EN

bear {főnév}

volume_up
1. állattan
It was the bear, the bear had circled back behind him, that bear or another one— It wasn't a bear.
A medve az, a medve, amelyik a háta mögé került, az a medve vagy egy másik...
Friends, does a bear go cockadoodie in the woods?
És a medve, barátaim, a rüves-nyüves medve talán véletlenül cirkál az erdőben?
Then the bear with the Zapata mustache lifted her off the floor with a hug and a kiss.
A Zapata-bajszos medve erre felemelte a levegőbe, és körbecsókolta.

Példamondatok a(z) "bear" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBear nature is weak without custom, as bear flesh is unprotected without armor.
A medvetermészet hagyomány híján éppoly védtelen, mint a medvetest páncél híján.
EnglishThe most recent proof of this was the pressure brought to bear on the US Congress.
Ennek legutóbbi bizonyítéka az Egyesült Államok Kongresszusára gyakorolt nyomás.
EnglishI never knew Uthgrael thought highly of him-but that sword ye bear proves he did.
Nem tudtam, hogy Uthgrael nemesként gondolt-e még rá, de a kard ezt bizonyítja.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishI bear them in sign of the kingmaking when I was given Uther's place in this land.
- A királyavatás jeleként viselem őket, amikor elfoglaltam a trónon Uther helyét.
EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Szem előtt kell tartanunk a part menti régiók különleges földrajzi jellemzőit.
EnglishCochon, Marceaux said, but the curse was lost in the roar of the Bear's engine.
- Cochon-, mondta Marceaux, de a káromkodás elveszett a Bear motorzúgásában.
EnglishHe could not bear his own deception, and, tossing the magazine away, he went out.
A férfi nem bírta elviselni saját árulását, félredobta az újságot, és kiment.
EnglishIs this what Gwenhwyfar cannot forgive, that I bear for him the face of the Goddess?
Ezt nem tudja megbocsátani Gwenhwyfar, hogy számára én viselem az Istennő arcát?
EnglishAnd do you think I could bear to do it against your will, subject you to the fire?
Gondolod, hogy meg tudnám tenni akaratod ellenére, tűzhalálra tudnálak ítélni?
EnglishI hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
Remélem, hogy a biztos asszony figyelembe veszi ezt a javaslatok megfogalmazásakor.
EnglishThe larger army would win if it could bring its superior size and strength to bear.
A nagyobbik sereg győz, amennyiben képes kihasználni óriási méretét és túlerejét.
EnglishI'll say this for that bear -- said John, it got the old man reading books again.
Annak a medvének köszönhető mondta Nagy John , hogy az öregúr újra olvasni kezdett.
EnglishBear was next to him, still wearing her bland expression over a certain gloating.
Bear ott állt mellette, kifejezéstelen arckifejezéssel palástolva kárörömét.
EnglishIn addition, the polar bear is also threatened by trophy hunting and trading.
Ezenkívül a jegesmedvéket a trófeavadászat és a kereskedelem is veszélyezteti.
EnglishShe felt as safe with him as she'd felt with lorek Byrnison, the armored bear.
Olyan biztonságban érezte magát, mint Iorek Byrnisonnal, a páncélos medvével.
EnglishLet us bear in mind the scenes being acted out right now in our rural areas.
Ne feledkezzünk meg a vidéki térségeinkben most zajlók drámai eseményekről sem.
EnglishYet the polar bear population is actually bigger now than it was in the 1940s.
Ám a jegesmedve-állomány most tulajdonképpen nagyobb, mint az 1940-es években volt.
EnglishI don't mind babies around the house, but I couldn't bear the morning sickness again.'
Nem mintha nem szeretném a gyerekeket, de a reggeli rosszullétekből elegem volt.