EN

beads {főnév}

volume_up
1. vallás
He had a rosary in his hands; he'd felt its cold beads next to his face, and Belle had been right there, talking to him.
Michael az arcához szorította az olvasó hűvös gyöngyeit, és eljött Belle, aki szólt hozzá.
The rosary was small with perfectly round gold beads, and I didn't mind having it, though it did disappear under my shirt.
Tetszett is a kerek aranygyöngyökből fűzött olvasó, bár olyan rövid volt, hogy eltűnt az ingem alatt.
There were rosary beads aplenty, and people praying aloud, as Merrick leant against the grave, with her right hand on the exposed coffin.
Volt rengeteg olvasó, az emberek hangosan imádkoztak, mialatt Merrick a síremléknek dőlt, jobbjával a koporsóra támaszkodva.
Kemény, mint a rózsafüzér gyöngyei.

Példamondatok a(z) "beads" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOn the contrary, I had nothing to study, to read, no beads with which to pray.
Nem kaptam olvasni- vagy tanulnivalót, még egy rózsafüzért se, hogy imádkozhassak.
EnglishAll you other guys do is rattle beads and pray for the hippies down on M Street.
Ti, különcök, csak csörgetitek a rózsafüzért, meg az M Street-i hippikért imádkoztok.
EnglishSix vehicles were currently on the way, strung out like random beads on a long string.
Hat jármű közeledett pillanatnyilag, mint találomra felfűzött gyöngyök a damilon.
EnglishHe stared at the spear in his hands, the Blackwood glistening with beads of red sweat.
A kezében lévő lándzsára meredt, a feketefán véres verejtékcsíkok csillogtak.
EnglishThe Opposition League seeded them on lots of planets, with instruction-beads.
Az Ellenállási Liga rengeteg bolygón elhintett ilyeneket, információs gömbökkel együtt.
EnglishThe woman's eyes were fixed on the beads which she held in her hands.
Az asszony egyre csak a kezében tartott gyöngyöt nézve, fejét csóválta csendesen.
EnglishBrass-handled windows stood open to the light, laced with curtains and strings of beads.
A csipkefüggönyökkel-kalárisokkal díszített, rézkilincses ablakokat kitárták éjszakára.
EnglishWhen he takes those beads like that, you see, he always wants to be quiett.'
Mikor így szedi a szemeket az olvasón, akkor mindig békességet akar.
EnglishHe looked at his thin blue-veined hand that found the beads so heavy.
- Vékony, kék eres kezét nézte, mely egyre nehezebben morzsolta az olvasót.
EnglishAn elderly woman with a lot of beads, knitting with khaki wool, smiled and tittered.
Csupa gyöngy idősebb hölgy mosolygott rá a khakiszínű kötése fölött.
EnglishPresteign disdained memo-beads and all mechanical business devices.
Presteign megvetette a memokristályt, és minden mechanikus üzleti találmányt.
EnglishI just talked to the deli, she said, out of breath and scared, beads of sweat on her cheeks.
Most beszéltem a csemegéssel lihegte a nő, és a homlokán kiütött a veríték.
EnglishThe medicine - ' The beads of sweat on his forehead felt alternately hot and cold.
Hol forrónak, hol hidegnek érezte homlokán az izzadságcsöppeket.
EnglishRobin opened the pocket, found a packet of glass beads and took them out.
Robin kinyitotta a zsebet, talált egy üveggyöngycsomagot, kibontotta.
EnglishThe air was cool, and the dew had settled in tiny beads on her hair and on the sleeping bag.
Hűvös volt a levegő, a harmat apró gyöngyei ültek a haján, a hálózsákján.
EnglishGreen eyes framed by long, umber hair in which glittered beads of onyx.
Zöld szemét hosszú, barna, ónixkövekkel díszített hajkorona keretezte.
EnglishCarrie stood dumbly in the center of a forming circle, water rolling from her skin in beads.
Carrie bambán állt a kör közepén, gyöngyökben csepegett bőréről a víz.
EnglishIt's a dried gourd with a network of beads and - you see these bits? - dried snake vertebrae.
Magostul kiszárított tök, és látják, ezek szárított kígyógerincdarabok.
EnglishOne foot after another one step added to the next, like stringing beads patiently patiently.
Egy lépés, még egy - mintha gyöngyöt fűzne szemenkint - türelempróba.
EnglishMy view of the lights of the County Hospital was garbled by beads of water.
A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el.

Szinonimák (angolul) a(z) beads szóra:

beads
bead
beading
Más szótárak