munkához látott, miközben Karoi zajt csapott a kiáltozásával.
EnglishTHE BUCKLE SHALL BE SO DESIGNED AS TO PRECLUDE ANY POSSIBILITY OF INCORRECT USE .
A csatot úgy tervezik meg, hogy az alapvetően megakadályozzon bármilyen lehetséges helytelen használatot.
EnglishTHE BUCKLE , EVEN WHEN NOT UNDER LOAD , SHALL REMAIN CLOSED , WHATEVER ITS POSITION .
Még akkor is, ha nem áll terhelés alatt, a csatnak bármilyen helyzetében zárt állapotban kell maradnia.
EnglishWhen Bobby touched the tarnished brass buckle, it crumbled a though it was made of flaky pastry dough.
Amikor Bobby megérintette a matt sárgaréz csatot, morzsolódott, mint a leveles tészta.