angol-magyar fordítás erre a szóra: to beat in

EN

"to beat in" magyar fordítás

EN

to beat in {ige}

volume_up
1. általános
to beat in (és: to smash)
2. átvitt értelemben

Példamondatok a(z) "to beat in" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
A nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
EnglishSome happy servant had gone out to commune with the night and to beat upon a drum.
Egy boldog cseléd jött ki a házból, hogy mulasson az éjszakával és a dobot verje.
EnglishShe could beat the dog to the door, but not to the door and then back to the car.
Gyorsabban érne oda a kutyánál, de először az ajtóig, aztán vissza a kocsihoz?
EnglishMaster, if I offended, hit me, beat me, do anything to me but don't turn away.
Mester, ha megsértettelek, üss meg, verj össze, tégy akármit, csak ne fordulj el!
EnglishYet I saw crypts when I looked at him, and I heard the beat of the kettledrums.
Én azonban sírboltokat láttam, amikor ránéztem, és hallottam az üstdobok döngését.
EnglishHis hands beat weakly and ineffectually at Cujo's upper body, doing no damage.
A keze erőtlenül és hatástalanul csapkodta Cujo mellkasát, aztán visszahullott.
EnglishThe car was found in a back street in Tulle at 7.30 by a policeman on the beat.
A kocsit egy őrjáratozó rendőr találta meg 7.30-kor egy tulle-i mellékutcában.
EnglishDo you suppose he beat any of his wives or daughters for playing on the harp?
Szerinted megverte tán valamelyik asszonyát vagy lányát, ha hárfázni merészelt?
EnglishIt was hot and dry, and the sun beat down on them from out of a cloudless blue sky.
Tikkasztó, száraz nap volt, a nap lángostort suhogtatott a felhőtlen kék égből.
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishFor the State beat the invaders back, but failed to stop their hidden treachery.
Mert az Állam visszaverte a támadást, de nem tudta megakadályozni titkos akciójukat.
EnglishThe horrible, lurching beat of his own heart as he struggled with the passkey.
Hallotta saját iszonyatosan kalapáló szívverését, amint küzdött az álkulccsal.
EnglishOrgy-porgy, it sang, while the tom-toms continued to beat their feverish tattoo:
"Orgia Forddal" kezdte énekelni, miközben a tamtamok tovább verték a lázas ritmust:
EnglishAll he could do was beat on the panels, demanding, uselessly, that Flynn let him in.
Nem tudott mást tenni, csak dörömbölt, hasztalan kiabált, hogy Flynn engedje be.
EnglishI think it just gave him yet another excuse to beat the crap out of Virgil.
Azt hiszem, ez csak egy újabb ürügy volt, hogy a szart is kiverhesse Virgil-ből.
EnglishYou will not speak to me in that voice, lady, or I shall beat you in earnest.
Igraine kimutatta a foga fehérjét, akár a vadászó macska, és sziszegve felelt.
EnglishEach beat of her heart was like the concrete-busting impact of a triphammer.
Úgy vert a szíve, hogy úgy érezte, mintha belülről kalapálták volna a koponyáját.
EnglishHe touched the swell of her breast and felt the strong, and steady beat of her heart.
Megérintette szerelmese duzzadó keblét, és érezte erős, egyenletes szívverését.
EnglishMy heart skips a beat at this question, but she's already thought about it.
A szívem erősen kezd verni ennél a kérdésnél, de úgy látszik, Kelly számított rá.
EnglishShe's the only girl that makes my heart beat faster and slower at the same time.
Õ az egyetlen lány, akitől a szívem egyszerre gyorsabban és lassabban ver.

Hasonló fordítások a(z) "to beat in" szóra magyarul

in prepozíció