EN

bearings {csak többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "bearings" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy mind tilted, as if ball bearings rolled from the front of my skull to the back.
Kavargott a fejem, mintha golyóscsapágyak gurulnának a koponyámban elölről hátra.
EnglishPne moonlight gave just enough silvery light to guide her way once she got her bearings.
A hold épp annyi ezüstös fényt adott, hogy valamennyire látni lehessen a nappaliban.
EnglishAnd under the soot were smudged bearings and cams that related to nothing.
A korom alatt pedig mocskos csapágyakat és bütyköket, amelyek nem kapcsolódtak semmihez.
EnglishAnd it has all kinds of levers and ball-bearings and gadgets and gauges.
És mindenféle emeltyűk, meg csapágyak, meg bigyók és mércék vannak benne.
EnglishThe pale pre-dawn light gradually increased, and Sparhawk looked around to get his bearings.
A halvány, kora hajnali fény egyre világosabb lett, és Sparhawk megállt tájékozódni.
EnglishIn- side the ship's hull, bearings were reseated and seals reinstalled throughout the shaft alley.
A hajón az egész tengelycsatornában helyükre kerültek a csapágyak és a tömítések.
EnglishThe remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
A világ lakosságának maradék 96%-a nem fog egyedül Európához igazodni.
EnglishI'd been so distracted by my need to avoid the fire that I'd lost my bearings.
Annyira elfoglalta a gondolataimat, hogy elkerüljem a tüzet, hogy elveszítettem a tájékozódásomat.
EnglishJust doing this experiment for science class, this thing with ball bearings and bells.
Csak a fizika kísérletem, az a dolog a golyókkal, meg csengőkkel.
EnglishWe get them about a third of the time by my reckoning, and the bearings are fairly constant.
Harminc százalékban becslések alapján kapjuk el őket, és a bemérési szög mesésen állandó.
EnglishEven with the enormously expensive system on Maine, really longdistance bearings were pretty vague.
- A hírszerzés szerint a Lunin Admirális birizgáláson volt - mondta gúnyosan Ricks.
EnglishThey're also taped with 15 pounds of stainless steel ball bearings.
Ezenkívül rájuk van kötve egy-egy 15 fontos rozsdamentes acélcsapágy.
EnglishI turned over and over, and finding myself alone, tried to get my bearings.
Forogtam-pörögtem benne, és mivel egyedül találtam magamat, megpróbáltam megállapítani, hol lehetek.
EnglishWill took her to the grassy median under the palm trees, and looked around to get his bearings.
Will a pálmafasor közt futó járdaszigetre vezette Lyrát, és körülnézett, hogy tájékozódjon.
EnglishHer eyes only moved in their sockets like overheated ball bearings.
Úgy mozgott a szeme a szemgödrében, mint a túlhevült csapágygolyó.
EnglishBroken stumps were all that remained of the anchor bearings that had held the drill-tree shaft in place.
Csonkok maradtak csupán a gyökerekből, amelyek a furdancsfát tartották az aknájában.
EnglishThe hand was limber; the joints moved as easily as ball bearings packed in deep clean oil.
Ízületei úgy mozogtak, mint a frissen olajozott golyóscsapágy.
EnglishBut by the time of the witch, the Cathedral was long burnt, said I, trying to get my bearings.
De a boszorkány idejére a székesegyház már rég romba dőlt mondtam, igyekezve összetartani magamat.
EnglishBy then, I was aware of the potter's predilection for administering bearings at the least excuse.
Addigra rájöttem, hogy a gölöncsér élvezettel használja ki a legapróbb ürügyet az ütlegelésemre.
EnglishSpread the bearings about ten degrees, converge them in from under the layer, and nail him fore and aft.
Növeljük a szögeket, mondjuk tíz fokkal, és alulról csapódjanak be, mégpedig elöl és hátul.