EN

beaten {melléknév}

volume_up
1. általános
The Warlock Lord looked down upon the beaten Druids and was filled with satisfaction.
A Boszorkánymester végignézett a megvert druidákon és elégedettség töltötte el.
We were fighting a beaten enemy whose communications had been destroyed.
Mert megvert ellenséggel harcoltunk, amelynek az összeköttetési vonalai már megszakadtak.
Then at last he rose with a snarl, and went before them like a beaten dog.
Akkor végre vicsorogva felkelt, s mint a megvert kutya, elindult előttük.
There's Homer Gamache, for instance, beaten to death with his own prosthetic arm.
Homer Gamache például, akit a saját műkarjával vert agyon a gyilkosa.
I've seen girls who were beaten by their mothers and brothers and fathers and uncles.
Láttam lányokat, akiket vert az anyjuk, vertek a fiútestvéreik, az apjuk, a nagybátyjuk.
'Nevertheless, you've beaten people who've been learning the game all their lives.
Mindazonáltal maga olyan embereket vert meg, akik egész életükben ezt a játékot tanulták.
The Chinese general Sun Tzu once wrote that you always leave your enemy a way out-you don't press a beaten enemy too hard.''
Sun Tzu kínai tábornok ellenben azt írta intette óva az elnököt Ryan , hogy az ember mindig hagyjon egy kiutat az ellensége számára ne sanyargassa meg túlságosan legyőzött ellenfelét.
beaten (és: rammed)
A padlója döngölt föld.
2. "path"
beaten
The track was broad and beaten and they ran along at a swift trot.
Széles, jól kitaposott csapás volt, gyorsan haladhattak.
The huge trees shut out even these, and Flick was left alone in the silent darkness as he moved slowly along the beaten path.
Az óriás fák azonban még ezeket is eltakarták, Flick egy szál maga ballagott a néma sötétségben a kitaposott ösvényen.
They didn't hike all the way into the true wilderness, just a reasonable distance off the beaten path, and they planned for every contingency.
Ezeken az utakon soha senki nem sérült meg, mert nem merészkedtek be a veszélyes rengetegbe, szinte alig távolodtak el a kitaposott ösvénytől, és minden eshetőségre volt tervük.

Példamondatok a(z) "beaten" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishJournalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Újságírókat, köztük az Associated Press munkatársát, Ben Stockingot is megverték.
EnglishOnce a beaten-down colony of Japan, they were now tough, and very, very proud.
Japán egykor leigazolt gyarmatából erős és nagyon, de nagyon büszke ország lett.
EnglishSeveral someones had beaten me-heavy wood or metal staffs, I vaguely recalled.
Valakik megvertek súlyos fa- és fémbotokkal, ahogy halványan visszaemlékeztem.
EnglishHe was looking at the lovely face of the only person who'd ever beaten him.
Csak nézte a bájos arcot; az egyetlen földi lényét, aki valaha túljárt az eszén.
EnglishIt seemed her whole life had narrowed to this miserable, beaten point of rebellion.
Úgy érezte, hogy egész élete a lázadásnak ebbe a nyomorult pillanatába sűrűsödött.
EnglishThe Warlock Lord looked down upon the beaten Druids and was filled with satisfaction.
A Boszorkánymester végignézett a megvert druidákon és elégedettség töltötte el.
EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
Aki a közelben fekvő Phuoc Hue templomban keresett menedéket, azt bántalmazták.
EnglishHow clear were the black-barked oaks, and the beaten down grass of the tree parks.
Hogy fénylenek a fekete kérgű tölgyek, és a parkokban a letaposott pázsit.
EnglishThey came again at midday, less reckless this time, and again they were beaten back.
Délben ismét támadtak, ezúttal kevesebb hévvel, de ismét visszaverték őket.
EnglishJudging by the state of our naval force, I assume we were beaten badly?
Tengeri erőink állapotát figyelembe véve, gondolom, súlyos vereséget szenvedtünk.
EnglishBut before you sleep, you must drink a little more milk with an egg beaten into it...
De mielőtt elalszol, innod kell még egy kis tejet egy beleütött tojással...
EnglishThey’d had any spirit beaten out of them, and had problems enough of their own.
Rég kivertek belőlük minden harci szellemet, és megvolt nekik a maguk baja.
EnglishCivilian victims of this conflict have been murdered, beaten and raped.
A konfliktusok polgári áldozatait meggyilkolták, összeverték vagy megerőszakolták.
English'Nevertheless, you've beaten people who've been learning the game all their lives.
Mindazonáltal maga olyan embereket vert meg, akik egész életükben ezt a játékot tanulták.
EnglishIt would seem that someone believes we can be beaten into submission by brutality.
Úgy tűnik, valaki azt hiszi, hogy legyőzhet bennünket a brutalitásával.
EnglishThe beaten Malingo looked at his master like a creature mesmerized by a poisonous snake.
Az imént elvert Malingó úgy nézett rá, mint akit mérges kígyó bűvöl, de nem moccant.
EnglishWhy do you- I was robbed and beaten five years ago when I lived in Mobile, almost died.
Öt évvel ezelőtt, amikor még Mobile-bán éltem, betörtek hozzám, és félig agyonvertek.
EnglishThere's Homer Gamache, for instance, beaten to death with his own prosthetic arm.
Homer Gamache például, akit a saját műkarjával vert agyon a gyilkosa.
EnglishHe had beaten their mother for no good reason at all, suddenly and without warning.
Minden ok nélkül megverte az anyjukat, hirtelen, figyelmeztetés nélkül.
EnglishInnocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
Ártatlan embereket lőnek le, szúrnak le és vernek halálra egyre növekvő gyakorisággal.