EN

beautifully {határozószó}

volume_up
beautifully (és: gorgeously)
The precious articles surrounding the burial were too beautifully arranged.
Moccanni se mertünk, nehogy megzavarjuk a síráldozatok gyönyörűen elrendezett köreit.
I mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra.
Nyilván a zenészeknek, akik gyönyörűen játszanak, a Bécsi Filharmonikus Zenekar.
And now the house was beautifully finished, without dark or unexplored corners.
A ház gyönyörűen elkészült, nem maradtak sötét és gyanús sarkok.
beautifully (és: handsomely, nicely, fine)
Very beautifully tanned, isn't she, remarked Miss Marple.
Ugye milyen szépen lebarnult? jegyezte meg Miss Marple.
And hopefully this slide is going to morph beautifully.
Remélem ez az ábra szépen átalakul.
Mert bánt ugyan, de olyan... szépen csinálja.
The whole thing was a splendid operation, beautifully planned.
Nagyszerűen kitervelt, ragyogó hadművelet volt.
This paper will take prints beautifully, and keep them for weeks, maybe months.
Ezen a papíron nagyszerűen kirajzolódnak és megmaradnak az ujjlenyomatok hetekig, talán hónapokig is.
Why, I'm sure you explain it just too beautifully.
És nem nagyszerűen magyarázta meg?

Példamondatok a(z) "beautifully" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe had such beautifully made things - long white flannel gowns trimmed in lace.
Olyan gyönyörű dolgai voltak, például hosszú, csipkés hálóingei, fehér flanelből.
EnglishWell, then, in the Savage Garden, said Armand, you shine beautifully, my friend.
- Nos, barátom - mondta Armand -, te káprázatosan tündökölsz a Sötétlő Erdőben.
EnglishYes, hieroglyphs, deeply etched and beautifully gilded, and in Italian marble.
Igen, hieroglifák, mélyen metszve és fenségesen bearanyozva, itáliai márványban.
EnglishHis shirt was gray and his double-breasted suit of soft, beautifully cut flannel.
Szürke volt rajta az ing, a tökéletes szabású flanellöltöny kétsoros zakója.
EnglishAnd he smiled and gave me a beautifully classic description of tinther arthritis.
A férfi mosolygott, és elmondta az ízületi gyulladás klasszikus tüneteit.
EnglishHer black eyebrows were beautifully drawn, high and just wide enough apart.
Fekete szemöldöke gyönyörűen ívelt, magas volt, mogyorószín szeme tündöklő.
EnglishThe precious articles surrounding the burial were too beautifully arranged.
Moccanni se mertünk, nehogy megzavarjuk a síráldozatok gyönyörűen elrendezett köreit.
EnglishSo they seem to be beautifully suited to pecking grain in one environment.
Így például arra vannak tervezve hogy gabonát csipegessenek egy bizonyos környezetben.
EnglishHis thick white hair was beautifully combed, and his eyes were rested and clear.
Dús, fehér haját gyönyörűen megfésülte, szeme kipihenten csillogott.
EnglishHer face was beautifully flushed with her exertions and she held her hand to her side.
Arca gyönyörűen kipirult a sietségtől, két kezét megtámasztotta a derekán.
EnglishSecond of all, it's really beautifully balanced: it holds well, it feels well.
Másodszor, az igazi szépsége az egyensúlyában rejlik -- jól érezhető.
EnglishThe exit passports, with their beautifully created entry stamps, were locked away.
Az utóbbira szolgálók, bennük a mívesen megformált beléptetőbélyegzéssel, el voltak rejtve.
EnglishHe had beautifully groomed dark hair, and startling eyes, small but very gray and bright.
Gyönyörűen ápolt, sötét haja volt, a szeme apró, de meghökkentően szürke és ragyogó.
EnglishHer face softened beautifully, her mouth twisting unwillingly into a smile.
A nő akaratlanul elnevette magát, amitől igézően megszelídült az arca.
EnglishHer skin was flawless and radiant all over; her cheeks were beautifully flushed.
A nő bőre makulátlan és sugárzóan üde; arca csodálatosan hamvas.
EnglishI mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra.
Nyilván a zenészeknek, akik gyönyörűen játszanak, a Bécsi Filharmonikus Zenekar.
EnglishThe floors of heart pine have been beautifully redone, giving the house a rather amber glow.
A fenyőfa padlót gyönyörűen lecsiszolták, úgyhogy a ház borostyánsárga fényben úszik.
EnglishAnd now the house was beautifully finished, without dark or unexplored corners.
A ház gyönyörűen elkészült, nem maradtak sötét és gyanús sarkok.
EnglishHis face, beautifully framed by his dark hair, looked totally innocent in its bewilderment.
Arca, a sötét haj gyönyörű keretében, teljesen őszintének látszott az elszörnyedéstől.
EnglishLestat understood these faithless times so beautifully, one had to admit it.
Lestat azért, ezt meg kell adni, kiválóan érti ezt a hitetlen kort.

Szinonimák (angolul) a(z) beautifully szóra:

beautifully
beauty
English
beauty shop