EN

bearers {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "bearers" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNative bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.
Bennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
EnglishAllanon had once said that the power of the Skull Bearers faded with the light of day.
Allanon mondta egyszer, hogy a Koponyahordozók hatalma meggyöngül a napfényben.
EnglishAnother of the Skull Bearers attacked, a sudden dark lunge that he only barely avoided.
Egy újabb Koponyahordozó támadt rá, hirtelen vetődését Risca alig tudta elkerülni.
EnglishAmong them were the Skull Bearers, the winged hunters that served as Brona's right arm.
Közéjük tartoztak a Koponyahordozók is, a szárnyas vadászok, Brona jobbkezei.
EnglishIn this very room, he had battled to the death with one of the Skull Bearers.
Ugyanebben a kamrában vívott élethalálharcot az egyik Koponyahordozóval.
EnglishThe Skull Bearers felt sure enough of themselves to come down out of the Northland.
A Koponyahordozók elég magabiztosak, hogy idáig lejöjjenek Északföldről.
EnglishThe Skull Bearers would have passed through it on their journey from the Northland.
A Koponyahordozók errefelé húzhatnak, amikor leereszkednek Északföldről.
EnglishDeep into his body went the evil of the Skull Bearers and the killing force of their fire.
Testének mélyéig hatolt a Koponyahordozók gonoszsága, tüzük gyilkos ereje.
EnglishOur best chance is to go the way the Skull Bearers least expect us to take.
Legjobb, ha arra megyünk, ahol a Koponyahordozók nem számítanak ránk.
EnglishUp there, I found a small pile of ashes-all that remains of one of the Skull Bearers.
Amott találtam egy kis hamukupacot ennyi marad egy Koponyahordozóból.
EnglishThe singing faltered, and some of the bearers looked around in doubt and fear.
Elhalt az ének, a hordágyvivők riadt értetlenséggel néztek körül.
EnglishHenry and the portly man watched as the stretcher-bearers burned up the steps of the Winnebago.
- Henry és a pohos figyelték, ahogy a hordágyvivők fölsietnek a Winnebago lépcsőjén.
EnglishWhat would become of the Stors if one of the Skull Bearers came prowling?
Mi lesz a storokkal, ha a Koponyahordozók erre portyáznak?
EnglishThere was only this way, through the Skull Bearers and the Gnome Hunters.
Csak ez az út volt, a Koponyahordozókon és a gnómokon át.
EnglishTheir educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
A tanulásra való kilátásuk nagymértékben csökkent, mert - fogalmazzunk így - ők a vízhordók.
EnglishYet they can burn like the hottest fire, raging and consuming their bearers, or cut like cruel blades.
Mégis tomboló, dühödt tűzként marcangolhatják a gazdájukat, mint megannyi kegyetlen penge.
EnglishSometime after midnight one of the Skull Bearers crossed their path.
Valamikor éjfél után egy Koponyahordozó keresztezte útjukat.
EnglishThough the body was concealed beneath a cloth-covered framework, the bearers would know what they carried.
Bár a testet eltakarta a ráterített lepel, a lesik tudták, kit visznek.
EnglishHe searched the skies for the Skull Bearers, but he did not see them.
A Koponyahordozókat kereste az égen, de nem látta őket.
EnglishHe threw back another of the Bearers, this one flinging itself in front of him in an effort to slow his escape.
Ismét visszavert egy Koponyahordozót, amely az útjába állt, hogy lassítsa menekülését.

Szinonimák (angolul) a(z) bearer szóra:

bearer