EN

bearer {főnév}

volume_up
1. általános
bearer (és: porter)
bearer (és: leg, tree)
2. építkezés

Példamondatok a(z) "bearer" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMy heart speaks clearly at last: the fate of the Bearer is in my hands no longer.
A szívem végre világosan szól: a Gyűrűhordozó sorsa immár nincs az én kezemben.
English`Aragorn whom I named is the bearer of the Sword that was Broken,' said Frodo.
- Aragorn, akit az imént említettem, a Kettétört Kard hordozója - mondta Frodó.
English'But we do not know whether the Ring-bearer is with them or not ' said Aragorn.
- Azt viszont nem tudjuk, hogy a Gyűrűhordozó velük van-e vagy sem - mondta Aragorn.
EnglishOn the parapets of the walk, he found Jerle locked in battle with the Skull Bearer.
A gyilokjáró mellvédjénél ott találta Jerlét, amint a Koponyahordozóval viaskodik.
EnglishDid they suppose they had captured the Ring-bearer and his faithful comrade?
Vajon azt hitték, hogy a Gyűrűhordozót és hűséges bajtársát ejtették fogságba?
EnglishThere had been fear in the Skull Bearer's eyes when he had recognized the massive Troll.
Félelem látszott a Koponyahordozó szemében, amikor fölismerte a hatalmas trollt.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
E név viselője, Vizjak miniszter úr e vitában igen hatalmas ösztönző erőt jelentett.
EnglishAthabasca was found, still alive, and brought to stand before the Skull Bearer.
Athabascát, akit még életben találtak, a Koponyahordozó elé állították.
EnglishA Skull Bearer could take to the air and get behind them to reach the others.
Egy koponyahordozó, ha felszáll a levegőbe, mögéjük kerülhet és utolérheti a többieket.
EnglishIf a Skull Bearer was present and he did what Jerle wanted, they were lost.
Ha egy Koponyahordozó is van itt, ő pedig megteszi, amire Jerle kéri, akkor elvesztek.
EnglishBut the Light-Bearer, as he's sometimes called, wasn't satisfied with being a deputy.
De a Fényhordozó, ahogy gyakran hívják, nem elégedett meg azzal, hogy helyettes legyen.
EnglishHello, illustrious young bearer of the illustrious name of Chrono, said Rumfoord.
Hello, az illusztris Chrono név illusztris viselője mondta Rumfoord.
EnglishThe Skull Bearer circled and came back, winged form hanging against the stars.
A Koponyahordozó leírt egy kört, visszatért, szárnyas alakja ott függött a csillagok alatt.
EnglishThen he launched himself from his hiding place and charged toward the Skull Bearer.
Azután kivetődött rejtekhelyéről, és nekirontott a Koponyahordozónak.
English_And you, Ring-bearer_, he heard her say, remote but clear_, for you I have prepared this_.
És neked, Gyűrűhordozó - hallotta távolról, de tisztán -, neked ezt szántam.
EnglishThe words burned into the air, cutting through to the Skull Bearer like knives.
A szavak beleégtek a levegőbe, késként metélték a Koponyahordozót.
EnglishEach had been checked, its bearer strip-searched, but the answer was still a big zero.
Mindegyiket ellenőrizték, a tulajdonost megmotozták, de az eredmény még mindig nulla volt.
EnglishIt was a Skull Bearer, hunched and massive within its black cloak, claws extended before it.
Púpos, drabális Koponyahordozó volt, karmok meredeztek fekete köpenye alól.
EnglishThe Skull Bearer sent one back out into the night to summon those still within the forest.
A Koponyahordozó visszaküldte az egyiket az éjszakába, hogy hívja az erdőben rejtezőket.
EnglishBearer of its own unknowable laws, it would draw Fire and Dolmen into fierce wars.
Saját, kiismerhetetlen törvényeinek hordozója, aki kemény háborúkat szított Tűz és Dolmen között.

Szinonimák (angolul) a(z) bearer szóra:

bearer