EN

bitterness {főnév}

volume_up
bitterness
volume_up
keserűség {fn} (átvitt is)
This confused innocence with an undertone of hardness and bitterness.
Ezt a zavart ártatlanságot, ami mögött keménység és keserűség lappang.
It was a simple statement of fact, made without rancor or bitterness.
Szárazon közölte, harag vagy keserűség nélkül, és egykedvűen nézett Anderre.
Bitterness stirred within him, bitterness so tangible that he could taste it.
Olyan keserűség öntötte el, hogy szinte érezte a nyelvén.

Példamondatok a(z) "bitterness" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFlick felt such biting hurt inside that he wanted to cry out his bitterness.
Olyan marcangoló fájdalom fogta el, hogy legszívesebben sírt volna keserűségében.
EnglishThere is apt to be bitterness and things get damaged, sometimes on purpose.
Esetleg ellenséges indulatok ébrednek, megrongálják a holmit, néha szándékosan is.
EnglishNiniane could hear, with a detached surprise, the bitterness in her own voice.
Niniane a kívülálló meglepetésével hallotta saját hangjában a keserűséget.
EnglishI am not scolding you; I do not want any tinge of bitterness to spoil our offering.
Nem korhollak, nem szeretném, ha keserű szájízzel fogadnád küldeményünket.
EnglishMorgaine bit into the sharp wooden bitterness, forced herself, past sickness, to swallow.
Morgaine beleharapott a kemény, fás keserűségbe, s hányingerét leküzdve lenyelte.
EnglishYou know where to reach me, I said, but the bitterness of my tone had no conviction to it.
Tudja, hol érhet el mondtam, de hangom keserűsége elárulta a meggyőződés hiányát.
EnglishYes, Morgaine thought in bitterness, such games as he likes well to play.
Igen, gondolta keserűen Morgaine, Lancelet éppen az ilyen játékokat kedveli.
EnglishShe had expected to discover his anger, to provoke the bitterness, the recriminations.
Wendy arra számított, hogy felfortyan, és keserű szemrehányásokkal illeti.
EnglishI will come back, I promise; now let me go, she said, and bitterness flooded her.
- Visszajövök, ígérem; most engedj - mondta, és elöntötte a keserűség.
EnglishShe said the words lightly enough, but behind them Poirot heard an undertone of bitterness.
Könnyedén vetette oda, de a hangjából Poirot kihallott valami kis keserűséget.
English(PL) Madam President, there is growing bitterness and anger in Poland.
(PL) Elnök asszony, Lengyelországban egyre nő az elkeseredettség és a harag.
EnglishHe read the thought upon my features, and his smile had a tinge of bitterness.
Látta az arcomon, mit gondolok, és kissé kesernyésen mosolyodott el.
EnglishHe had the feeling he could taste the bitterness even before he lit one.
Mielőtt még rágyújtott volna, már a torkában érezte a dohány keserű ízét.
EnglishIt was a simple statement of fact, made without rancor or bitterness.
Szárazon közölte, harag vagy keserűség nélkül, és egykedvűen nézett Anderre.
EnglishTheir last bitterness over my coup -- and TakkataJim's exile -- seena to have dissipated.
Úgy látszik, már csöppet sem neheztelnek a "puccsom" és Takkata-Jim száműzetése miatt.
EnglishTucker, speaking with some bitterness.
Nincsen annak se híre, se hamva mondta Mrs. Tucker némi keserűséggel.
EnglishHer voice held an unfamiliar note of bitterness; it stung his heart.
A nő hangjában szokatlan keserűség csengett; ez szinte hasította Sam szívét.
EnglishCarse had caught the note of bitterness in Ywain's voice when she spoke of the Serpent.
Carse figyelmét nem kerülte el a lány hangjában bujkáló megvetés, mikor a kígyót említette.
EnglishAnd most of them quit, as I recall, Lonnie said, with no small amount of bitterness.
És ha nem csalódom, a legtöbben abba is hagyták jegyezte meg Lonnie, nem csekély keserűséggel.
EnglishI asked him what he thought of her, and he replied with some bitterness: nobody home!
Megkérdeztem, mi a véleménye Sarah-ról, és ő némi keserűséggel válaszolt: Elmentek otthonról!"