angol-magyar fordítás erre a szóra: beady

EN

"beady" magyar fordítás

EN

beady {melléknév}

volume_up
1. általános
Before he could react, her head jutted up into his face and her beady eyes stared into his.
Mielőtt Kham bármit is tehetett volna, Rongyos felemelte fejét és gyöngyszerű szemével Khamra meredt.
2. "eyes"

Példamondatok a(z) "beady" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe looked up at Ignacio, his beady eyes bright with contempt, even in the murk.
Ignációra nézett, apró szeme még a sötétben is világosan megvetést sugárzott.
EnglishWe look to the Commission to keep a beady eye on the progress that is being made.
Arra számítunk, hogy a Bizottság határozottan szemmel tartja a fejleményeket.
EnglishA terrifying mountain of a woman with beady eyes and a moustache gave him a beaming smile.
Egy cipőgombszemű, bajszos, nőnemű kolosszus villantott Tommyra egy mosolyt.
EnglishHis beady eyes were filled with seething hatred as he flicked a venomous glance at Pellaeon.
Kövér, zsíros arcú férfi volt, aki az alacsony gravitáció ellenére is nehézkesen járt.
EnglishShe patted a clean red and white apron and gave me the beady eye.
Végigsimította makulátlan vörös-fehér kötényét, és kutatóan rám szegezte a tekintetét.
EnglishIsaacstein looked at him attentively for a minute or two out of his beady black eyes.
Isaacstein üveggyöngyökre emlékeztető, kis fekete szemével egy-két percig figyelmesen nézett rá.
EnglishZeropoulos himself was a short stout little man with beady black eyes.
Zeropulosz úr alacsony, testes emberke volt fekete gülüszemekkel.
EnglishYin looked at the poor messboy, a thin, beady-eyed kid obviously with some Tibetan stock in him.
Jin végigmérte a szerencsétlen, vézna kölyköt, akinek ereiben szemlátomást tibeti vér folyt.
EnglishBritney turned away from the window to study me with beady-eyed speculation.
Britney elfordult az ablaktól, és vizslatva végigmért.
EnglishHe tried to stomp the coat to death, but the beady-eyed varmints in the coat were too quick for him.
Megpróbálta eltaposni, de az aprószemű kis állatkák fürgébbek voltak.
EnglishBefore he could react, her head jutted up into his face and her beady eyes stared into his.
Mielőtt Kham bármit is tehetett volna, Rongyos felemelte fejét és gyöngyszerű szemével Khamra meredt.
EnglishIn a court of law, for instance - The black beady eyes were boring into mine.
A mélyen ülő, apró, fekete szem az enyémbe mélyedt.
EnglishIt swivelled its head, fixing its beady gaze upon the woman.
Riasztó szögbe tekerte a nyakát, gombszemét a nre függesztette.
EnglishHe was a psychologist in his way, this beady-eyed little lawyer.
A maga módján pszichológus lehet ez az apró szemű ügyvéd.
EnglishGoa leaned forward and fixed Greedo with his beady eyes.
Goa előredőlt, és vizenyős szemeit Greedóra meresztette.
EnglishWe're gonna see what we can do about them beady eyes, eh?
Majd meglátod mit tehetünk a csillogó szemeiddel?
EnglishOr it may have been the small beady eyes.
De lehet, hogy a mélyen ülő apró szemek okozták.
EnglishThey did not fly away as he approached but stopped what they were doing and watched him with their beady black eyes.
Ahogy közeledett feléjük, nem röppentek föl, csak mozdulatlanná dermedtek és nézték fekete gombszemükkel, mit csinál.
EnglishThe beady black eyes stared into his own.
A fekete gyöngyszemek belemélyedtek az övébe.
EnglishHe squinted his beady eyes in the dimness.
Megpróbálkozom valamivel mondta a böngésző.

Szinonimák (angolul) a(z) beady szóra:

beady