EN

because {kötőszó}

volume_up
because
They took me in because I had great psionic talent and because I was an outcast.
Befogadtak, mert óriási pszionikus képességeim vannak, s azért, mert kitagadtak.
This is not because it is not important: it is because it is important.
Nem azért, mert a kérdés nem fontos, hanem mert annyira fontos.
Not because we want to, but because there are no other options.'
Nem azért, mert azok akarunk lenni, hanem mert nincs választásunk.

Példamondatok a(z) "because" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishThey took me in because I had great psionic talent and because I was an outcast.
Befogadtak, mert óriási pszionikus képességeim vannak, s azért, mert kitagadtak.
EnglishSurprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
Nagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
Különleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
A szabad véleménynyilvánítás mindig fel lesz áldozva, mert ez az EU alapállása.
EnglishWe're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
Van egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishI did it for her, he said, because she is supposed to be such a lover of beauty.
Az ő kedvéért csináltam mondta a férfi , mert állítólag imád mindent, ami szép.
EnglishI threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
Azért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
EnglishYes, I was telling you, and you damned well better mark my words because I know.
Igen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, mert én tudom!
EnglishI don't know what I'm going to do because I don't know what's being done to me.
Fogalmam sincs róla, mit teszek majd, mivel azt se tudom még, ők mibe rángattak.
EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
A pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishDisciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.
Azért nem kerül sor fegyelmi eljárásra, mert plakátokat és zászlókat lobogtattak.
EnglishNevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
Én mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
EnglishThere are situations in which children are removed because the parents are poor.
Az is előfordul, hogy a szülőktől azért veszik el a gyerekeket, mert szegények.
EnglishThe Jovian is hot because it only recently condensed from the planetary nebula.
A Jupiter azért forró, mert még csak nem régen sűrűsödött össze a csillagködből.
EnglishBecause of the artfulness of the landscape lighting, no glare spoiled any corner.
A lámpák és világítótestek művészi fény-árnyék festménnyé változtatták a kertet.
EnglishAnd that I was the answer to the Seventh Closure, because I had the blood of kin.
És hogy én vagyok a válasz a Hetedik Lezárásra, mert rokoni vér folyik ereimben.