EN

beaming {melléknév}

volume_up
'Relax,' he said, beaming, beaming, beaming.
- Nyugi - mondta sugárzó, sugárzó, sugárzó arccal.
He stepped forward, beaming, to the reception desk and was greeted warmly by Miss Gorringe.
Sugárzó arccal lépett a portáspulthoz, ahol Miss Gorringe melegen üdvözölte.
Fuming into the Tio Hotel, Richard was met by a beaming Marcus.
Richard dühbe gurulva rontott be a Tio Hotelbe, ahol a sugárzó arcú Marcus fogadta.

Példamondatok a(z) "beaming" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGurgeh looked uncertainly at Za's beaming face for a moment, then burst out laughing.
Gurgeh határozatlanul nézte Za arcát egy kis ideig, aztán kitört belőle a röhögés.
EnglishShe likes you, cried Mrs Sprot, beaming on Tuppence as on one marked out for favour.
Maga tetszik neki! kiáltotta Mrs. Sprot, s rokonszenve jeléül elmosolyodott.
Englishhe said, beaming, and pulled his chicken-fried steak back in front of him.
- Minden rendben lesz, ha elég nagy helyet találsz, hogy megfordulj a kocsival.
EnglishA terrifying mountain of a woman with beady eyes and a moustache gave him a beaming smile.
Egy cipőgombszemű, bajszos, nőnemű kolosszus villantott Tommyra egy mosolyt.
EnglishThe stewardess was beaming down at him, lis raincoat dangling from her graceful arm.
A légikísérő ragyogó mosollyal nézett le Larkre, szép karján lógatva a sebész esőkabátját.
EnglishHe stepped forward, beaming, to the reception desk and was greeted warmly by Miss Gorringe.
Sugárzó arccal lépett a portáspulthoz, ahol Miss Gorringe melegen üdvözölte.
EnglishWell, we'll just take the lift to the second floor, he said, beaming at her.
Nos, felvonóval felmegyünk a második emeletre felelte a fiú, felvillantva ragyogó mosolyát.
EnglishBollard, beaming in an avuncular manner.
Természetesen, erre is gondolni kell mondta Mr. Bollard, és sugárzott róla az atyai jóindulat.
EnglishAlmost immediately he was back again, his fur plastered down against his body, his face beaming.
De Szösz nyomban elő is került, bundája ázottan tapadt a testéhez, arca ragyogott.
EnglishStantz walked over to the horizontal forms of Winston and Venkman, beaming proudly.
Stantz odasétált Winston és Venkman horizontális alakjához és büszkeségtől sugározva így szólt.
EnglishThough Fitch couldn't see her eyes, he could feel them beaming at him from behind the thick glasses.
Fitch nem látta a nő szemét, de érezte, ahogy a vastag napszemüvegen át rátapad.
EnglishFuming into the Tio Hotel, Richard was met by a beaming Marcus.
Richard dühbe gurulva rontott be a Tio Hotelbe, ahol a sugárzó arcú Marcus fogadta.
EnglishHe held me beneath his face, and glowered down at me with his beaming eyes.
Az angyal fölemelt, és rám vetette égő szemének iszonyú sugarát.
EnglishThe partner was broadcasting the shadow from a portable unit and the snake was beaming onto us.
A partner egy hordozható adóból sugárzott az árnynak, a kígyó pedig ránk közvetítette.
EnglishHallo, Miss Blacklock, she exclaimed, beaming all over her round face.
Jó estét, Miss Blacklock kiáltotta, és kerek arca csak úgy ragyogott.
EnglishHe looked up shakily into the broad, beaming face of Buta Fyrnix, the Principal Matron of Sark.
Úgy érezte, a pszichohistória lehet az az eszköz, amivel ezt a feladatot végrehajthatja.
EnglishThe beaming Marcus, passing through the hall of his establishment, hailed her with delight.
A sugárzó arcú Marcus éppen a szállodája hallján ment át és kitörő örömmel üdvözölte Victoriát.
EnglishPoor sonuvabitch poor little sonuva Chief Behavioral Engineer Skinner broke into a beaming grin.
Skinner Magatartási Főmérnök arcán szeles, ragyogó mosoly terült szét.
EnglishBeaming, Chris caught her in a bearhug, squeezing, then kissed the girl's cheek with smacking ardor.
Chris sugárzó arccal, erősen magához szorította, majd hatalmas puszit nyomott az arcára.
EnglishOne last glimpse over the Vurt-U-Want wall and I could see the shadowcop beaming messages into the air.
A Vurt-O-Téka falára pillantva még láttam, hogy az árnyzsaru üzenetet sugároz az égbe.