EN bruiser
volume_up
{főnév}

1. általános

bruiser (és: hulk)

2. sportok

Szinonimák (angolul) a(z) bruiser szóra:

bruiser
bruise

Példamondatok a(z) "bruiser" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
Bruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
EnglishAnd Bruiser's name is mentioned as a likely federal target in his own right.
Egy hatalmas épületkomplexum terül el előttünk, ami egy egész háztömböt foglal el.
EnglishEverybody assumes Bruiser took enough with him and he doesn't need anymore.
Mindenki azt hiszi, hogy Bruiser eleget vitt magával, és nincs szüksége többre.
EnglishBruiser is at his desk, poring over my employment forms like an accountant.
Bruiser az íróasztalánál ül, és úgy vizsgálgatja a papírjaimat, akár egy könyvelő.
EnglishEveryone compares notes of their last meeting with Bruiser: Anything suspicious?
A Bruiserrel folytatott utolsó beszélgetéseken készültjegyzeteinket hasonlítgatjuk össze.
EnglishI listen as he growls his way past a couple of people, then gets Bruiser on the line.
Hallgatom, ahogy a telefonba morog, beszél néhány emberrel, és végül eljut Bruiserhez.
EnglishDeck and I have been worried about the feds since Bruiser and Prince disappeared.
Prince és Bruiser eltűnése óta aggodalmaskodunk az FBI miatt Deckkel.
EnglishLeft unsaid at this moment is the matter of how much I will owe Bruiser for his services.
Eleddig nem esett szó arról, hogy Bruiser mennyit kér tőlem a szolgálataiért.
EnglishBut, according to Deck, Bruiser Stone's real income is from his investments.
Deck szerint azonban Bruiser Stone igazi jövedelme nem innen származik.
EnglishGot up yesterday morning, talked to Bruiser on the phone, and he told me to leave.
Tegnap reggel felkeltem, beszéltem telefonon Bruiserrel, aki azt mondta, hogy jöjjek vissza.
EnglishBruiser gets irritated and tells them more than once to move forward.
Bruiser ingerült lesz, és többször is felszólítja őket, hogy lépjenek tovább.
EnglishBeing a thug himself, Bruiser hangs out with dubious and dangerous people.
Mivel maga is bűnöző, Bruiser gyakorta fordul elő kétes és veszélyes alakok társaságában.
EnglishThose are real sharks in there, he says, pointing to the wall above Bruiser's head.
Azok ám igazi cápák odabent közli velem, Bruiser feje fölé mutatva.
EnglishI trust Bruiser Stone to be able to squeeze promises out of the police.
Elhiszem Bruiser Stone-nak, hogy ígéreteket tud kicsikarni a rendőrökből.
EnglishBruiser has really harsh eyes when he's drinking and having fun.
Bruisernek egészen zavaros tud lenni a tekintete, amikor sokat iszik és mulat.
EnglishDECK'S MADE eleven phone calls in the past twenty minutes, and there's no sign of Bruiser.
Deck tizenegy telefont bonyolított le az elmúlt húsz percben, de Bruisernek nyoma sincs.
EnglishI talked to Bruiser last night, he says, and I'm not surprised.
Tegnap este beszéltem Bruiserrel mondja, és én egyáltalán nem vagyok meglepve.
EnglishBruiser wouldn't care as long as I snare a few clients each month.
Bruisert semmi sem érdekli, ha minden hónapban összeszedek néhány ügyfelet.
EnglishIndictment says Bruiser and Thomas were involved in three clubs, Deck says.
A vádemelési indítvány szerint Bruiser és Thomas három ilyen klubban volt érdekelt mondja Deck.
EnglishOne good burn case and Bruiser wouldn't expect me to take the exam again.
Egy jó kis égési baleset, és Brusier el sem várná tőlem, hogy még egyszer elmenjek vizsgázni.