angol-magyar fordítás erre a szóra: beaver

EN

"beaver" magyar fordítás

EN

beaver {főnév}

volume_up
1. állattan
beaver (és: castor)
Walt: like a beaver's tail smacking water, like a well-hit squash ball.
Rövid neve olyan volt, akár a hód farkcsapása a vízen vagy a labda pattanása.
I realized that my real competition was the beaver.
Rájöttem, hogy az igazi kihívóm a hód.
2. egyéb
beaver (és: castor)

Példamondatok a(z) "beaver" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen he's done, the kid looks at the bow for a moment longer, then at Beaver.
Amikor végzett, a kölyök csak bámulja egy pillanatig a masnit, azután Beavert.
EnglishHe drops to his knees beside Beaver, scared and somehow awed by those tears.
Térdre esik Beaver mellett, rémülten és valahogy megilletődve ezektől a könnyektől.
EnglishFuck me Freddy and half a dozen even more colorful obscenities originated with Beaver.
A Bazeg Freddy és még vagy fél tucat színesebb disznóság Beavertől származott.
EnglishGo right ahead, Lamar told the Beav when Beaver said they wanted to call Duddits.
Nosza rajta, mondta Lamar Beavnek, amikor szólt neki, hogy föl akarják hívni Dudditsot.
EnglishThe retarded boy reacts as well, stops crying and looks at Beaver with wonder.
A retardált fiút sem hagyja hidegen; abbahagyja a sírást, és csodálattal néz Beaverre.
EnglishA priest, fat, white and sleek as a beaver, and no doubt unctuous of tongue.
- Egy kövér, sápadt, sunyi papot, akinek kétségtelenül olyan a nyelve, mint a kígyóé.
EnglishPete and Beaver were unique, Henry is uniquer, and he, Jonesy, is uniquest.
Pete és Beaver különlegesek, Henry még különlegesebb, és ő, Jonesy a legkülönlegesebb.
English'You were the lucky one, buddy,' he said, and wished Beaver were here.
- Te voltál a szerencsés, öreg - mondta, és azt kívánta, bár itt lenne Beaver.
English'Because I want to know what to fucking expect,' Beaver replied in a vehement whisper.
- Mert tudni akarom, hogy mi a szarra számíthatunk - felelte dühös suttogással Beaver.
EnglishWalt: like a beaver's tail smacking water, like a well-hit squash ball.
Rövid neve olyan volt, akár a hód farkcsapása a vízen vagy a labda pattanása.
EnglishThen Beaver takes the wailing, nearly naked boy into his arms and begins to sing.
Ekkor Beaver átkarolja a jajongó, félmeztelen fiút, és énekelni kezd.
EnglishBut in either case, Monsieur Beaver Clarendon was going to sit right here.
De akármi legyen is a helyzet, Monsieur Beaver Clarendon marad a fenekén.
EnglishBeaver cut and then the preliminaries were done; it was time to peg.
Beaver húzott, ezzel az előkészületek lezajlottak, itt az ideje a szegezésnek.
EnglishBeaver took off his Jacket (red) and his vest (orange, of course).
- Beaver levette a dzsekijét (vörös), a mellényét (narancsszínű, természetesen).
EnglishBeaver and Jonesy are screaming because they have seen what should have been above it.
Beaver és Jonesy azért sikoltottak, mert meglátták azt, aminek itt kellett volna lennie.
EnglishBut if Duddits said Beaver was dead, then Beaver almost certainly was.
De ha Duddits azt mondja, hogy Beaver halott, akkor szinte biztosan így van.
EnglishThat was what Lamar, Beaver's father, had always called it, as though it were the only game.
Igazság szerint Lamar, Beaver apja nevezte így, mintha ez lenne az egyetlen játék.
EnglishBeaver could have done what Henry could not; Beav could have sung Duddits to sleep.
Õ meg tudná tenni, amire Henry képtelen; dalával elaltatná Dudditsot.
EnglishScreaming, beating at it with his fists, Beaver fell backward onto the toilet.
Beaver sikoltva csépelte az öklével, és hanyatt esett, rá a vécére.
English'Take a leak,' Beaver says, rolling his toothpick from one side of his mouth to the other.
- Csövelni - feleli Beaver, és a fogpiszkálót a szája egyik sarkából a másikba tolja.

Szinonimák (angolul) a(z) beaver szóra:

beaver
eager beaver