angol-magyar fordítás erre a szóra: to bear witness

EN

"to bear witness" magyar fordítás

EN

to bear witness {ige}

volume_up
1. jog
to bear witness
Many scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources.
Sok tudományos jelentés tanúskodik erről, nem utolsósorban a természeti erőforrásokról szóló tematikus stratégiánk.
to bear witness

Példamondatok a(z) "to bear witness" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishOnce again he asserted that Falael could bear witness as to his blamelessness.
Ismét azt állította, hogy Falael bizonyítani tudja az ártatlanságát.
EnglishI was compelled to bear witness to Sejanus because they sought to kill Tiberius himself!
Kénytelen voltam tanúskodni Seianus előtt, mert Tiberiust akarták megölni személyesen!
EnglishFor I bear them witness that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Az átláthatóság teljes volt, és ezt több kolléga is tanúsíthatja.
EnglishFor according to their power (I bear them witness) and beyond their power, they were willing:
Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak.
EnglishWe, who have lived through these events, must bear witness to them.
Nekünk, akik átéltük ezeket az eseményeket, kötelességünk tanúskodni róluk.
EnglishI can bear witness to the fact that he has put a great deal of personal effort into writing this report.
Tanúsíthatom, hogy rengeteg munkát fektetett személyesen a jelentés megírásába.
EnglishBut when Alima came and made the act physical, then Nadon's scars would bear witness to his people.
Alima érkezése csak bizonyságot adott neki, s lám, idővel sebei is tanúságtétellé válnak.
EnglishIf I bear witness of myself, my witness is not true.
Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak.
EnglishPerched on many hilltops are fortifications that bear witness to Slovakia’s long history of invasions.
A hegycsúcsokon magasodó erődök Szlovákia több évszázados honvédő küzdelméről tanúskodnak.
EnglishYou yourselves do bear me witness that I said that I am not Christ, but that I am sent before him.
Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él."
EnglishWe brought the news bear witness, we brought the news, and now we go.'
Elhoztuk a hírt, tanú vagy rá, elhoztuk és most megyünk.
EnglishChristians in the Middle East bear witness to our European identity.
A közel-keleti keresztények európai identitásunk tanúi.
EnglishWe must bear witness that political atheism has failed totally.
Azt láthatjuk, hogy a politikai ateizmus végképp becsődölt.
EnglishNevertheless, said Ywain, I bear witness to its truth.
Mégis - mondta a lány -, magam tanúsíthatom, ez azigazság.
EnglishFor I bear you witness that, if it could be done, you would have plucked out your own eyes and would have given them to me.
Állítom, hogy ha módotokban lett volna, szemeteket vájtátok volna ki és adtátok volna nekem.
EnglishThe major benefits deriving from the funds and initiatives implemented across the Union bear witness to that.
Ezt tanúsíthatják a pénzekből származó jelentős előnyök és az egész Unióban megvalósított kezdeményezések.
EnglishMany scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources.
Sok tudományos jelentés tanúskodik erről, nem utolsósorban a természeti erőforrásokról szóló tematikus stratégiánk.
EnglishAs the high priest doth bear me witness and all the ancients.
Maga a főpap és a vének tanácsa a tanúm.

Hasonló fordítások a(z) "to bear witness" szóra magyarul

bear főnév
Hungarian
witness főnév
to witness ige
to get at a witness ige
to impugn the character of a witness ige
bear with me indulatszó
Hungarian
intimidation of witness főnév
to hear the witness ige
to tamper with a witness ige