Példamondatok a(z) "beams" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
A leomló acélgerendák és oszlopok ereje porrá zúzta az alul található székeket.
EnglishNowadays, of course, everything must be done with plutonium and laser beams.
Manapság természetesen mindent plutóniummal kell csinálni, na meg lézersugárral.
EnglishBlack beams shot across above our heads, with a smoke-darkened ceiling beyond them.
Fejünk felett fekete gerendák húzódtak, befüstölt mennyezet sötétlett köztük.
EnglishThey were in a small, plaster-walled room with a ceiling supported by long wooden beams.
Vakolt falú szobácskában voltak, ahol hosszú fagerendák tartották a mennyezetet.
EnglishOur highenergy-particle laser beams from space satellites are not fully functional yet.
Műűholdjainkon a nagy energiájú részecskelézerek még nem műűködnek tökéletesen.
EnglishIt sat under the big round thermometer Tony and Curt had mounted on one of the beams.
A nagy, kerek hőmérő alatt állt, amelyet Curt szerelt föl az egyik gerendára.
EnglishThe furnishings, the hall of records, and the great timber beams burned hotly.
A bútorzat, a följegyzések csarnoka meg a nagy fagerendák kiválóan égtek.
EnglishKalten looked at the heavy wooden beams lining the stairway down into the crypt.
Kalten végignézett a Bazilika kriptájába vezető lépcsősort szegélyező vastag faoszlopokon.
EnglishThe hall was arched and framed with great wooden beams that gleamed with polish and wax.
A magas, boltíves folyosót fényesre csiszolt-viaszkolt, hatalmas gerendák tagolták.
EnglishIts tall headboard matched the rich, dark beams of the floor and ceiling.
Régi spanyol szekrényekből, és egy nagyméretű, magas támlájú ágyból állt a berendezés.
EnglishThey have to be—I mean, the beams all have to be exactly in tune, right?
Akkor hát az összes nyalábnak pontosan összhangban kell lennie, igaz?
EnglishThe room was long and low with smoke-stained beams and mouldy straw on the floor.
Az ivó egy hosszú, alacsony helyiség volt, koromfoltos gerendákkal, a padlón nedves szalmával.
EnglishThe man stepped away from the wall, far enough for his features to touch the beams.
Az ember ellépett a faltól, hogy a fénysugár megvilágítsa az arcát.
EnglishThe halogens were still shining; bright, deliberate beams in the shadowy clutter.
Még mindig égtek a halogénlámpák, vakító fénysávokat hasítottak ki az árnyékos rendetlenségből.
EnglishThe three passed trampolines, rings, parallel bars, and balance beams.
Trambulinok, gyűrűk, torna korlátok, gerendák mellett vitt el az útjuk.
EnglishLanding spacecraft cut drive jets and rode the same beams downwards into the pits.
Landoláskor aztán kikapcsolják a hajtóműveket, és ugyanazokon a sugarakon szállnak le az aknákba.
EnglishThe ceiling was low, with dark, heavy beams decorated here and there with ships' lanterns.
Az alacsony mennyezet alatt húzódó nehéz, sötét színű gerendákon hajólámpások himbálóztak.
EnglishEnergy detectors lit up as the oncoming ships swept them with probe-beams.
Az energiadetektorok felfénylettek, ahogy a közeledő hajók szondasugarai végigsöpörtek rajtuk.
EnglishYou mean I actually have freakin sharks with freakin laser beams attached to their freakin heads?
Azt akarod mondani, hogy vannak király cápáim a király fejükön király lézerágyúval?
EnglishOther crystals on the dark side caught the beams and passed them on.
A sötét oldal többi kristálya pedig elfogta és továbbította a sugarakat.