EN

beauty {főnév}

volume_up
If they wanted beauty, I said, this is the beauty I'm willing to give you.
Ha szépséget akartak, az mondtam, ez a szépség amit hajlandó vagyok adni.
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
Eszerint a szépség játékos keresését nevezték az ember első tevékenységének.
An arbitrary precision invested everything, an eerie sense of chance beauty.
Különös precizitás hatott át mindent, hátborzongató szépség.

Példamondatok a(z) "beauty" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI did it for her, he said, because she is supposed to be such a lover of beauty.
Az ő kedvéért csináltam mondta a férfi , mert állítólag imád mindent, ami szép.
EnglishArms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
Dorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishI cannot live without this beauty, I said suddenly, though I had meant to wait.
Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! mondtam hirtelen, pedig hallgatni akartam.
EnglishBut the speed was power, and the speed was joy, and the speed was pure beauty.
De a sebesség erő volt, a sebesség öröm volt, a sebesség maga volt a boldogság.
EnglishMy thoughts were merciless, but I was but an indifferent cataloger of her beauty.
Kíméletlen gondolat volt, de hát én közömbösen leltároztam fel Dora szépségét.
EnglishThe catalog says that this little beauty... can saw through a femur in 28 seconds.
A katalógus szerint ez a kis szépség... átvágja a combcsontot 28 másodperc alatt.
EnglishShe felt herself withering, loosening, felt her beauty leaving her with her breath.
Érezte, hogy hervad, tovatűnik, szépsége úgy hagyja el testét, ahogy a lélegzete.
EnglishShe crept up and stood beside him and studied his delicate face-yes, a beauty.
Megállt mellette, és tanulmányozni kezdte a fiatal arcot igen, valódi szépség.
EnglishHis inheritance allowed him to devote his life to the pursuit of ideal beauty.
Öröksége lehetővé tette a számára, hogy életét az ideális nő keresésének szentelje.
EnglishHere there was every kind of cosmetic and unguent known to beauty parlours.
Volt itt mindenfajta szépségápoló szer, amit csak a kozmetikai cégek kitaláltak.
EnglishEven his unusual beauty and unfailing charm were something of a secret to him.
Rejtély volt neki még a tulajdon feltűnő szépsége és hervadhatatlan bája is.
EnglishThat means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
Eszerint a szépség játékos keresését nevezték az ember első tevékenységének.
EnglishFourteen years ago, I searched for beauty in the traditional things, in craft forms.
14 évvel ezelőtt a szépséget tradicionális dolgokban kerestem, mesterségekben.
EnglishBeauty's attractive, and we don't want people to be attracted by old things.
A szépség vonzó, és mi nem akarjuk, hogy az emberek régi dolgok iránt vonzódjanak.
EnglishThe other side thinks they're the forces of Truth and Beauty, too, remember.
A túloldal mindig azt képzeli magáról, hogy ő a jóság és a szépség megtestesítője.
EnglishI am from an age when one would have accepted damnation to pay homage to beauty.
Az én időmben az ember akár a kárhozat árán is megadta a kellemnek kijáró tiszteletet.
EnglishMight they have recreated Saturn's rings for nostalgia and the love of beauty?
Talán nosztalgiából és a szépség szeretete miatt alkották meg a Szaturnusz-gyűrűket.
EnglishThey rose through the crystalline lattice and raced along icicles of dazzling beauty.
Áthatoltak a gleccser falán és szikrázó szépségű jégcsapok között suhantak előre.
EnglishThe history of Blackwood Manor had as much of a grip on me as its overweening beauty.
Blackwood Manor története legalább annyira megbabonázott, mint öntelt szépsége.

Szinonimák (angolul) a(z) beauty szóra:

beauty
English
beautifully
beauty shop